Λεξιλόγιο

Affinity group: μια ομάδα που σχηματίζεται γύρω από ένα κοινό συμφέρον ή κοινό στόχο, στον οποίο επίσημα ή ανεπίσημα ανήκουν τα άτομα. Τα affinity groups γενικά αποκλείεται να είναι υπό την αιγίδα της οποιαδήποτε κυβερνητικήw υπηρεσίαw, και οι σκοποί τους πρέπει να είναι κυρίως μη-εμπορικοί.

AI (artificial intelligence) μοντέλα της δημιουργικότητας: αφορά την επίλυση μη-ποσοτικών, αδόμητων προβλημάτων. Στόχος είναι η περίπου αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστικής και η δημιουργία έξυπνων, λογικών, και αυτόνομων παραγόντων.

AutoCAD: μια εμπορική εφαρμογή λογισμικού για 2D και 3D computer-aided design (CAD) – διαθέσιμο από το 1982 ως desktop εφαρμογή και από το 2010 ως ένα κινητό δίχτυο και cloud-based εφαρμογή στην αγορά ως AutoCAD 360.

Brainstorming: διαδικασία για την παραγωγή δημιουργικών ιδεών και λύσεων, μέσω της εντατικής και ελεύθερης ομαδικής συζήτησης. Κάθε συμμετέχων ενθαρρύνεται να σκέφτεται δυνατά και να προτείνει όσες ιδέες είναι δυνατόν, δεν έχει σημασία αν είναι φαινομενικά παράξενες ή περίεργες. Ανάλυση, συζήτηση, ή κριτική των αναφερθέντων ιδεών επιτρέπεται μόνο όταν η συνεδρίαση αναζήτησης ιδεών έχει ολοκληρωθεί και η συνεδρία αξιολόγησης αρχίζει.

Brainwriting: μια τεχνική παρόμοια με Brainstorming. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, αλλά η γενική διαδικασία είναι ότι όλες οι ιδέες καταγράφονται από το άτομο που τις σκέφτηκε . Στη συνέχεια περνάνε στο επόμενο πρόσωπο που τις χρησιμοποιεί ως έναυσμα για τις δικές τους ιδέες.

Cluster: μια σειρά από πράγματα που ολοένα δένονται ή συμβαίνουν κοντά μεταξύ τους, ή μια σειρά από πρόσωπα ή πράγματα που ομαδοποιούνται.

elearning: η παράδοση της μάθησης, κατάρτισης ή προγράμματος εκπαίδευσης με ηλεκτρονικά μέσα. Το E-learning περιλαμβάνει τη χρήση ενός υπολογιστή ή μιας ηλεκτρονικής συσκευής (π.χ. κινητό τηλέφωνο) με κάποιο τρόπο για την παροχή κατάρτισης, εκπαιδευτικού ή διδακτικού υλικού.

ESOMARWorld Association of Opinion and Marketing Research Professionals:   ένας οργανισμός για την ενθάρρυνση, την προώθηση και την ανάδειξη της έρευνας αγοράς σε όλο τον κόσμο.

Eurostat: στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Αποστολή της είναι να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ χωρών και περιφερειών.

Focus group: μια μορφή ποιοτικής έρευνας στην οποία μια ομάδα ανθρώπων ρωτάται για τις αντιλήψεις, απόψεις, πεποιθήσεις και στάσεις προς ένα προϊόν, υπηρεσία, ιδέα, διαφήμιση, ιδέα, ή τη συσκευασία.

Group tutorials: κάτι που προσφέρει ιδιαίτερη, συχνά εξατομικευμένη διδασκαλία, συγκεκριμένα: ένα βιβλίο ή τάξη που παρέχει εκπαίδευση σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ένα πρόγραμμα που παρέχει οδηγίες για τη χρήση ενός συστήματος ή λογισμικού.

 

iLab2:  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με βασικότερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της χρήσης των i-Labs (εργαστήρια καινοτομίας) στις διδακτικές μεθόδους.

Leaduser: οι χρήστες ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που προς το παρόν βιώνουν ανάγκες ακόμα άγνωστες στο ευρύ κοινό και οι οποίοι επίσης θα επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό εάν επιτύχουν μια λύση σε αυτές τις ανάγκες. Επειδή οι lead users καινοτομούν, θεωρούνται ότι είναι παράδειγμα ή ο τύπος του δημιουργικού καταναλωτή, δηλαδή, οι πελάτες, οι οποίοι προσαρμόζουν, τροποποιούν, ή μετατρέπουν μια προσφορά.

Living Lab: μια έννοια έρευνας, με επίκεντρο το χρήστη, οικοσύστημα ανοιχτής καινοτομίας, που συχνά λειτουργεί σε ένα εδαφικό πλαίσιο (π.χ. πόλη, οικισμός, περιοχή), ενσωματώνοντας ταυτόχρονες διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο μιας δημόσιας-ιδιωτικής εταιρικής σχέσης. Η ιδέα βασίζεται σε μια προσέγγιση συνδημιουργίας συστηματικής χρήσης ενσωματώνοντας τις διαδικασίες έρευνας και της καινοτομίας. Αυτά ενσωματώνονται μέσω της συν-δημιουργίας, της εξερεύνησης, του πειραματισμού και της αξιολόγησης καινοτόμων ιδεών, σεναρίων, εννοιών και συναφών τεχνολογικών αντικειμένων σε περιπτώσεις χρήσης στην πραγματική ζωή.

Moodle: ένα σύστημα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό διαχείρισης μάθησης γραμμένο σε PHP που διανέμεται υπό την GNU General Public License, και αναπτύχθηκε βασισμένο στις παιδαγωγικές αρχές. Το Moodle χρησιμοποιείται για μικτή μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και άλλα έργα ηλεκτρονικής μάθησης στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, σε χώρους εργασίας και σε άλλους τομείς.

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

Portfolio: ένας τύπος χαρτοφύλακα και αναφέρεται σε μια συλλογή από πράγματα ανάλογα με τον όρο που ακολουθεί. Παραδείγματα είναι το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων, το χαρτοφυλάκιο της σταδιοδρομίας, ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο κ.α.

State of the Art:  το επίπεδο ανάπτυξης (όπως μιας συσκευής, διαδικασίας, διεργασίας, τεχνικής ή επιστήμης) σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρόνο συνήθως ως αποτέλεσμα των σύγχρονων μεθόδων σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Tutorial: Ένα άρθρο «βήμα προς βήμα», η δημοσίευση επιτρέπει στους χρήστες να μάθουν εύκολα πώς να χρησιμοποιούν το λογισμικό, να προγραμματίζουν ή να δημιουργούν γραφικά. Αυτός ο όρος είναι επίσης προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή παρουσιάσεις εκτέλεσης τέτοιων λειτουργιών.

UNE 166000: 2006 (πρότυπο): μια ισπανική σειρά προτύπων για τη διαχείριση της καινοτομίας.

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

 

WEB 2.0: ο όρος που περιγράφει μια δεύτερη γενιά του Παγκόσμιου Ιστού, η οποία επικεντρώνεται στην ικανότητα των ανθρώπων να συνεργάζονται και να μοιράζονται online πληροφορίες. Αναφέρεται στη μετάβαση από στατικές σελίδες Web HTML σε ένα πιο δυναμικό Web που είναι πιο οργανωμένο και βασίζεται στην εξυπηρέτηση Web εφαρμογών για τους χρήστες, ενώ περιλαμβάνει και ανοικτή επικοινωνία με έμφαση στις Web-based κοινότητες χρηστών, και στην πιο ανοικτή ανταλλαγή πληροφοριών.

WikiEducator: ένα διεθνές διαδικτυακό έργο της κοινότητας για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να επαναχρησιμοποιήσουν, να προσαρμόσουν και να μοιραστούν χωρίς κανένα περιορισμό. Το WikiEducator ξεκίνησε το 2006 και υποστηρίζεται από τον μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Open Education Resource (OER).

Αδύναμο σημείο: ένα χαρακτηριστικό που είναι ανεπαρκές ή ελλιπές, μια ατέλεια του χαρακτήρα.

Αξιολόγηση: στην εκπαίδευση αναφέρεται στην ευρεία ποικιλία μεθόδων ή εργαλείων που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση, τη μέτρηση, και την τεκμηρίωση της ακαδημαϊκής ετοιμότητας, της προόδου της μάθησης, της απόκτησης δεξιοτήτων, ή των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών.

 

Αξιολόγηση από ομοτίμους (peer assessement): μια διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές ή οι ομότιμοι τους βαθμολογούν εργασίες ή τεστ σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο καθηγητής. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση του χρόνου των καθηγητών και για τη βελτίωση της κατανόησης των υλικών από τους μαθητές καθώς και για τη βελτίωση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων τους.

Αμφισβήτηση: ενθαρρύνει τους πελάτες να αναλάβουν την ευθύνη και να είναι υπόλογοι, επικυρώνουν την κατανόηση του πελάτη, την αντίληψη και τη δέσμευση στα σχέδια, και κρατάει τους πελάτες υπόλογους για την πρόοδο και τη συνέχεια.

 

Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Μέσα: ελεύθερα προσβάσιμα, ανοιχτής άδειας έγγραφα και μέσα που είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς.

 

Ανοικτή Άδεια χρήσης: ένα δωρεάν, αντίγραφο χωρίς άδεια για λογισμικά και άλλα είδη εργασιών.

 

Αποτίμηση: ένας συστηματικός προσδιορισμός της αξίας ενός θέματος και της σημασίας, με τη χρήση κριτηρίων που διέπονται από ένα σύνολο προτύπων.

 

Άτυπη εκπαίδευση: ένας γενικός όρος για την εκπαίδευση έξω από ένα πρότυπο σχολικό περιβάλλον

Αυτο-αξιολόγηση: συνεχιζόμενη διαδικασία μέσω της οποίας οι διαχειριστές σε όλα τα επίπεδα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των επιδόσεών τους σε όλους τους τομείς ευθύνης, και καθορίζουν ποιες βελτιώσεις απαιτούνται.

Βίντεο: ηλεκτρονική τεχνολογία που βασίζεται σε μια αλληλουχία εικόνων που μπορούν να εγγραφούν, να παραχθούν, να μεταφερθούν και να αναπαραχθούν δίνοντας την ψευδαίσθηση της κίνησης.

Γνωσιοκρατία: η ψυχολογία της μάθησης η οποία τονίζει την ανθρώπινη νόηση ή νοημοσύνη ως ένα ειδικό όργανο που επιτρέπει στον άνθρωπο να σχηματίσει υποθέσεις και να αναπτυχθεί πνευματικά. (Γνωσιοκρατία) είναι επίσης γνωστή ως γνωστική ανάπτυξη.

 

Γραφικά: οπτικές εικόνες ή σχέδια σε κάποια επιφάνεια, όπως ένας τοίχος, καμβάς, οθόνη, χαρτί, ή πέτρα για ενημέρωση, απεικόνιση, ή διασκέδαση.

 

Δεξιότητα: η αποκτηθείσα ικανότητα εκτέλεσης μιας εργασίας με προκαθορισμένο αποτέλεσμα συχνά μέσα σε ένα δεδομένο διάστημα χρόνου, ενέργειας, ή και των δύο.

Δεξιότητες «Μαθαίνοντας να μαθαίνω»: η ικανότητα επιδίωξης και επιμονής στη μάθηση για την οργάνωση της ατομικής μάθησης, π.χ. μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και των πληροφοριών, τόσο μεμονωμένα όσο και σε ομάδες. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει την επίγνωση της διαδικασίας μάθησης ενός ατόμου και των αναγκών, προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες ευκαιρίες, και την ικανότητα να ξεπεραστούν τα εμπόδια, προκειμένου να μάθει με επιτυχία. Η δεξιότητα αυτή σημαίνει απόκτηση, επεξεργασία και αφομοίωση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και αναζήτηση και χρησιμοποίηση καθοδήγησης. Η δεξιότητα «Μαθαίνοντας να μαθαίνω» εμπλέκει τους μαθητές στην αξιοποίηση προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών της ζωής, ώστε να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες σε διάφορα πλαίσια: στο σπίτι, στην εργασία, στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα κίνητρα και η εμπιστοσύνη αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ικανότητας ενός ατόμου.

Δέσμευση: δώστε χρόνο για να αναπτύξετε σχέσεις με τους πελάτες, προσκαλέστε τους πελάτες να αναθεωρήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με το προηγούμενο σχέδιο δράσης, βοηθήστε τους πελάτες να καθορίσουν τις απαιτήσεις τους, συζητήστε τις προσδοκίες των πελατών για την καθοδήγηση που πρέπει να παραδοθεί.

 

Δημιουργική νοοτροπία: για να είστε εξαιρετικά δημιουργικός χρειάζεστε αρχικά τη σωστή δημιουργική νοοτροπία. Να έχετε την προοπτική, τη στάση και τις πεποιθήσεις που σαν ενισχύουν και σας υποστηρίζουν να είστε όσο δημιουργικός μπορείτε. Χωρίς αυτό, η δημιουργικότητα θα είναι σε κίνδυνο και θα περιορίζεται. Η ζωή σε μια δημιουργική κατάσταση του νου ή με μια νοοτροπία δημιουργικότητας σημαίνει ότι έχετε την ικανότητα να ζείτε με έναν τρόπο που σας επιτρέπει να σκέφτεστε, αισθάνεστε και ενεργείτε με βαθιά προσωπική ελευθερία, σκοπό και αξίες. Το να είστε δημιουργικοί σας επιτρέπει να ενσωματώνετε τη χαρά και την αυθεντικότητα, σχηματίζοντας στόχους στη ζωή. Το πώς οι άνθρωποι αισθάνονται σχετικά με τη δημιουργικότητα έχει επιπτώσεις στο πώς αισθάνονται για τα πάντα στη ζωή. Η δημιουργική νοοτροπία θέτει τις βάσεις για την επαγγελματική σας επιτυχία, καθώς και το σκοπό της ζωής σας.

Δημιουργική Σκέψη: ειδικές διαδικασίες σκέψης που βελτιώνουν την ικανότητα να είμαστε δημιουργικοί. Μια βέλτιστη κατάσταση του μυαλού για την παραγωγή νέων ιδεών. Σκόπιμη σκέψη τρόπων που βελτιώνουν την πιθανότητα να προκύψουν νέες σκέψεις. Βέλτιστη ικανότητα του εγκεφάλου για να σκεφτούμε νέες ιδέες. Η ικανότητα να σκεφτούμε πρωτότυπες, ποικίλες και περίτεχνες ιδέες. Μια σειρά από ψυχικές ενέργειες που παράγουν οι αλλαγές και οι εξελίξεις της σκέψης. Η διαδικασία της εξερεύνησης πολλαπλών κατευθύνσεων των ενεργειών ή των σκέψεων. Μερικές φορές ονομάζεται αποκλίνουσα σκέψη, διότι τα πρότυπα σκέψης και περιοχές πεποιθήσεων διευρύνονται.

Δημιουργικότητα: ένα φαινόμενο κατά το οποίο σχηματίζεται κάτι νέο και κάπως πολύτιμο. Το στοιχείο που δημιουργήθηκε μπορεί να είναι άυλο (όπως μια ιδέα, μια επιστημονική θεωρία, μια μουσική σύνθεση ή ένα αστείο) ή πρωτότυπο φυσικό αντικείμενο (όπως μια εφεύρεση, ένα λογοτεχνικό έργο ή μια ζωγραφική).

Δια Βίου Μάθηση: η συνεχής, εθελοντική, και με αυτενέργεια επιδίωξη της γνώσης είτε για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Ενισχύει την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και την προσωπική ανάπτυξη, αυτο-βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα.

 

Διαδικτυακό μάθημα: με σκοπό να δεσμεύσει και να τονώσει το μαθητή, και δεν είναι απλά μια συλλογή πόρων. Παρέχει μεγάλη ευελιξία, δίνοντας την ευκαιρία να μάθετε με το δικό σας ρυθμό, στο δικό σας χώρο.

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων: Η Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων ασχολείται κυρίως με τη διαχείριση των ανθρώπων μέσα στους οργανισμούς, εστιάζοντας σε πολιτικές και συστήματα. Τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς συνήθως αναλαμβάνουν μια σειρά από δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των παροχών των εργαζομένων, το σχεδιασμό πρόσληψης των εργαζομένων, την «κατάρτιση και την ανάπτυξη», την αξιολόγηση της απόδοσης και της ανταμοιβής (π.χ., τη διαχείριση αμοιβών και παροχών).

Διαχείριση Καινοτομίας: η έννοια περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση όλων των διαστάσεων της καινοτομίας, από την καινοτομία στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές διαδικασίες σε οργανωτικά και επιχειρηματικά μοντέλα, μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των διαδικασιών, ανάπτυξη και βελτίωση.

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: ένας οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με εργασιακά θέματα, ιδιαίτερα τα διεθνή πρότυπα εργασίας, την κοινωνική προστασία, και τις ευκαιρίες εργασίας για όλους.

Δικαιούχος: με την ευρύτερη έννοια είναι φυσικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που λαμβάνει χρήματα ή άλλα οφέλη από έναν ευεργέτη.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: ένας όρος που αναφέρεται για δημιουργίες της διάνοιας, για τις οποίες το μονοπώλιο έχει εκχωρηθεί σε καθορισμένους ιδιοκτήτες από το νόμο.

Δικτύωση: η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών, πόρων, αμοιβαίας στήριξης και ευκαιριών χάρη στις αμοιβαίες επαφές.

Εικόνες: ένα από τα πολλά είδη των μέσων που μπορεί να πάρει μορφή όπως φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα ή γραφικά.

Εικονική κοινότητα: μια κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, ιδέες και συναισθήματα μέσω του Διαδικτύου ή άλλων δικτύων συνεργασίας.

 

Εκπαίδευση ενηλίκων: μια πρακτική κατά την οποία οι ενήλικες συμμετέχουν σε συστηματικές και διαρκής αυτο-εκπαίδευσης δραστηριότητες, προκειμένου να αποκτήσουν νέες μορφές γνώσης, δεξιότητες, στάσεις ή αξίες. Αυτό μπορεί να σημαίνει οποιαδήποτε μορφή μάθησης στην οποία συμμετέχουν ενήλικες πέρα από την παραδοσιακή εκπαίδευση, συμπεριλαμβάνοντας βασικές γνώσεις για την προσωπική ολοκλήρωση, ως δια βίου μάθηση.

Εμπορευματοποίηση: να προσφέρουμε κάτι για πώληση, ή να κάνουμε κάτι διαθέσιμο προς πώληση. Περιλαμβάνει επίσης ένα βήμα από το εργαστήριο στο εμπόριο.

Ενδιαφερόμενο μέρος: ένα άτομο, ομάδα ή οργάνωση που έχει ενδιαφέρον ή ανησυχία για έναν οργανισμό ο οποίος μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από την οργάνωση δράσεων, στόχων και πολιτικών.

Ενεργητική ακρόαση: μια τεχνική επικοινωνίας που χρησιμοποιείται στην παροχή συμβουλών, κατάρτισης και επίλυσης συγκρούσεων, η οποία απαιτεί τους ακροατές να δώσουν ανατροφοδότηση στον ομιλητή για ό, τι ακούσουν, επαναλαμβάνοντας εκ νέου ή παραφράζοντας με δικά τους λόγια τι έχουν ακούσει, για να το επιβεβαιώσουν, και επιπλέον, για να επιβεβαιώσουν την κατανόηση και των δύο μερών.

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να ορίσει το πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που είναι ένας τρόπος παροχής της εκπαίδευσης και διδασκαλίας, συχνά σε ατομική βάση, για τους φοιτητές που δεν είναι φυσικά παρόντες σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον, όπως μια σχολική τάξη.

Εξ Αποστάσεως Μάθηση: ένας τρόπος παροχής της εκπαίδευσης και διδασκαλίας, συχνά σε ατομική βάση, για τους φοιτητές που δεν είναι φυσικά παρόντες σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον, όπως μια σχολική τάξη. Η εξ αποστάσεως μάθηση παρέχει πρόσβαση στη μάθηση, όταν η πηγή των πληροφοριών και οι μαθητές χωρίζονται από το χρόνο και την απόσταση, ή και τα δύο.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Γενικά γνωστή ως επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση (CTE) ή Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση (TVET) προετοιμάζει τους ανθρώπους για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τέχνες και επαγγελματική σταδιοδρομία σε διάφορα επίπεδα όπως το εμπόριο, μία τέχνη, μια τεχνική ή μια υψηλή επαγγελματική θέση σε σταδιοδρομίες, όπως η λογιστική, η νοσηλευτική, κλπ Τα τεχνικά επαγγέλματα συνήθως βασίζονται σε χειρωνακτικές ή πρακτικές δραστηριότητες και είναι παραδοσιακά μη ακαδημαϊκά, αλλά σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Μερικές φορές αναφέρεται ως τεχνική εκπαίδευση, καθώς ο εκπαιδευόμενος αναπτύσσει άμεσα τεχνογνωσία σε μια συγκεκριμένη ομάδα τεχνικών. Η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να είναι σε επίπεδο δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνεχούς επιμόρφωσης, και σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίγνωση: διαθέτει τις γνώσεις, πληροφορίες, ή την κατανόηση π.χ. πολύ γνώση σχετικά με τη σημασία της δημιουργικότητας. Επίδειξη έξυπνης ευαισθητοποίησης και επινοητικότητας.

Εργαλειοθήκη: μια σειρά από εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται μαζί ή για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ευελιξία: η ικανότητα να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στις περιστάσεις και να σκεφτούν προβλήματα και δραστηριότητες με νέους, δημιουργικούς τρόπους.

Ζήτηση: η προθυμία ενός αγοραστή και η ικανότητα να πληρώσει ένα τίμημα για μια συγκεκριμένη ποσότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Η ζήτηση αναφέρεται στο πόσο (ποσότητα) ένα προϊόν ή μια υπηρεσία είναι επιθυμητή από τους αγοραστές σε διάφορες τιμές.

Ήχος: μετάδοση, λήψη και αναπαραγωγή του ήχου.

Θεωρία μάθησης: εννοιολογικά πλαίσια που περιγράφουν το πώς απορροφούνται πληροφορίες, επεξεργάζονται και διατηρούνται κατά τη διάρκεια της της μάθησης

Ισχυρό σημείο: κάτι στο οποίο ένας υπερέχει, φόρτε.

Καινοτομία: μια νέα ιδέα, πιο αποτελεσματική διάταξη ή διαδικασία.

Κίνητρο: εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που διεγείρουν την επιθυμία και την ενέργεια στους ανθρώπους να έχουν συνεχώς ενδιαφέρον και να δεσμεύονται για μια θέση εργασίας, ένα ρόλο ή θέμα, ή να προσπαθούν για την επίτευξη ενός στόχου.

Κοινότητα πρακτικής: μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται μια τέχνη ή / και ένα επάγγελμα. Μπορεί να εξελιχθεί φυσικά, λόγω του κοινού συμφέροντος των μελών σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή περιοχή, ή μπορεί να δημιουργηθεί ειδικά με στόχο την απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με τον τομέα τους.

Κοννεκτιβισμός: μια υπόθεση της μάθησης η οποία τονίζει τον ρόλο του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου.

Κονστρουκτιβισμός: βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μάθηση συμβαίνει όταν οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε μια διαδικασία κατασκευής της γνώσης σε αντίθεση με την παθητική λήψη πληροφοριών. Οι εκπαιδευόμενοι είναι οι ιθύνοντες του νοήματος και της γνώσης.

Λίστα ελέγχου του Osborn: ένα απλό εργαλείο για την υποστήριξη δημιουργίας ιδεών, η λίστα ελέγχου Osborn είναι μια ολοκληρωμένη λίστα με ερωτήσεις για τις ιδέες και τα προβλήματα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες.

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα: ένα λογισμικό υπολογιστή με τον πηγαίο κώδικα του που διατίθεται με άδεια στην οποία ο κάτοχος των πνευματικών παρέχει τα δικαιώματα για τη μελέτη, την αλλαγή, και τη διανομή του λογισμικού σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα μπορεί να αναπτυχθεί με ένα συνεργατικό δημόσιο τρόπο.

 

Μαθησιακή εμπειρία: αναφέρεται σε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση, μάθημα, πρόγραμμα ή άλλη εμπειρία στην οποία λαμβάνει χώρα η μάθηση, είτε αυτό συμβαίνει σε παραδοσιακές ακαδημαϊκές ρυθμίσεις (σχολεία, αίθουσες διδασκαλίας) ή μη-παραδοσιακές ρυθμίσεις (έξω-από-το σχολείο τοποθεσίες, υπαίθρια περιβάλλοντα), ή αν περιλαμβάνει παραδοσιακές εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις (μαθητές μαθαίνουν από εκπαιδευτικούς και καθηγητές) ή μη-παραδοσιακές αλληλεπιδράσεις (μαθητές μαθαίνουν μέσα από παιχνίδια και διαδραστικές εφαρμογές λογισμικού).

Μαθησιακό αποτέλεσμα: η προδιαγραφή του τι πρέπει να μάθει ένας φοιτητής ως αποτέλεσμα μιας περιόδου καθορισμένης και καθοδηγούμενης μελέτης. Τα μαθησιακά αποτελέσματα ασχολούνται με τα επιτεύγματα του μαθητή και όχι τις προθέσεις του δασκάλου (που εκφράζονται στους στόχους μιας ενότητας ή ενός μαθήματος). Μπορούν να λάβουν πολλές μορφές και μπορεί να είναι ευρείας ή στενής φύσης.

Μαθητοκεντρική μάθηση: αναφέρεται σε μια μεγάλη ποικιλία από εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθησιακές εμπειρίες, διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές ακαδημαϊκής υποστήριξης που προορίζονται για την αντιμετώπιση των ξεχωριστών μαθησιακών αναγκών, των ενδιαφερόντων, των φιλοδοξιών, ή των πολιτισμικών υποβάθρων των φοιτητών και των ομάδων των μαθητών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλοι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων, από την τροποποίηση εργασιών και στρατηγικών διδασκαλίας στην τάξη έως τον εξ ολοκλήρου επανασχεδιασμό των τρόπων με τους οποίους οι μαθητές ομαδοποιούνται και διδάσκονται σε ένα σχολείο.

 

Μη-τυπική εκπαίδευση: οργανωμένη (ακόμα και αν είναι μόνο χαλαρά οργανωμένη) μορφή της εκπαίδευσης, η οποία δεν είναι μέρος της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά μπορεί ή δεν μπορεί να καθοδηγείται από ένα επίσημο πρόγραμμα σπουδών.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): επιχειρήσεις των οποίων ο αριθμός προσωπικού και είτε ο κύκλος εργασιών είτε ο συνολικός ισολογισμός εμπίπτουν κάτω από ορισμένα όρια. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του μεγέθους μιας επιχείρησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και στην ΕΕ όπως ορίζονται στη σύσταση της ΕΕ 2003/361.

Μικτή μάθηση: έναν επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο οποίο ένας μαθητής μαθαίνει τουλάχιστον εν μέρει μέσω της παράδοσης του περιεχομένου και διδασκαλίας μέσω ψηφιακών και ηλεκτρονικών μέσων με κάποιο στοιχείο ελέγχου των φοιτητών που αφορά την πάροδο του χρόνου, του τόπου, τη διαδρομή, ή το ρυθμό. Στην προσέγγιση της μικτής μάθησης οι μέθοδοι της τάξης συνδυάζονται με δραστηριότητες μέσω υπολογιστή.

Οραματισμός: ενθαρρύνει τους πελάτες να διερευνήσουν τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματά τους σχετικά με το θέμα της καθοδήγησης, βοηθάει τους πελάτες να αναπτύξουν μια σαφή κατανόηση του τι θέλουν να επιτύχουν. Βοηθά τους πελάτες να προβλέψουν και να καθορίσουν πώς μοιάζει η επιτυχία. Ενθαρρύνει τους πελάτες να εξηγήσουν γιατί είναι σημαντικό να είναι επιτυχείς και υποστηρίζει τους πελάτες να καθορίσουν σαφείς στόχους. Βοηθάει τους πελάτες να εντοπίσουν δυνητικούς πόρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επιτύχουν και να προσδιορίσουν πιθανά εμπόδια και κινδύνους για την επίτευξη του στόχου και βοηθάει τους πελάτες να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων.

 

Οικονομικά αποδοτικό: οικονομικότερο σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που λαμβάνονται για τα χρήματα που δαπανήθηκαν.

 

Πάροχος υπηρεσιών: μια εταιρεία που παρέχει στους οργανισμούς συμβουλευτικές, νομικές, real estate, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, επικοινωνίας, αποθεματοποίησης, επεξεργασίας, και πολλές άλλες υπηρεσίες.

Περιβάλλοντα Προσωπικής Μάθησης: συστήματα που βοηθούν τους μαθητές να αναλάβουν τον έλεγχο και να διαχειρίζονται τη δική τους μάθηση. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης για τους εκπαιδευόμενους για να: θέτουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους (με την υποστήριξη των καθηγητών τους), να διαχειρίζονται τη μάθησή τους, τόσο το περιεχόμενο όσο και τη διαδικασία, να επικοινωνούν με τους άλλους στη διαδικασία της μάθησης.

 

Περιέργεια: Η επιθυμία να μάθει ή να ξέρει περισσότερα σχετικά με κάτι ή κάποιον, φιλοπεριέργεια

Πιστοποίηση: αναφέρεται στην επιβεβαίωση ορισμένων χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου, προσώπου, ή οργανισμού. Η επιβεβαίωση αυτή είναι συχνή, αλλά όχι πάντα, και παρέχεται από κάποια μορφή εξωτερικής αξιολόγησης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης, ή ελέγχου.

Πρόγραμμα σπουδών: ένα συνολικό πακέτο μαθησιακών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος κατάρτισης. Αποτελείται από τρία κύρια συστατικά τα οποία είναι το περιεχόμενο ή οι πληροφορίες που πρέπει να μεταδοθούν, η οργάνωση του προγράμματος σπουδών καθώς και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται.

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci: ένα υποπρόγραμμα στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης που χρηματοδοτεί συγκεκριμένα σχέδια στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σκέψη έξω από το κουτί: μια αλληγορία που σημαίνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά, αντισυμβατικά, ή από μια νέα προοπτική. Αυτή η φράση αναφέρεται συχνά στη νέα ή δημιουργική σκέψη.

Σταδιοδρομία: ο τρόπος που προοδεύετε στην εργασία σας, είτε σε μια θέση εργασίας ή σε μια σειρά από θέσεις εργασίας.

Συμπεριφορισμός: στην εκπαίδευση επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη άποψη για τη μάθηση: μια αλλαγή στην εξωτερική συμπεριφορά που επιτυγχάνεται με τη χρήση ενίσχυσης και επανάληψης για την διαμόρφωση της συμπεριφοράς.

Συνεργατική μάθηση: μια κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα μαθαίνουν ή προσπαθούν να μάθουν κάτι μαζί. Σε αντίθεση με την περίπτωση της ατομικής μάθησης, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη συνεργατική μάθηση επωφελούνται από τους πόρους και τις ικανότητες του άλλου (ζητούν ο ένας από τον άλλον παροχή πληροφοριών, αξιολογούν ο ένας τον άλλον για τις ιδέες του, παρακολουθούν ο ένας τον άλλο στην εργασία, κ.λπ.).

Συντονιστής: περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας σε άτομα και ομάδες για να διερευνήσουν μια σειρά από ζητήματα και προκλήσεις μέσω της χρήσης μιας ποικιλίας εργαλείων και τεχνικών.

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης: μια εφαρμογή λογισμικού για τη διαχείριση, την τεκμηρίωση, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την παράδοση μαθημάτων ή προγραμμάτων κατάρτισης ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής τεχνολογίας (που ονομάζεται επίσης e-learning).

Τεχνική βιωσιμότητα: αναφέρεται στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται. Θα κάνει το προϊόν ό, τι προορίζεται να κάνει;

 

Τεχνικές δημιουργικότητας: οι μέθοδοι που ενθαρρύνουν δημιουργικές δράσεις, στις τέχνες ή στις επιστήμες. Αυτές επικεντρώνονται σε μια ποικιλία πτυχών της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών για την παραγωγή ιδεών και αποκλίνουσας σκέψης, των μεθόδων της εκ νέου διαμόρφωσης των προβλημάτων, των αλλαγών στο συναισθηματικό περιβάλλον και ούτω καθεξής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρη επίλυσης προβλημάτων, καλλιτεχνική έκφραση, ή θεραπεία. Ορισμένες τεχνικές απαιτούν ομάδες των δύο ή περισσότερων ατόμων, ενώ άλλες τεχνικές μπορεί να επιτευχθεί από ένα άτομο. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν παιχνίδια με τις λέξεις, γραπτές ασκήσεις και διαφορετικούς τύπους αυτοσχεδιασμού, ή αλγορίθμους για την προσέγγιση των προβλημάτων.

Τεχνογνωσία: ειδικές δεξιότητες ή γνώσεις, η δεξιότητα ή γνώση που έχει ένας εμπειρογνώμονας.

ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών): αναφέρεται σε τεχνολογίες που παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω των τηλεπικοινωνιών. Επικεντρώνεται κυρίως στις τεχνολογίες της επικοινωνίας, που περιλαμβάνουν το Internet, ασύρματα δίκτυα, κινητά τηλέφωνα και άλλα μέσα επικοινωνίας.

Τυπική εκπαίδευση: συνήθως από εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς με συστηματικό τρόπο εκ προθέσεως μέσα σε ένα σχολείο, ακαδημία / κολέγιο / ινστιτούτο ή πανεπιστήμιο.

Χαρτογράφηση μυαλού: ένα διάγραμμα που χρησιμοποιείται για την οπτική οργάνωση πληροφοριών. Ένας χάρτης σκέψεων συχνά δημιουργείται γύρω από μια έννοια, που είναι ως εικόνα στο κέντρο μιας κενής σελίδας, και στην οποία προστίθενται σχετικές αναπαραστάσεις ιδεών, όπως εικόνες, λέξεις και μέρη λέξεων. Οι σημαντικές ιδέες συνδέονται άμεσα με την κεντρική ιδέα, και άλλες ιδέες διακλαδίζονται έξω από αυτές.

Χώρος εργασίας: η φυσική τοποθεσία όπου κάποιος εργάζεται. Μια τέτοια θέση μπορεί να κυμαίνεται από ένα σπίτι-γραφείο έως ένα μεγάλο κτίριο γραφείων ή εργοστάσιο.