Partnerstwo

Projekt SP4CE został zrealizowany przez konsorcjum składające się z 6 instytucji z 4 europejskich krajów.

PIAP (Lider projektu) jest instytutem badawczym i posiada bogate doświadczenie z koordynacji projektów badawczych i dotyczących edukacji zawodowej,  dodatkowo PIAP posiada doświadczenie z współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi i instytucjami zajmującymi się edukacją.  http://www.piap.pl/

TUKE jest Politechniką zajmującą się nauczaniem i międzynarodową współpracą w dziedzinie badań i edukacji, wspieranie powiązań z instytucjami w sektorze prywatnym i publicznym, a tym samym odpowiadanie na ich potrzeby i potrzeby ogółu społeczeństwa. http://www.tuke.sk/

PRO-MED ma doświadczenie w rozwijaniu innowacyjnego podejścia do nauczania i uczenia się opartego na e-learningu i blended leraning, budowaniu wspólnej wizji Uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) w krajach europejskich, zbieraniu i wdrażaniu różnych metod wykorzystywanych do kształcenia pracowników i uczniów, odkrywających metody promowanie dostępu i zwiększanie uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie dla pracowników i uczniów, gromadzenie elastycznych metod kształcenia i szkolenia oraz podejścia do tworzenia kultury nauki.

http://www.pro-med.org.pl/

ASTRA has significant experience in conducting trainings for managers, has good contacts with other training institutions and already participated in several international research and educational projects. http://www.astra-ngo.sk/index.php/en/

TREBAG posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych materiałów szkoleniowych i metodologii, w tym e-learningu (np. Związanych z kształceniem zawodowym) oraz wdrażaniu transferu technologii i zarządzania łańcuchem innowacji, a także transferu technologii. http://www.trebag.hu/

IDEC ma bogate doświadczenie w projektach europejskich, jako koordynator lub partner z różnych europejskich programów i Inicjatyw. IDEC ma doświadczenie w opracowywaniu systemów zarządzania jakością w greckich ośrodkach szkoleniowych. http://www.idec.gr/