Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Czaja

Wyślij propozycję projektu

Witaj w portalu SP4CE.

Jeśli jesteś konsultantem, umieść propozycję projektu w polu Dodaj komentarz lub skontaktuj się z nami.

Wniosek powinien zawierać temat projektu i krótki opis, w tym terminy przesyłania rozwiązań.

erasmuspluscropped-sp4ce-header.jpg

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS +. Ta strona odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie.

 

 

O projekcie

Konferencje

Konferencja „eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” powstała z inicjatywy Politechniki Gdańskiej w 2014 roku.

Od 2016 roku, na mocy porozumienia pomiędzy Politechniką Gdańską a Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, konferencja będzie odbywać się naprzemiennie w Krakowie i Gdańsku.

W 2016 roku gospodarzem III konferencji eTEE jest AGH.

Poprzednie edycje konferencji: 2014 | 2015

Nasze publikacje:

Materiały szkoleniowe

Ta sekcja zawiera przykłady scenariuszy wykorzystania Portalu i Pokojów Nauki opierające się  o przypadki użycia portalu podczas realizacji projektu. Słownik zawiera zestaw definicji wyjaśniających specjalistyczne pojęcia stosowane w dokumentach projektowych.

Pokoje nauki

Jest to link do portalu SP4CE, w którym wszyscy zarejestrowani użytkownicy mogą wchodzić w interakcje, definiować zadania i rozwiązywać problemy. Aby korzystać z pomieszczeń edukacyjnych Użytkownicy muszą najpierw zarejestrować się w systemie, aby uzyskać klucz dostępu. Opcja rejestracji online jest dostępna, po rejestracji klucz zostanie wysłany pocztą e-mail przez mentora lub administratora systemu.

 

Link do pokojów nauki.

 

Poradniki

Ta sekcja zawiera wytyczne przeznaczone dla użytkowników portalu SP4CE. Pierwsza sekcja „koncepcja pedagogiczna” obejmuje przegląd osiągnięć, wyników i wniosków wyciągniętych z już zrealizowanych projektów, a także szczegółowy opis innowacyjnej koncepcji teoretyczno-pedagogicznej portalu SP4CE. Poniższe sekcje zawierają wskazówki dla konkretnych grup docelowych. Znajdziesz tam informacje o idei i funkcjonalności portalu SP4CE, działaniach i uprawnieniach określonych grup użytkowników, a także zestaw instrukcji, jak z nich korzystać.

Witaj w SP4CE

Projekt Strategiczne Partnerstwo na rzecz Kreatywności i Przedsiębiorczości (skrót SP4CE) dotyczy bezpośrednich celów i potrzeb w zakresie wzmocnionej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Działania związane z projektem są powiązane z zasadami VET (CET-VET) stale ukierunkowanymi na karierę zawodową.

Wszystkie wyniki projektu i działania związane z projektem są związane z promowaniem innowacyjnych praktyk w edukacji, szkoleniach poprzez wspieranie spersonalizowanych metod uczenia się, uczenia się w ramach współpracy i myślenia krytycznego, strategicznego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), otwartych zasobów edukacyjnych (OER) otwartego i elastycznego uczenia się, mobilności wirtualnej i innych innowacyjnych metod nauczania.

Portal SP4CE zapewnia miejsce na:

  • problemy, które mają być rozwiązane, pytania, na które należy odpowiedzieć,
  • tworzenie zespołów, które chcą pracować nad rozwiązaniem problemu,
  • praca zespołowa lub indywidualna w celu opracowania rozwiązania,
  • mentoring i coaching,
  • prezentacja rozwiniętych rozwiązań,
  • publikowanie wybranego rozwiązania.