Aktywności i zasoby w pokojach nauki

W pokoju nauki możliwe są następujące aktywności:

 • Ankieta – ta działalność stanowi przestrzeń, w której uczniowie mogą składać pracę mentorowi / konsultantom w celu oceny i udzielania informacji zwrotnej.
 • Chat – ta aktywność pozwala uczestnikom na dyskusje w czasie rzeczywistym
 • Quiz -ta aktywność pozwala mentorowi zadać pytanie, poprzez pytania wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz i dopasowywań.
 • Forum – ta aktywność umożliwia studentom, konsultantom, mentorom wymianę pomysłów, przez publikację komentarzy w ramach „wątku”. Posty na forum mogą zawierać pliki z informacjami lub rysunki. Mentor może zdecydować się na ocenę postów forum, a także może przyznać uczniom uprawnienia do oceniania innych postów.
 • Wiki ­­– ta aktywność pozwala na wspólne tworzenie dokumentów internetowych. Zasadniczo strony wiki są stronami internetowymi, które w ramach wybranego pokoju nauki można tworzyć razem, bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności znajomości HTML. Wiki zaczyna się od strony startowej. Każdy autor może dodać inne strony do wiki, tworząc po prostu link do strony, która jeszcze nie istnieje.
 • Warsztat – to jest wzajemna ocena działań z wieloma wariantami. Studenci składają swoje prace za pośrednictwem narzędzia tekstowego online i załączników. Są dwa stopnie dla ucznia: praca własna i wzajemna ocena pracy uczniów.

Rys.  Dodawanie aktywności do pokoju nauki

 

W pokojach nauki preferowanymi zasobami są:

 • Książka ­­– ten moduł umożliwia tworzenie Mentorowi wielostronicowych dokumentów w formacie zbliżonym do książki
 • Folder – Folder umożliwia udostępnienie przez mentora dodatkowych zasobów kursu. Zasoby w mogą być w dowolnej elektronicznej formie. Materiały mogą być udostępniane w formie skompresowanej. Materiały mogą być dodane w dowolnym momencie do folderu na stronie kursu
 • Strona ­­– strona zawiera zasoby utworzone przez mentora. Wbudowany edytor pozwala na prezentacje różnorodnych treści, takich jak tekst, obrazy, efekty dźwiękowe, filmy, osadzony kod lub kombinację wymienionych elementów.
 • Adres URL ­­– jest linkiem internetowym do strony internetowej lub plików online. Mentorzy mogą używać zasobów adresu URL, aby wskazać swoim uczniom zasoby internetowe do nauki, oszczędzając czas i wysiłek uczniów podczas ręcznego wpisywania adresów.

Rys.  Dodawanie zasobów do pokoju nauki

Typowa procedura korzystania z Pokoju Nauki:

 • Trener (opiekun) we współpracy z nauczycielem przygotowuje strukturę Pokoju Nauki. W ramach tego etapu dyskutują dostępne i użyteczne narzędzia, rodzaje działań niezbędnych do wykonania przez studentów (podział na grupy projektowe, czat, forum, warsztat), zasoby (książki, pliki, foldery, etykiety, strony, adresy zasobów dostępnych w Internecie), które będą stosowane w Pokoju Nauki. Zgadzają co do metody oceny wyników końcowych oraz określają poziomy dostępu.
 • Trener (opiekun) informuje uczestników o Pokoju Nauki, uczestnicy rejestrują się w systemie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, Mentor przydziela im dostęp do Pokoju Nauki.
 • Studenci mogą korzystać z dostarczonych materiałów i innych zasobów, komunikować się z Trenerem i Nauczycielem oraz innymi Studentami, prowadzić prace nad przydzielonymi zadaniami i/lub projektami, wyszukiwać lub poprosić o dodatkowe informacje.
 • Każdy Student może korzystać z własnych kompetencji i umiejętności, aby osiągnąć najlepszy wynik.
 • Trenerzy (Opiekunowie) i Nauczyciele mogą zarządzać wszystkimi konkretnymi zadaniami przydzielanymi Studentom.
 • Trenerzy i Nauczyciele mogą oceniać aktywność Studentów.