Scenariusz użytkowania portalu SP4CE TREBAG

Cel studium przypadku

Zarówno sami studenci, jak i dydaktycy potwierdzają, że edukacja nie jest odpowiednio powiązana z praktyką. Aby umożliwić uniwersytetom odpowiednie przygotowanie zawodowe studentów, konieczne jest aktywne włączenie do nauczania elementów praktyki. W naszym przypadku przedstawiamy przykład promocji XXII Konferencji pn. „Multimedia w edukacji”, którą odwiedzamy rokrocznie aby zaprezentować nasze projekty i wyniki oraz w celu uzyskania informacji na temat innych projektów realizowanych przez osoby zawodowo związane z edukacją.

Wdrożenie portalu SP4CE

Portal SP4CE (dostępny pod adresem sp4ce.eu) przedstawia interesujące rozwiązania dla wymienionych kwestii. Portal zawiera informacje o projekcie SP4CE online, przewodniki dla poszczególnych grup docelowych (w tym trenerów, mentorów, studentów), ciekawe materiały edukacyjne, materiały do różnych konferencji, a także najważniejszy element z perspektywy rozwiązania dla opisanego wyżej problemu – komunikat-zaproszenie do udziału pt.: „Prześlij nam swoją propozycję projektu”. Za pośrednictwem tego komunikatu każdy może zgłosić problem lub rozwiązanie. Jest to narzędzie do poszukiwania osób zainteresowanych rozwiązywaniem różnych problemów lub partnerów działających w różnych dziedzinach w celu nawiązania współpracy w przyszłości. W przypadku dopasowania uczestników komunikatu-zaproszenia, administrator tworzy tzw. „salę szkoleniową”, czyli wyspecjalizowane miejsce, w którym wszyscy mogą współpracować po wcześniejszym zarejestrowaniu się w systemie. Taki proces współpracy oparty na komunikacie-zaproszeniu działa na zasadzie opracowanej w ramach projektu EACEA „OpenInn2.0: Izba Generowania Wiedzy oraz Model e-Assessment„, gdzie wykorzystano platformę Knowledge Generating House do tworzenia grup badaczy oraz opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla bardzo specyficznych problemów. Portal obejmuje również inne specjalne pozycje menu; sale szkoleniowe, materiały szkoleniowe i konferencje.

Kim są użytkownicy?

  • Kierownicy projektów – dzielą się informacjami oraz rozpowszechniają wydarzenia wśród zainteresowanych osób
  • Nauczyciele i badacze – interesują się wynikami projektów
  • Studenci – mogą wykorzystać wyniki projektu oraz są głównymi beneficjentami projektu

Jak mogą korzystać z portalu?

  • Czytając ogólne informacje – wszyscy użytkownicy mają dostęp do informacji ogólnych (o projekcie SP4CE, różnego rodzaju przewodniki, materiały szkoleniowe, dokumenty konferencyjne itp.).
  • Poszukując partnera wśród instytucji edukacyjnych – za pośrednictwem linku: „Prześlij nam swoją propozycję projektu”, każdy może opublikować komunikat-zaproszenie dla nowych partnerów lub do wspólnego poszukiwania rozwiązania problemu.
  • Informacje o nadchodzących i zakończonych konferencjach są dostępne pod linkiem: http://sp4ce.eu/en/conferences

Wymagania sprzętowe

Do korzystania z portalu sp4ce.eu nie jest wymagane żadne specjalne oprogramowanie. Portal jest dostępny poprzez dowolną przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE itp.).

Wydarzenie

W ramach portalu uczestniczyliśmy w konferencji (XXII Multimedia w Edukacji – Keszthely), której celem jest promowanie wymiany doświadczeń i umożliwienie spotkania profesjonalistów z różnych dziedzin edukacji, badań i rozwoju. Chcieliśmy zaprosić naszych partnerów do udziału w konferencji, aby przedstawić im nasze projekty (SP4CE, RELM, Remo i Plentis) oraz specjalistów z dziedziny edukacji: nauczycieli, badaczy oraz doktorantów.

Jak zrealizowano to wydarzenie?

  • Konferencja została przeprowadzona za pośrednictwem portalu sp4ce.eu (ryc. 1).

Trebag Ltd.  Maj 2016 r.

Ogłoszenie XXII Konferencji “Multimedia w Edukacji”

Opis: za pośrednictwem portalu została zainicjowana XXII Konferencja (Multimedia w Edukacji – Keszthely), której celem jest promowanie wymiany doświadczeń i umożliwienie spotkania profesjonalistów z różnych dziedzin edukacji, badań i rozwoju.

Język: węgierski

Termin: 02.06.2016 r.

Ryc. 1 Zrzut ekranu portalu sp4ce.eu oraz przykład udostępnienia konferencji

W konferencji uczestniczyli zainteresowani specjaliści

 

Wyniki, rekomendacje i możliwe opcje

Rozwijanie współpracy partnerskiej

Dzięki możliwości publikowania komunikatów-zaproszeń, portal SP4CE stanowi wrota do nawiązania współpracy. Zaletą tego otwartego portalu SP4CE jest fakt, że na jedną z ogłoszonych konferencji można zaprosić użytkowników z różnych instytucji, które mogą współpracować również w ramach innych projektów oraz w rozmaitych dziedzinach.

Możliwe ryzyko

  • Największe ryzyko może stanowić brak zainteresowania ze strony użytkowników, tzn. pomimo publikacji komunikatu-zaproszenia nikt się nie zgłosi, a nadawca będzie musiał zastosować inne metody nawiązywania współpracy.
  • Kolejnym ryzykiem może być także ogromne zainteresowanie współpracą i wynikający z tego trudny wybór z kim ostatecznie nawiązać współpracę.
  • Ograniczenia czasowe – w przypadku jeśli nadawca określi bliski termin uzyskania odpowiedzi lub rozwiązania, może się tak zdarzyć, że nikt nie zdoła dołączyć do konferencji w zaplanowanym czasie.

Czego należy unikać lub na co zwrócić uwagę

Ważne jest precyzyjne podanie wszystkich użytecznych informacji przy wysyłaniu komunikatu-zaproszenia, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień. Bardzo ogólny komunikat-zaproszenie może spotkać się z brakiem zainteresowania ze strony innych użytkowników.