Praca za pomocą portalu SP4CE -PROMED

Studium przypadków:Prowadzenie kół naukowych

a) Koło Naukowe Radiologii

Koło Naukowe Radiologii działa przy Zakładzie Radiologii I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci Koła Naukowego Radiologii dzięki platformie SP4CE prowadzą projekty uczelniane dotyczące prac w Kole, przygotowania streszczeń, prezentacji na zjazdy naukowe oraz przygotowywania artykułów do recenzowanych czasopism. Na stronie Koła można znaleźć prezentacje szkoleniowe, przydatne linki do stron internetowych oraz informacje o bieżącej działalności Koła. Strona służy do przechowywania danych.

Ponadto na platformime SP4CE jest przygotowywane szkolenie z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej w celu edukacji studentów w tym zakresie.

b) Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Studenckie Koło Chirurgii Szczękowo-Twarzowej działa przy Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci SKN przygotowują swoje streszczenia i wystąpienia zjazdy naukowe.

c) Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Dziecięcej

Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Dziecięcej działa przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego. Studenci Koła Naukowego Radiologii dzięki platformie SP4CE prowadzą projekty uczelniane dotyczące prac w Kole, przygotowania streszczeń, prezentacji na zjazdy naukowe oraz przygotowywania artykułów do recenzowanych czasopism. Pokój nauki służy do przechowywania danych.

 

d) Współpraca z Politechniką Gdańską

  • Studenci Koła Naukowego Radiologii dzięki platformie SP4CE pomagali w przygotowaniu pracy inżynierskiej. Pokój nauki służył komunikacji, wymianie doświadczeń i informacji dotyczących pracy. Zamieszczano tam poszczególne etapy pracy, potrzebne piśmiennictwo oraz tworzono maszynopis pracy inżynierskiej.
  • Kolejnym etapem było przygotowanie wystąpienia na lekarską konferencję radiologiczną. Praca całkowicie powstała on-line.

 

  • Utworzono również pokój nauki, w którym studenci Koła Radiologii i SKN Chirurgii Szczękowo-Twarzowej współpracują z kolegami z SKN Inżynierii Mechniczno-Medycznej Politechniki Gdańskiej. Są tam omawiane techniczne problemy z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej. Współpraca ma na celu zrozumienie problemów medycznych przez przyszłych inżynierów, a technicznych przez przyszłych lekarzy. Wspólna praca ma pomóc stworzyć nowe rozwiązania dla branży medycznej.