i-LAB2 – Inovatívne laboratória pre zabezpečenie kvality v odbornom vzdelávaní a tréningu

Cieľ projektu

Projekt Inovatívne laboratória pre zabezpečenie kvality v odbornom vzdelávaní a tréningu (iLab2) trval dva roky (2012-2014) a bol realizovaný v rámci programu Leonardo da Vinci: Prenos inovácií.

Jeho hlavným cieľom bolo zlepšenie kvality odborného vzdelávania prostredníctvom aplikácie inovatívnych laboratórií do didaktických postupov. V dôsledku tohto projektu získali príjemcovia projektu: učitelia, tréneri a vedenie inštitúcií odborného vzdelávania nové znalosti o využití IKT vo vzdelávacom procese. Nepriami príjemcovia, ktorých predstavujú skupiny študentov odborného vzdelávania, môžu takto podporiť svoju tvorivosť, inovatívnosť, schopnosť riešenia problémov, tímovú prácu, efektívne využívanie nástrojov informačných a komunikačných technológií prostredníctvom účasti na výučbe, počas ktorej musia byť aplikované inovatívne laboratória- iLAb.

Stručný opis

Inovačné laboratórium je inšpiratívne inovatívne zariadenie určené na prenesenie užívateľov z každodenného životného prostredia do mimoriadneho priestoru, ktorý povzbudzuje kreatívne myslenie a riešenie problémov. Je založený na modeli Royal Mail’s Future , ktorý bol vytvorený v Rugby, Veľká Británia (1997). Jeho prvotným účelom bolo poskytnúť simulované prostredie, ktoré zavádza nové a potenciálne rušivé faktory do organizačného plánovania a pomáha riadiacim tímom prediskutovať budúce možnosti vývoja. Preto sa myšlienka iLAb vyvinula tak, aby sa stal miestom, v ktorom skupiny a tímy môžu skúmať a rozšíriť svoje myslenie nad rámec bežnej hranice predpokladov a obmedzení.

Obrázok 1.2.1 Tri faktory, ktoré tvoria iLAb

 

Výsledky projektu

Výsledkom realizácie projektu sú najmä:

  • Nové inovačné laboratória v Poľsku, Nemecku, Rumunsku a Slovinsku
  • Virtuálny softvér na podporu brainstormingu
  • Sprievodca pre dobrú prax s popisom nových skúseností
  • Inovatívne metódy vzdelávania a zlepšovania

 

Hodnotenie/spätná väzba od používateľov

Uvádzame výber komentárov, ktorý poskytuje prehľad spätnej väzby od klientov, ktorí používali iLAb prostredie:

„Výsledok iLAb prekročil moje najdivokejšie sny. Čo by inak trvalo mesiace stretnutí bolo dosiahnuté v priebehu jedného, veľmi príjemného dňa „.

„Bolo to výborné prostredie, ktoré podporovalo brainstorming a zdieľanie nápadov s kolegami na konkrétnom projekte. Používanie počítačov bolo skvelé na rýchle získanie názorov skupiny. iLAb dáva veľké možnosti na tvorbu myšlienok a získanie názorov ľudí. “

„Potešil nás rozsah,  do akej miery iLAb prostredie využilo našu tvorivosť a pomohlo nám spolupracovať.“

„iLAb je inšpirujúce a zábavné miesto k životu. Je to skoro ako zážitok návratu do detstva, kde ste sa vzdali existujúcej predstavy o tom, čo máte robiť a začali od nuly“.

Ponaučenie

Metóda práce použitá v inovačných laboratóriách, ktorých cieľom je zlepšenie rozhodovania tímov, je založená na metóde brainstormingu, ktorá je známa už mnoho rokov. iLAb využil vhodne konštruovaný softvér. Po prezentácii problematiky, účastníci zadávajú svoje nápady, ďalšie pripomienky a posudzujú návrh, ktorý vidia na obrazovke. Nápady, akékoľvek pochybnosti týkajúce sa návrhov a výsledky hlasovania sú zobrazené na projekčnej ploche v miestnosti. Medzi hlavné prednosti patrí anonymita, poctivosť a rýchlosť, pretože vylučuje chaty, limituje rozptyľovanie a umožňuje všetkým hovoriť súčasne. Poldenné zasadnutie v iLAb ukázalo, že vie generovať viac nápadov a výsledkov ako zvyčajné pravidelné týždňové stretnutia.

Medzi hlavné znaky, ktoré charakterizujú iLAb patrí súkromie, možnosť využiť média pre prácu a špecifické dispozičné riešenie, ktoré vytvára živé, inšpiratívne a tvorivé prostredie. Steny na zapísanie nápadov, hravé prvky a ďalšie použité nástroje, zapôsobia na účastníkov svojou atmosférou, ktorá ich privedie späť do detstva.

i-Labs predstavuje flexibilné priestory, ktoré sú aplikovateľné pre rôzne typy organizácií a inštitúcií. Podniky (od malých firiem až po veľké medzinárodné korporácie), verejné organizácie, tréningové a vzdelávacie inštitúcie (vrátane vysokých škôl), ako aj charitatívne organizácie, úspešne využívajú potenciál a pohodlie, ktoré ponúka i-Labs.

Inovačné laboratória poskytujú podporu pre akúkoľvek tímovú prácu vrátane plánovania (napr. tvorba možných scenárov), riadenia (napr. riadenie zmien, konfliktov, projektov), vývoja (napr. stratégií, produktov, služieb), mapovania, organizovania konzultácií alebo tzv. focus group, školení a mnoho ďalších.

Navyše, iLAb je užitočný pri integrácii rôznorodých skupín, napríklad pri práci na medzinárodných projektoch, pri sociálnych konzultáciách a pri stretnutiach, kde participujú zástupcovia organizácií na podporu podnikania. [11]