Materiały szkoleniowe

Ta sekcja zawiera przykłady scenariuszy wykorzystania Portalu i Pokojów Nauki opierające się  o przypadki użycia portalu podczas realizacji projektu. Słownik zawiera zestaw definicji wyjaśniających specjalistyczne pojęcia stosowane w dokumentach projektowych.