Organizacja warsztatów SP4CE -The European Fusion 360 Designathon na Politechnice Gdańskiej

Jak został zrealizowany?

 

Opisywany przypadek, a zarazem przedsięwzięcie to udział w Europejskim Maratonie Projektowania – Fusion 360 Designathon. Uczestnicy projektu, wśród których są także certyfikowani instruktorzy Autodesk Fusion 360 poprowadzili dwudniowe warsztaty na Politechnice Gdańskiej promujące współpracę interdyscyplinarną, połączone ze szkoleniem z zakresu podstaw obsługi programu Autodesk Fusion 360.

Celem było przedstawienie projektu SP4CE oraz zapoznanie uczestników z wykorzystywanym przez partnerów i uczestników projektu narzędziem współpracy – platformą Moodle, przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi programu Autodesk Fusion 360 oraz wzięcie udziału w Europejskim Maratonie projektowania DesignNow The European Fusion 360 Designathon.

Firma PRO-MED odpowiada za prototyp platformy SP4CE oraz za współpracę z uczelniami wyższymi o profilu zawodowym. Jej działania opierają się między innymi na:

 • Promowaniu projektu SP4CE na konferencjach międzynarodowych
 • Tworzeniu interdyscyplinarnych grup projektowych, realizujących projekty za pomocą dedykowanej platformy Moodle
 • Tworzeniu pokojów nauki umożliwiających pracę nad licznymi projektami z różnych dziedzin

Dzięki współpracy firmy PRO-MED sp. z o.o., Autoryzowanego Centrum Szkolenia Autodesk Politechniki Gdańskiej oraz  Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej w dniach 20 – 21 stycznia 2017 r. na terenie Politechniki Gdańskiej odbyły się dwudniowe zintegrowane warsztaty SP4CE dla studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykorzystanie Portalu SP4CE

Portal http://sp4ce.moodle.pl/ był wykorzystywany w każdym etapie organizacji i prowadzenia warsztatów. Założone zostały 3 pokoje nauki.

Na początku powstał pokój nauki dla organizatorów. W pokoju tym zamieszczone zostały informacje dotyczące przedsięwzięcia:

 • termin i miejsce organizacji warsztatów,
 • czas trwania warsztatów,
 • wymagana liczba uczestników,
 • materiały udostępnione firmę Autodesk.

Do planowania działań i komunikacji pomiędzy organizatorami wykorzystano forum news oraz forum dyskusyjne.

Rys. 1. Pokój nauki dla organizatorów Fusion 360 Designathon

 

Jako drugi powstał pokój nauki dla uczestników warsztatów, w którym udostępniono potrzebne informacje organizacyjne, forum ogłoszeniowe oraz fora dyskusyjne.

Rys. 2. Pokój nauki dla uczestników warsztatów Fusion 360 Designathon

Ten sam pokój nauki został następnie wykorzystany do kontroli obecności oraz zebrania danych statystycznych dotyczących uczestników warsztatów.

Rys. 3. Uczestnicy warsztatów Fusion 360 Designathon

Drugi dzień warsztatów został przeprowadzony w trzecim pokoju nauki. Skoncentrowany był on na udziale w maratonie projektowania DesignNow i realizacji projektów grupowych. Dzięki narzędziom dostępnym na platformie Moodle organizatorzy dokonali automatycznego podziału na grupy i stworzyli osobne fora dyskusyjne dla każdej z grup.

Pokój nauki dla uczestników drugiego dnia warsztatów Fusion 360 Designathon

Pliki przedstawiające efekt pracy poszczególnych grup zostały zamieszczone w opisanym pokoju nauki na platformie Moodle.

 

Kim są użytkownicy?

 

Trener (Coach) – przedstawiciel firmy PRO-MED zajmujący się organizacją warsztatów

Nauczyciel (Mentor) – instruktor programu Autodesk Fusion 360 prowadzący warsztaty

Student (Student) – uczestnik warsztatów

 

W jaki sposób można używać portalu?

 

 • Trener (opiekun) we współpracy z nauczycielem przygotowuje strukturę Pokoju Nauki. W ramach tego etapu dyskutują dostępne i użyteczne narzędzia, rodzaje działań niezbędnych do wykonania przez studentów (podział na grupy projektowe, czat, forum, warsztat), zasoby (książki, pliki, foldery, etykiety, strony, adresy zasobów dostępnych w Internecie), które będą stosowane w Pokoju Nauki. Zgadzają co do metody oceny wyników końcowych oraz określają poziomy dostępu.
 • Trener (opiekun) informuje uczestników o Pokoju Nauki, uczestnicy rejestrują się w systemie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, Mentor przydziela im dostęp do Pokoju Nauki.
 • Studenci mogą korzystać z dostarczonych materiałów i innych zasobów, komunikować się z Trenerem i Nauczycielem oraz innymi Studentami, prowadzić prace nad przydzielonymi zadaniami i/lub projektami, wyszukiwać lub poprosić o dodatkowe informacje.
 • Każdy Student może korzystać z własnych kompetencji i umiejętności, aby osiągnąć najlepszy wynik.
 • Trenerzy (Opiekunowie) i Nauczyciele mogą zarządzać wszystkimi konkretnymi zadaniami przydzielanymi Studentom.
 • Trenerzy i Nauczyciele mogą oceniać aktywność Studentów.

 

Zasoby

 

Aby uzyskać dostęp do Pokojów Nauki (Learning Room) potrzebna jest rejestracja i uzyskanie klucza dostępu. Rejestracja odbywa się on-line, klucz może zostać przekazany mailowo przez mentora lub administratora systemu. Do pracy z Pokojem Nauki nie jest potrzebne specjalne oprogramowanie, tylko preferowana przez użytkownika przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). Rozwiązanie konkretnych problemów i zadań może wymagać użycia specjalnego oprogramowania, ale użytkownicy muszą być o tym poinformowany. Do przygotowania propozycji projektu i/lub raportów Studenci mogą używać zwykłych aplikacji MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint).


Podsumowanie

 

Obecna wersja systemu posiada funkcjonalności niezbędne do przeprowadzenia efektywnego uczenia. Role użytkowników są jasno określone. System wspiera procesy związane z nauką, monitorowaniem procesu uczenia się i przekazywaniem materiałów. Jednocześnie system jest otwarty na spersonalizowanie procesu uczenia co jest zaletą z uwagi na różnorodność projektów realizowanych przez PRO-MED.

 

Jak rozwija się współpraca partnerska

 

Uczestnicy warsztatów The European Fusion 360 Designathon, którzy pomyślnie ukończyli szkolenie zostali nagrodzeni stosownymi certyfikatami. Niektórzy wyrazili chęć dalszej współpracy z firmą PRO-MED przy realizacji kolejnych przedsięwzięć.

 

Możliwe ryzyka

 

Ryzyka są związane z złym przydzieleniem zadań uczestnikowi, niewystarczającym przeszkoleniu uczestnika przed przydzieleniem mu zadań. Możliwe ryzyka to także zbyt duża liczebność grupy ograniczająca możliwość indywidualnego podejścia instruktora do uczestnika czy też niewłaściwy dobór ilości i poziomu trudności zadań w stosunku do umiejętności uczestnika.

 

Czego nie robić / należy być świadomym

 

Trener i Nauczyciel nie powinni przydzielać Studentom zbyt skomplikowanych/niejasnych zadań do rozwiązania. Uniknie się w ten sposób sytuacji gdy Student dostanie zadanie, którego rozwiązanie nie leży w jego kompetencjach. W przypadku Studenta przydzielenie zbyt skomplikowanego zadania może prowadzić do frustracji i braku motywacji. Czasami Studenci mają problem z rozpoczęciem realizacji zadania, ważne jest żeby w początkowym okresie Trener aktywnie starał się motywować Studenta, a także służył pomocą np. poprzez przedstawienie przykładowych rozwiązań podobnych problemów.

Ważne jest zamieszczanie potrzebnych materiałów szkoleniowych, a także źródeł, z których studenci sami mogą się doszkalać i rozwijać we własnym tempie w tematyce, która ich interesuje.