Motywacja użytkowników portalu SP4CE

Ważnym elementem systemu jest motywowanie użytkowników, by jak najefektywniej korzystali z systemu i w ten sposób doskonalili proces uczenia się.

Zadanie to wymaga aktywnego udziału wszystkich użytkowników systemu, co nie jest łatwe i wymaga dużego zaangażowania.

W tym celu muszą być spełnione następujące warunki:

  • przydzielanie zadań o stopniu trudności odpowiednim do kwalifikacji studentów,
  • podtrzymywanie zainteresowania studentów poprzez proponowanie interesujących wyzwań – zadań,
  • ciągłe monitorowanie aktywności użytkowników systemu,
  • dokładna ocena osiągnięć, w tym również udostępnianie informacji zwrotnych w postaci oceny opisowej; ocena punktowa to zdecydowanie za mało,
  • umiejętne korzystanie z dostępnych systemów komunikacyjnych, głównie aktualności i forów jako narzędzia wymiany informacji i głębszego zaangażowania w aktywności w systemie.

 

Dotychczasowe doświadczenie z korzystania z systemu SP4CE świadczy o tym, że system wspiera różne formy współpracy, nie tylko współpracę na osi nauczyciel-przedsiębiorstwo-student, ale również w ramach społeczności skupionej wokół danego problemu oraz wzajemnej oceny postępów w oparciu o porównania różnych rozwiązań.

W działania wzmacniające motywację można wplatać elementy rywalizacji i gry. System jest wyposażony w funkcję przyznawania odznak i tworzenia listy zwycięzców nagradzanych odznakami. Postęp i zachowanie wszystkich uczestników można oceniać za pomocą ankiet wypełnianych przez innych użytkowników portalu.

 

Rys.  Przykład zastosowania odznak do motywowania użytkowników systemu.