i-LAB2 – Laboratoria innowacji na rzecz zapewnienia jakości kształcenia zawodowego i szkoleń zawodowych (iLab2)

Cel projektu

Laboratoria innowacji na rzecz zapewnienia jakości kształcenia zawodowego i szkoleń zawodowych (iLab2) to dwuletni projekt (2012-2014) wdrożony w ramach programu Leonardo da Vinci: Transferu Innowacji (ToI).

Głównym celem projektu jest poprawa kształcenia zawodowego i jakości szkolenia za pośrednictwem aplikacji „Innovation Laboratory” [Laboratorium innowacji] w procesach dydaktycznych. W wyniku działań projektowych docelowa grupa beneficjentów: nauczycieli, trenerów i menedżerów instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) zyskają nowe kompetencje w zakresie stosowania technologii teleinformatycznych w procesie kształcenia. Pośrednią grupą beneficjentów są uczniowie szkół zawodowych, którzy będą uczestniczyć w zajęciach, podczas których będą korzystać z i-Lab, rozwijając swoją kreatywność, innowacyjność, umiejętność rozwiązywania problemów, pracy zespołowej i skutecznego korzystania z narzędzi teleinformatycznych.

Krótki opis

I-Lab (Laboratorium innowacji) to inspirujące, nowatorskie narzędzie, które przenosi użytkowników do niezwykłej przestrzeni stymulującej kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów. Pomysł Laboratorium innowacji oparto na modelu opracowanym przez Royal Mail’s Future and Innovation Group w Rugby, w Wielkiej Brytanii (1997). Pierwotny model miał na celu stworzenie symulacji środowiska, w którym w proces planowania organizacyjnego można wplatać nowe, potencjalnie zakłócające czynniki, które skłaniają kadrę menedżerską do analizowania alternatywnych możliwości metodą burzy mózgów. Oryginalny pomysł na i-Lab ewoluował i w końcowym kształcie przybrał postać specjalnej przestrzeni, w której grupy i zespoły poznają i rozwijają twórcze myślenie wykraczające poza utarte ścieżki, założenia i ograniczenia.

 

 

Ryc. 1.2.1 Trzy czynniki, które składają się na koncepcję of i-lab

Wyniki projektu

Wdrożenie projektu przełoży się na następujące efekty:

  • Nowe laboratoria innowacji w Polsce, Niemczech, Rumunii i Słowenii
  • Oprogramowanie Virtual Brainstorm (VBS)
  • Wytyczne dobrej praktyki z opisem nowych doświadczeń
  • Innowacyjne metody kształcenia i doskonalenia

 

Ocena / informacje zwrotne od użytkowników

Poniżej przedstawiono wybrane opinie klientów, dotyczące środowiska i-Lab:

„Rezultaty sesji i-Lab przerosły moje najśmielsze oczekiwania! Wystarczył jeden dzień interesującej pracy, by osiągnąć ten sam efekt, co przez cały miesiąc spotkań.”

„Doskonałe środowisko sprzyjające przeprowadzeniu burzy mózgów i dzieleniu się pomysłami dotyczącymi określonego projektu. Dzięki komputerom można sprawnie zebrać opinie od całej grupy. I-Lab stymuluje pomysłowość i ułatwia ocenę przedstawionych pomysłów.”

„Jesteśmy pod wrażeniem sposobu, w jaki środowisko i-Lab wycisnęło z nas twórcze soki i pomogło we wspólnej pracy.”

„i-Lab to inspirujące miejsce, a jednocześnie świetna zabawa. Czuliśmy się jak dzieci, które patrzą na rzeczywistość bez uprzedzeń i nie zakładają z góry, że muszą coś zrobić, zaczynają od samego początku.”

Wnioski

W laboratoriach innowacji zastosowano metodę pracy grupowej, która ułatwia podejmowanie wspólnych decyzji i ma swe źródło w znanej od wielu lat metodzie burzy mózgów. Niewątpliwą wartością dodaną rozwiązań zastosowanych w i-Lab jest specjalnie opracowane oprogramowanie. Uczestnicy zapoznają się z określonym zagadnieniem, a następnie wprowadzają własne pomysły, komentarze i oceny propozycji innych uczestników. Na ekranie projekcyjnym wyświetlają się przedstawione pomysły i zastrzeżenia dotyczące propozycji oraz wyniki głosowania. Zaletami tego modelu jest anonimowość, uczciwość i szybkość pracy: nie ma w nim miejsca na pogawędki i dygresje, a jednak wszyscy uczestnicy mogą jednocześnie wyrażać swoje zdanie. Sesja i-Lab trwająca pół dnia generuje więcej pomysłów i rezultatów niż tradycyjne cotygodniowe spotkania zespołu.

i-Lab tworzy dynamiczne, inspirujące i twórcze środowisko, a dodatkowo zapewnia komfortową prywatność, możliwość korzystania z różnych mediów oraz ciekawą szatę graficzną. Uczestnicy chętnie korzystali ze ścian do pisania, zabawek i innych narzędzi, które przypominały im czasy dzieciństwa.

Środowisko i-Labs wyróżnia wysoki stopień elastyczności, dzięki czemu może być wykorzystywane przez różne organizacje i instytucje. Potencjał i wygodę i-Lab docenią zarówno przedsiębiorstwa (od małych firm po duże międzynarodowe koncerny), organizacje publiczne, placówki szkoleniowe i edukacyjne (również uczelnie) oraz organizacje charytatywne.

Laboratoria innowacji ułatwia pracę zespołową, między innymi planowanie (np. opracowywanie scenariuszy działań), zarządzanie (np. zmianami, konfliktami, projektami), rozwój (np. strategii, produktów, usług), mindmapping (tworzenie map mentalnych), organizację konsultacji lub grup fokusowych, szkolenia i realizację wielu innych działań.

Dodatkowo i-Lab pogłębia integrację zróżnicowanych zespołów, np. w pracy nad realizacją międzynarodowych projektów, konsultacji społecznych i sesji z udziałem członków organizacji wspierania biznesu. [11]