Scenariusz korzystania z portalu SP4CE IDEC

Cel studium przypadku

Technologie teleinformatyczne coraz śmielej wkraczają do różnych sektorów życia i działalności człowieka. Wiele studentów uważa, że edukacja odbywa się w oderwaniu od praktyki. Jedynym sposobem, by uczelnie i szkoły zawodowe mogły właściwie przygotowywać studentów na wyzwania rynku pracy, jest aktywne włączenie praktyki w proces edukacji. W naszym przypadku posłużymy się przykładem współpracy trzech stron: firm, konsultantów i studentów.

IDEC SA to firma konsultingowa świadcząca usługi dla biznesu we wszystkich sektorach gospodarki, w sektorze prywatnym i publicznym. IDEC oferuje wsparcie dla podmiotów, które chcą założyć własny biznes i szukają wsparcia finansowego inwestycji. Konsultanci IDEC opracowują plany biznesowe dla klientów.

IDEC współpracuje również z kilkoma firmami szkoleniowymi, oferującymi usługi szkoleniowe w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzaniem i/lub realizacją projektów.

Rola IDEC często polega na mediacji pomiędzy firmami szkoleniowymi a przedsiębiorstwami. Podmioty prowadzące nauczanie mogą wymieniać się wynikami badań; świeże umysły studentów konfrontują się z rzeczywistymi wyzwaniami świata biznesu. Firmy korzystają z efektów pracy studentów zaangażowanych w proces badań i rozwoju oraz kreatywności młodych umysłów, które potrafią myśleć nieszablonowo. Działy HR mogą wybrać najlepszych kandydatów na przyszłych pracowników w ramach interakcji ze studentami. Pracodawcy mogą obserwować, jak studenci radzą sobie w rzeczywistym środowisku firmowym, i poznawać ich umiejętności w zakresie przekuwania wiedzy teoretycznej w praktykę, a studenci mają szansę przekonać się, czy dane stanowisko najlepiej odpowiada ich potencjałowi.

Współpraca pomiędzy tymi dwoma społecznościami zawiera w sobie element dynamicznej wymiany informacji, najczęściej poprzez sieć online.

Wdrożenie portalu SP4CE

Portal SP4CE (sp4ce.eu) przedstawia interesujące rozwiązania powyższego procesu kooperatywnego uczenia się. Na portalu zamieszczono informacje na temat samego projektu SP4CE, wytyczne dla poszczególnych grup docelowych (trenerów, mentorów, studentów), interesujące materiały szkoleniowe i opracowania z różnych konferencji. Ponadto portal zawiera część specjalną, tzw. wyzwanie / zaproszenie: „Wyślij propozycję projektu” Każdy może skorzystać z tej możliwości i znaleźć wsparcie w rozwiązaniu problemu. Jest to narzędzie, które służy do wyszukiwania osób zainteresowanych rozwiązywaniem różnych zagadnień lub partnerów do przyszłej współpracy, którzy specjalizując się w różnych dziedzinach. Jeżeli uczestnicy zaakceptują wyzwanie, administrator tworzy tzw. pokój nauki [Learning Room], czyli miejsce współpracy zarejestrowanych użytkowników systemu. Opisywany proces „wyzwania” działa na zasadzie opracowanej w ramach projektu EACEA “OpenInn2.0: A Knowledge Generating House and e-Assessment Model”, w którym platformę o nazwie Knowledge Generating House wykorzystywano do tworzenia grup badaczy, pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami konkretnych problemów.

Kim są użytkownicy?

 • Trenerzy – właściciele firm i/lub menedżerowie. Tworzą wyzwanie i udostępniają informacje, takie jak idea projektu, opis, dostępne zasoby oraz termin opracowania rozwiązania/wyników.
 • Mentor – konsultant, odpowiada na wyzwanie, zamieszcza komentarze, udostępnia narzędzia, proponuje harmonogram realizacji.
 • Studenci – studenci uczelni i szkół zawodowych zainteresowani tematem wyzwania.

Możliwości korzystania z portalu

 • Zapoznanie się z ogólnymi informacjami – wszyscy użytkownicy mają dostęp do informacji ogólnych (o projekcie SP4CE, różnych instruktaży, materiałów szkoleniowych, raportów z konferencji, itp.)
 • Wyszukiwanie partnera – poprzez link: “Wyślij propozycję projektu” każdy może opublikować wyzwanie w poszukiwaniu nowych partnerów, rozwiązań problemu.

Zasoby

Obsługa portalu sp4ce.eu nie wymaga korzystania z żadnego specjalnego oprogramowania. Portal jest dostępny przez dowolną wyszukiwarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, IE, etc.).

Przypadek

IDCE to firma konsultingowa, obsługująca klientów, którzy chcą stworzyć własny biznesplan i pozyskać finansowanie inwestycji. IDEC chce nawiązać zaangażować studentów kierunku Administracja biznesu w przygotowanie biznesplanów dla wybranych klientów. To doskonała okazja, by studenci sprawdzili swoje umiejętności w praktyce, a firmy nawiązały współpracę z młodymi przyszłymi pracownikami i znalazły potencjalnych kandydatów do pracy.

Jak przebiega ten proces?

Konsultant IDEC publikuje wyzwanie za pośrednictwem portalu sp4ce.eu (Ryc. 1).

Propozycja projektu: Biznesplany w pozyskiwaniu finansowania inwestycji

Opis: IDEC poszukuje zmotywowanych młodych ludzi zainteresowanych tematyką zarządzania projektami, do udziału w opracowywaniu biznesplanów dla firm. IDEC udostępni wszystkie informacje i zasoby niezbędne do opracowania biznesplanów.

Język: Grecki

 

Ryc. 1 Zrzut ekranu portalu sp4ce.eu i przykład opublikowanego wyzwania

 • Wyzwanie trafia do firm szkoleniowych, z którymi współpracuje IDEC.
 • Korzystając z narzędzia komunikacyjnego dostępnego na portalu konsultant przedstawia szczegółowe wymagania i omawia je z firmami.
 • Obie strony uzgadniają, że trzeba udostępnić materiały poufne, w związku z tym kierownik ds. HR prosi administratora portalu o utworzenie nowego pokoju nauki [Learning Room, LR] dla nowo utworzonej grupy.

Ustalenia, zalecenia i zmiany

Rozwój partnerskiej współpracy

Portal SP4CE to okno do nawiązywania współpracy za pośrednictwem opublikowanego wyzwania. Zamieszczone zaproszenie przekształca się w pokój nauki (LR), w którym współpraca odbywa się na kilku poziomach przy wykorzystaniu różnorodnych funkcji dostępnych na platformie SP4CE. Niewątpliwą zaletą otwartego portalu SP4CE jest fakt, że na jedno zaproszenie mogą odpowiadać różne instytucje, które na dalszym etapie mogą współpracować nad realizacją innych projektów w innych dziedzinach.

Ryzyko

 • Największe ryzyko wiąże się z brakiem zainteresowania ze strony użytkowników, tj. w przypadku, gdy nikt nie odpowie na zamieszczone wyzwanie, a autor wyzwania będzie zmuszony skorzystać z innych metod nawiązania współpracy.
 • Innym rodzajem ryzyka jest zbyt duże zainteresowanie współpracą, co może utrudniać wybór odpowiednich współpracowników.
 • Ograniczenia czasowe – jeżeli autor wyzwania określi termin zamieszczenia odpowiedzi lub rozwiązania, może dojść do sytuacji, w której nikt nie zdąży zalogować się i odpowiedzieć na wezwanie w wyznaczonym terminie.

Czego unikać / na co zwracać uwagę

Należy precyzyjnie określić każde wyzwanie i zamieścić praktyczne informacje, aby uniknąć nieporozumień. Zbyt ogólne wyzwanie może nie wzbudzić zainteresowania użytkowników.