Posilňovanie kompetencií využitím MOOCs

Cieľ modulu

Táto časť poskytuje stručný prehľad o stave vývoja MOOCs z historického a inštitucionálneho hľadiska. Tým, ktorí chcú získať nové zručnosti alebo nové pracovné miesto, MOOCs ponúka otvorené, flexibilné a inovatívne výučbové prostredie.

Výstupy modulu

 • Pochopenie konceptu MOOC a jeho prínos pre inštitúcie a jednotlivcov
 • Uznanie a ocenenie osvedčených MOOC postupov

 

Úvod

          “ Vzdelanie nie je jednorazová udalosť, ale celoživotná skúsenosť. Vzdelávanie by malo byť menej pasívnym načúvaním (menej  dlhých prednášok) a viac aktívnym robením. Vzdelávanie by malo pomôcť študentom uspieť nielen v škole, ale aj v živote.” https://www.udacity.com/us

            “ Nové zručnosti a znalosti vás robia cennejším zamestnancom, či už pracujete pre seba alebo pre terajšieho alebo budúceho zamestnávateľa. Dnešné pracovisko sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Aby človek zostal konkurencieschopný na pracovisku,  je nevyhnutné sa každý deň udržovať vo forme, učiť sa a aktualizovať staré zručnosti. ALISON je tu pre každého, kto spravil svoj prvý krok k novej alebo lepšej práci. ALISON je tak individuálna ako ste vy.”  http://alison.com/subsection/?section=about

 

Dva príklady ako definovať MOOC

“Masám otvorený on-line kurz (z angličtiny – massive online open course – MOOC) je online kurz fungujúci na princípe neobmedzenej hromadnej účasti a otvoreného prístupu cez web. Popri tradičných učebných materiáloch, akými sú napríklad nahrané prednášky, materiály na čítanie a príklady riešených problémov-prípadové štúdie, mnoho MOOC poskytuje taktiež interaktívne užívateľské fóra pre podporu interakcií medzi študentmi, učiteľmi a asistentmi pedagóga. MOOC sú výsledkom nedávneho vývoja v dištančnom vzdelávaní, ktoré bolo prvýkrát predstavené v roku 2008 a ktoré sa ukázalo ako populárny spôsob učenia v roku 2012.” [30]

“ On-line kurzy sú určené pre veľký počet účastníkov a sú dostupné kdekoľvek, ak disponujete pripojením k internetu. Tieto kurzy sú otvorené širokej verejnosti, nevyžadujú konkrétne vstupné kvalifikácie a ponúkajú úplné/kompletné online kurzy zadarmo „. V súlade s výsledkami prieskumu, táto definícia má silnú podporu v Európe [31].

 

Začiatky MOOCs

Hromadné, otvorené online kurzy (MOOCs) majú počiatky v Kanade a v USA. Od roku 2012 sa im dostalo značnej mediálnej pozornosti. Túto pozornosť a uznanie podporili veľmi známi a skúsení poskytovatelia vzdelávacích služieb, ako napríklad Udacity, Coursera a EDX.

MOOC sa objavili v Európe v roku 2013. Začali sa ako celoeurópska iniciatíva OpenupEd a ako rôzne (regionálne) MOOC platformy (napr. FutureLearn, Iversity, FUN, UNEDcoma, Miríada X). Európska komisia spustila iniciatívu Otvorené vzdelávanie v septembri 2013 s  cieľom ďalej zlepšovať ponuku otvoreného vzdelávania v Európe (Európska komisia, 2013). V poslednej dobe Európska komisia financovala viacero projektov MOOC ako napríklad EMMA.

 

Príklady výsledkov prieskumu o MOOCs

V priemere 1300 nových účastníkov sa denne pripojilo na kurzy HarvardX alebo mITX, v celkovej výške 1 milión unikátnych účastníkov a 1,7 miliónov celkových účastníkov medzi 24. júlom 2012 a 21. septembrom 2014. Vedci zistili, že s nárastom druhej a tretej vlny kurzov sa účasť na druhej verzii znížila o 43 percent, zatiaľ čo účasť medzi jednotlivými verziami dva a tri ostala stabilná. V prieskume sa nachádzali krajné hodnoty, ako napríklad zdvojnásobenie účasti na kurze HarvardX CS50x (Úvod do informatiky), pravdepodobne spôsobené zvýšenou flexibilitou študentov. Študenti zapísaní v tomto kurze sa ho mohli zúčastniť po dobu dlhšiu ako jeden rok a to svojím vlastným tempom a úplne kedykoľvek. Uvedený prieskum sa dá stručne zhodnotiť nasledovne:

 1. Účasť v opakovaných kurzoch klesla a potom sa stabilizovala.
 2. Mierna väčšina MOOC príjemcov hľadá certifikovaný kurz, mnohí účastníci sú učitelia.
 3. Medzi akademickými oblasťami existujú signifikantné rozdiely, pokiaľ ide o účasť, typ certifikácie a sieť kurzov.
 4. Kurzy založené na poplatkoch a s overenou identifikáciou príjemcu kurzu ponúkajú vyššiu úroveň certifikácie.

Hollands & Tirthali (2014) preskúmali odborné zdroje ohľadne MOOC a dopytovali 83 jednotlivcov zo 62 amerických inštitúcií ohľadom MOOCs. Ich prieskum uvádza rad rôznych záverov ohľadne prínosu MOOC, ktoré spadajú do jednej z nasledujúcich šiestich kategórií:

 1. Rozširovanie geografického dosahu inštitúcie a jej prístupu k vzdelaniu
 2. Budovanie a udržiavanie značky
 3. Zlepšenie ekonomiky vzdelávania znižovaním nákladov alebo zvyšovaním výnosov
 4. Zlepšenie výsledkov vzdelávania pre obidva typy študentov, (digitálnych, využívajúcich MOOC) aj klasických študentov
 5. Inovácia v procese výučby aj učenia sa
 6. Výskum v odbore vzdelávania a učenia sa

Záver

MOOCs sú novou formou vzdelávania, ktorá pomáha vzdelávať veľké masy ľudí a taktiež poskytuje riešenie pre rastúcu potrebu finančne dostupnej formy univerzitného vzdelávania. MOOCs podporujú zníženie nákladov na vzdelávanie pomocou informačných a komunikačných technológií pre digitalizáciu obsahu vzdelávania, ktoré umožňujú masovú distribúciu a individuálny prístup k vzdelávaniu. Flexibilné a inovatívne učebné prístupy ako aj užívateľsky priateľské spôsoby vzdelávania majú potenciál prispieť k zlepšeniu kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania. MOOCs podporujú formovanie prenositeľných zručností a kompetencií a elektronických zručností pre digitálny vek ako aj kreativitu a flexibilitu. MOOCs taktiež podporujú solídne pochopenie zvoleného odboru a predstavujú pomoc pri hľadaní zamestnania [31].

Ďalšie informácie týkajúce sa MOOCs a iných foriem otvorených vzdelávacích zdrojov možno nájsť v [34].