SP4CE portál használati forgatókönyv – Trebag

Az esettanulmány célja

Napjainkban az IKT egyre inkább behatol az emberi élet különböző szektoraiba. Jelen vannak ellenben olyan hangok a diákokés a szakma gyakorlói rszéről, amelyek azt mondják, hogy az biztosított oktatás nem kapcsolódik megfelelően a gyakorlathoz. Annak érdekében, hogy az egyetemek felkészítsék a hallgatókat a gyakorlatra, aktívan kell bevonni az gyakorlati ismereteket az oktatásba. Esetünkben egy példát mutatunk be, mely során a XXII. Multimédia az oktatásban konferenciát hirdettük meg, melyet cégünk rendszerint évente meglátogat, hogy bemutassuk projektjeinket és eredményeinket, és információhoz jussunk más oktatási szakemberek projektjeiről.

Az SP4CE portál felépítése

Az SP4CE portál (elérhető a sp4ce.eu-n) a fentiekben ismertetett problémák érdekes megoldásait mutatja be. A portál önmagában is tartalmaz információkat az SP4CE projektről, útmutatókat konkrét célcsoportok (coach-ok, mentorok, hallgatók) számára, érdekes tananyagokat, a különböző konferencia felhívásokat és a fent leírt probléma megoldásának nézőpontjából fontos kihívás: “Küldje el nekünk projektjavaslatát”. Ezen a kihíváson keresztül bárki segítséget hívhat. Ez eszköz, hogy olyan embereket keressünk, akik érdeklődnek a különböző típusú problémák megoldása iránt, vagy olyan a partnerek keresésére szolgál, akikkel együttműködés vagy különböző területeken. A kihívás hasonló érdeklődésű részvevőinek esetén a rendszergazda létrehoz egy tanulószobát, egy speciális helyet, ahol mindannyian együttműködhetnek a rendszerbe való bejelentkezés után. Ez a folyamat az “OpenInn2.0: Tudásközpont és e-értékelési modell” nevű EACEA projekt keretében kifejlesztett elv alapján működik, ahol a Tudásközpont platformot használták fel arra, hogy kutatók csoportjait és innovatív megoldásokat hozzanak létre specifikus problémákhoz kapcsolódóan. Vannak egyéb, speciális menüpontok a portálon, melyek neve: Tanulószoba, Oktatóanyagok és Konferenciák.

Kik a felhasználók?

 • Projektmenedzserek – információkat és disszeminációs rendezvényeket osztanak meg az érdekelt felekkel
 • Tanárok és kutatók – érdeklődnek a projektek eredményei iránt
 • Diákok – a projekt eredményeit hasznosítják, ők a projekt fő kedvezményezettjei

Hogyan használhatják a portált?

 • Általános információk olvasása – minden felhasználó hozzáférhet az általános információkhoz (az SP4CE projektről, a különböző típusú útmutatókról, tanulási anyagokról, konferenciatanulmányokról stb.).
 • Partnerkeresés az oktatási intézmények között – a következő linken keresztül: “Küldje el a projektjavaslatot”, bárki kihívást tehet közzé új partnerek keresése vagy problémamegoldás esetén
 • Információt kaphat a közelgő és a múltbeli konferenciákról a következő linken: http://sp4ce.eu/en/conferences

Források

A sp4ce.eu portál használatához semmilyen speciális szoftver nem szükséges. A portál bármely web böngésző (pl. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE stb.) segítségével elérhető.

Az eset

A portálon keresztül egy olyan konferencia (XXII. Multimédiás Oktatás – Keszthely) került meghirdetésre, amelynek célja a különböző oktatási, kutatási és fejlesztési területek szakembereinek találkozása és tapasztalataik kicserélése. Szerettük volna meghívni partnereinket a konferencián való részvételre, hogy bemutathassuk projektjeinket (SP4CE, RELM, Remo és Plentis) az oktatási terület szakembereinek: tanároknak, kutatóknak és PhD hallgatóknak.

Hogyan valósult ez meg?

 • A sp4ce.eu portál használatával közzétettük a konferenciát (1. ábra)
   

Trebag Kft.  2016 Május

22. Multimédia az Oktatásban Konferencia meghirdetése

Leírás: A portálon egy olyan konferencia (XXII. Multimédia az Oktatásban – Keszthely) került bemutatásra, amelynek célja a különböző oktatási, kutatási és fejlesztési területek tapasztalatcseréjének és találkozásának elősegítése.

Nyelv: magyar

Határidő: 2016.06.02

 1. ábra A sp4ce.eu portálról készült képernyőfelvétel és a közzétett konferencia
 • Érdeklődő szakemberek jöttek a konferenciára
   
   

Megállapítások, ajánlások és változatok

Hogyan fejleszti ez a partnerségi együttműködést?

A SP4CE portál által létrehozott kihívás révén kaput nyithat az együttműködések létrehozásához. A nyitott SP4CE portálnak az az előnye, hogy az a személy, aki a konferenciát meghirdette, megkérheti a különböző intézmények felhasználóit, hogy csatlakozzanak, és működjenek együtt más projektek során és más területeken is.

Lehetséges kockázatok

 • A legjelentősebb kockázat a felhasználók érdeklődésének hiánya lehet, azaz, hogy a konferenciahívás közzététele ellenére senki nem fog reagálni, és a közzétevőnek más módszereket kell alkalmaznia az együttműködés megteremtésére.
 • Egy másik kockázatot jelenthet az együttműködés iránti óriási érdeklődés, mely nehéz döntések meghozatalát követeli abból a szempontból, hogy kivel fogunk együttmûködni.
 • Időkorlátozások – abban az esetben, ha a közzétevő megadja a válasz vagy megoldás határidejét, előfordulhat, hogy senki nem fog csatlakozni a konferenciához a kirt idő alatt.

Mit ne tegyünk /legyünk tudatában a következőknek

Fontos a felhívás pontos meghatározása használható adatokkal a félreértések elkerülése érdekében. Egy nagyon általános felhívást a felhasználók figyelmet kívül hagyhatnak.

Összegzés

Útmutató összegzése

Oktatási forma
Nem formális Szakképzés Középfokú Egyetem
X
Az érintett felhasználói szerepek azonosítása
Coach (cégek) Mentor (tanár) Tanulók
X X X
Fókusz területe
Projektmenedzsment
Fő célok
Tanárok
·         Új eszközök elsajátítása a tanulók oktatása végett
Tanulók
·         A bemutatott projekteken keresztül új oktatási eszközök megismerése

 

 

Tanulószobák használati forgatókönyve

Az esettanulmány célja

A sp4ce.eu portálon a Trebag Kft. közzétett egy (projektmenedzseri) munkalehetőségét.

A SP4CE tanulószobák megvalósítása

 

Az SP4CE platform és a tanulószobák (a http://sp4ce.moodle.pl/ címen elérhetőek) lehetővé teszik a felhasználói regisztrálációt és a szerepek hozzárendelését bizonyos TSZ-ekhez (2. ábra). Ennek a helynek a használatához minden felhasználónak regisztrálnia kell a rendszerben. A funkciók és eszközök köre függ a felhasználó szerepétől az adott TSZ-en belül. Lehetséges szerepek: menedzser, tanfolyamtervező, tanár, diák, vendég és regisztrált felhasználó. A felhasználói szerepkör alapján különböző források és eszközök állnak rendelkezésre.

 1. ábra – Az SP4CE tanulószobák üdvözlő képernyője

Minden SP4CE TSZ-t egy cég konkrét problémájával kapcsolatban hoztak létre, mely publikálható forrásokkal segít a tanulóknak megérteni a problémát. A tanár segíti a coach-ot, hogy olyan anyagokat tegyen közzé, amelyek hasznosak a hallgatók számára, hogy teren nyújtson a vitára, az interaktív együttműködésre, az új megoldási javaslatokra és az értékelésre.

Kik a felhasználók?

 • Coach – A Trebag Kft. munkatársa, HR menedzsere, aki munkalehetőségeket tesz közzé és tanulószobákat készít a vita, az interaktív együttműködés, és az érdeklődő álláskeresők új megoldási javaslatai számára
 • Mentor – A Trebag Kft. projektvezetője, aki bemutatja a rendelkezésre álló témákat, az eddigi legfontosabb ötleteket és célkitűzéseket, és segíti a munkakeresőket abban, hogy sikeres együttműködést alakítsanak ki az coach-csal, és segít a coach-nak a tanulószobák struktúrájának fejlesztésében a különböző elérhető funkciók felhasználásával.
 • Diákok – az álláskeresők, akik érdeklődnek a tanulószobákban felsorolt tevékenységek iránt, és szeretnének megoldást találni a problémákra, értékeléseket dolgozni ki és projektjavaslatokat készíteni.

Hogyan tudják használni a TSZ-eket?

 • A coach együttműködésben a mentorral (tanár) elkészíti TSZ struktúráját. Ebben a fázisban megvitatják az TSZ elérhető és használható funkcióit, a diákok által elvégzendő tevékenységeket (Feladatok, Visszajelzés, Chat, Fórum, Workshop), erőforrásokat (Könyv, Fájl, Mappa, Címke, Oldal, URL), amelyeket használni fognak az TSZ-ben. Megegyeznek a végső eredmények értékelési módszereiről, a közzététel módjáról és a hozzáférési szintről.
 • A mentor megszólítja a diákokat – álláskereső portálokon és a vállalati portálon keresztül, személyes hálózaton keresztül vagy más módon, hogy regisztráljanak a rendszerbe és az elkészült TSZ -be.
 • A diákok (munkakeresők) tanulmányozhatják a rendelkezésre álló anyagokat és egyéb forrásokat, kommunikálhatnak a mentorral vagy a coach-csal, projektjavaslatokon dolgozhatnak, és további információkat kereshetnek vagy kérhetnek.
 • A coachok és a tanárok kezelik a problémamegoldás során adódó konkrét feladatokat. Az TSZ felhasználók csapatának tagjai olyan személyekből állnak, akik szakértelemmel, tapasztalattal és a megoldandó problémával kapcsolatos tudással rendelkeznek. Mindenki felhasználhatja saját kompetenciáit és készségeit, hogy elérje a legjobb eredményt.
 • Az edzők és a mentorok értékelhetik és jegyet adhatnak a diákok tevékenységére, és kiválasztják a pályázók közül a legjobb jelöltet.

Források

 

A TSZ eléréséhez regisztráció szükséges a TSZ-ek rendszeréhez, és hozzáférési kulcs. A kulcsot a mentor biztosítja e-mailen keresztül. A TSZ-en keresztüli együttműködéshez nem szükséges speciális szoftver, csak a felhasználó által preferált web böngésző (azaz Google Chrome, Mozilla Firefox, IE, stb.). Lehet, hogy bizonyos problémák és feladatok megoldása speciális szoftvert igényel, de a felhasználókat erről tájékoztatni kell a TSZ-en belül. A projektjavaslat elkészítéséhez a hallgatóknak egyszerű MS Office alkalmazásokat kell használniuk – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Az eset

 

A TSZ használatának fő célja az volt, hogy felkeltse az álláskeresők érdeklődését a Trebag tevékenységei iránt, és megpróbálja megtalálni a legaktívabb és kreatívabb jelöltet, valamint megismerje a jelölteket, és gondolkodásmódjukat, motivációjukat. Szerettük volna tudni, hogy vannak-e eredeti ötleteik a folyamatban lévő projektekkel, vagy bármilyen új projektötletük.

Hogyan valósult meg?
 • A coach elkészíti a TSZ struktúráját (3. ábra), amely prezentációkat tartalmaz a főprojektekről, a TSZ célkitűzéseiről, a bevált gyakorlatokról és a tevékenységekkel kapcsolatos információkról. A pedagógiai elveiket illetően vállalati követelményekhez igazodnak.
 1. ábra – Képernyőfelvétel a TSZ-ekről

 

 • A rendelkezésre álló források alapján az álláskeresők elkezdik kidolgozni javaslataikat és megjegyzéseiket

 

 • Az egész toborzási folyamat során a jelöltnek meg kell vitatnia haladását és elképzeléseit a tanárral, coach-csal és a többi jelölttel. Használhatnak online csevegést, vitafórumokat vagy azonnali üzenetküldő szolgáltatásokat

Megállapítások, ajánlások és változatok

 

Fő megállapítások

Az SP4CE TSZ környezetének használatával a tanár közvetítő szerepet tölt be, amely segíti a vállalat képviselőit (coachokat) a megoldandó feladatok és a probléma mélyebb megértéséhez szükséges források meghatározásában. Másrészt, a tanár segít a tanulóknak a személyre szabott tanulási módszerek, az együttmûködésen alapuló tanulás és a kritikai gondolkodási módszerek alkalmazásával a megoldások kidolgozásában és a vállalati képviselõkkel való kommunikációban.

Hogyan fejleszti a partnerek együttműködését

A diákok kifejtik nézeteiket az őket körülvevő ügyekben és hozzáadják kreativitásukat a megoldásokhoz. Megtanulják azokat a módszereket és eszközöket, amelyeket a mindennapi életben is alkalmazhatnak.

Lehetséges kockázatok

Az ötletek megosztása időbe telik, a feladat összetettebb célja miatt. Abban az esetben, ha az IKT-eszközökkel kapcsolatos munkák tanulmányozása szükséges, lehetőség van arra, hogy otthonról tanulmányozzák ezeket az anyagokat, és on-line/off-line támogatást kapjanak a coachtól vagy a tanártól a TSZ-en keresztül. Az ötletek szellemi tulajdonjoga nem egyértelmű az alkalmazási időszak után.

Mit ne tegyünk /legyünk tudatában a következőknek

Ne tegyünk közzé túl complex projekteket, amelyekkel kapcsolatban a tanulóknak nincs kötődésük. A projekt nagyfokú bonyolultsága miatt pontosan meg kell határozni a termék valamennyi fázisát és a vele kapcsolatos elvárásokat, példákat kell mutatni és aktív visszajelzést kell adni a diákoknak a folytatott tevékenységükről.

Összegzés

Útmutató összegzése

Oktatási forma
Nem formális Szakképzés Középfokú Egyetem
X
Az érintett felhasználói szerepek azonosítása
Coach (cégek) Mentor (tanár) Tanulók
X X X
Fókusz területe
toborzás
Fő célok
Cég
·         Valódi vállalati körülmények között mutathatunk meg a hallgatóknak gyakorlati példákat és tevékenységeket

·         Képzett és motivált új munkavállalók megtalálása

·         Lehetőség a toborzási folyamat javítására

·         Információszerzés a hallgatók valódi tudásáról és készségeiről

Tanárok
·         Emberekkel való kapcsolattartás – lehetséges jövőbeli együttműködés nemcsak az SP4CE projektben, hanem a projektek, a vállalati oktatás teürletén is, stb.

·         Elérhető áttekintés a piaci követelményekről – hogyan lehet az oktatási tartalmat és a stílust javítani?

·         Lehetőség az e-learning módszerek kipróbálására, kevert tanulás, illetve az egyetemi oktatásban is megvalósítható;

Tanulók
·         Lehetőség ötleteik és véleményük kifejtésére, valamint lehetőség új munkahelyet találni

·         Kapcsolat a valósággal – csapatmunka egy valós vállalati csapaton belül

·         Lehetőség az együttműködésre különböző munkastílusú és típusú emberekkel (nemzet, specializáció stb.)