Witaj w SP4CE

Projekt Strategiczne Partnerstwo na rzecz Kreatywności i Przedsiębiorczości (skrót SP4CE) dotyczy bezpośrednich celów i potrzeb w zakresie wzmocnionej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Działania związane z projektem są powiązane z zasadami VET (CET-VET) stale ukierunkowanymi na karierę zawodową.

Wszystkie wyniki projektu i działania związane z projektem są związane z promowaniem innowacyjnych praktyk w edukacji, szkoleniach poprzez wspieranie spersonalizowanych metod uczenia się, uczenia się w ramach współpracy i myślenia krytycznego, strategicznego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), otwartych zasobów edukacyjnych (OER) otwartego i elastycznego uczenia się, mobilności wirtualnej i innych innowacyjnych metod nauczania.

Portal SP4CE zapewnia miejsce na:

  • problemy, które mają być rozwiązane, pytania, na które należy odpowiedzieć,
  • tworzenie zespołów, które chcą pracować nad rozwiązaniem problemu,
  • praca zespołowa lub indywidualna w celu opracowania rozwiązania,
  • mentoring i coaching,
  • prezentacja rozwiniętych rozwiązań,
  • publikowanie wybranego rozwiązania.