Korzyści dla użytkowników systemu SP4CE

Główną zaletą systemu SP4CE jest odejście od tradycyjnej zależności nauczyciel-uczeń na rzecz relacji nauczyciel-przedsiębiorca (student) – uczeń/student. Naszym celem jest takie opracowanie treści szkoleń, by jak najlepiej odzwierciedlały realne potrzeby rynku pracy, poprzez aktywne włączenie interesariuszy w opracowanie celów szkolenia, konkretnych zadań oraz ich udział w ocenie wykonanych zadań, procesu szkolenia i postępu uczniów/studentów.

Wybrana platforma zapewnia przejrzystość procesu oceny oraz możliwość współpracy online w ramach zaawansowanych projektów elektronicznych. Przykłady takiej współpracy przedstawiono w przykładach dołączonych do przewodnika.

Wszystkie działania są automatycznie rejestrowane i mogą być wykorzystane ponownie jako materiały szkoleniowe – przykłady dobrych i złych praktyk.

System zawiera otwarte środowisko kształcenia eLearning (LMS Learning Management System); ponadto system można dostosowywać do określonych zadań poprzez instalację wtyczek.

Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest to, że użytkownicy mogą korzystać z systemu o dowolnej porze. Jest to szczególnie dogodne dla osób aktywnych zawodowo.

W systemie dostępna jest też opcja ograniczenia dostępu do zasobów systemowych. Jest to możliwe na poziomie systemu i z poziomu indywidualnych zasobów. To ważne ze względu na udostępnianie poufnych zasobów studentów oraz z uwagi na charakter ich pracy w pokojach nauki.