i-LAB2 –Εργαστήρια Καινοτομίας για τη Διασφάλιση Ποιότητας της Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Σκοπός του έργου

Τα Εργαστήρια Καινοτομίας για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (iLab2) είναι ένα δίχρονο έργο (2012-2014) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci: Μεταφορά Καινοτομίας.

Βασικός στόχος του είναι η βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της εφαρμογής των εργαστηρίων καινοτομίας στις διδακτικές διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα του έργου, η ομάδα στόχος των ωφελούμενων: καθηγητές, εκπαιδευτικοί και διευθυντές των οργανισμών ΕΕΚ, θα αποκτήσει νέες ικανότητες στην εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Μια έμμεση ομάδα επωφελούμενων, οι μαθητές της ΕΕΚ, θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους, την καινοτομία τους, τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, την ομαδική εργασία, την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων ΤΠΕ μέσω της συμμετοχής σε τάξεις κατά τη διάρκεια χρήσης του i-Lab.

Σύντομη περιγραφή

Ένα i-Lab (εργαστήριο καινοτομίας) είναι ένα περιβάλλον έμπνευσης καινοτομίας που έχει δημιουργηθεί για να μεταφέρει τους χρήστες από το καθημερινό τους περιβάλλον σε ένα ξεχωριστό χώρο που ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων. Βασίζεται στο μοντέλο που είχε δημιουργηθεί από το Royal Mail’s Future and Innovation Group στο Rugby της Αγγλίας (1997). Ο αρχικός του στόχος ήταν να παρέχει περιβάλλοντα προσομοίωσης ως ένα τρόπο εμπλοκής νέων και δυνητικά ανησυχητικών παραγόντων στον οργανωτικό σχεδιασμό και να βοηθήσουν τις ομάδες να βρουν ιδέες για μελλοντικές δυνατότητες. Ωστόσο, η ιδέα ενός i-Lab εξελίχθηκε ώστε να γίνει ένα ιδιαίτερος χώρος στον οποίο οι ομάδες μπορούν να διερευνήσουν και να επεκτείνουν τη σκέψη τους πέρα από τα συνήθη όρια υποθέσεων και περιορισμών.

 

Εικόνα Οι τρεις παράγοντες που σχηματίζουν το πλαίσιο του i-lab

 

Αποτελέσματα του έργου

Τα αποτελέσματα εφαρμογής του έργου περιλαμβάνουν κυρίως:

  • Νέα εργαστήρια καινοτομίας στην Πολωνία, Γερμανία, Ρουμανία και Σλοβενία
  • Λογισμικό Virtual Brainstorm (VBS)
  • Οδηγός για Καλές Πρακτικές με περιγραφές από τη νέα εμπειρία
  • Καινοτόμες μέθοδοι στην εκπαίδευση και βελτίωση

 

Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους χρήστες

Παρακάτω είναι μια επιλογή σχολίων που δίνουν μια γρήγορη εικόνα των ανατροφοδοτήσεων των χρηστών ενός περιβάλλοντος i-Lab:

“Το αποτέλεσμα της συνεδρίας στο i-Lab ξεπέρασε τα πιο τρελά όνειρα μου: Καταφέραμε μέσα σε μια ευχάριστη μέρα αυτό που θα μας έπαιρνε ένα μήνα συναντήσεων”.

“Ήταν τέλειο περιβάλλον που προωθούσε το brainstorming και την ανταλλαγή ιδεών με συναδέλφους για ένα έργο συγκεκριμένου ενδιαφέροντος. Η χρήση των υπολογιστών ήταν πολύ καλή για τη γρήγορη συλλογή των απόψεων της ομάδας. Το i-Lab δίνει πολύ καλές δυνατότητες στην παραγωγή ιδεών και στις απόψεις των ατόμων.”

“Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το βαθμό που το περιβάλλον του i-Lab πυροδότησε τις σκέψεις μας και μας βοήθησε να έρθουμε κοντά.”

“Το i-Lab είναι ένα μέρος που εμπνέει και διασκεδάζει. Είναι σχεδόν σαν μια παιδική εμπειρία όπου ξεχνάς κάθε προκατάληψη για  αυτό που πρέπει να κάνεις και ξεκινάς από το μηδέν”.

Διδάγματα από το έργο

Η μέθοδος ομαδικής εργασίας που εφαρμόζεται στα εργαστήρια καινοτομίας, στοχεύει στη βελτίωση των ομαδικών αποφάσεων και βασίζεται στη μέθοδο brainstorming που είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Το κατάλληλα διαμορφωμένο λογισμικό είναι ένα στοιχείο που αποτελεί πλεονέκτημα για τις λύσεις που εφαρμόζονται σε ένα i-Lab.

Μετά την παρουσίαση του θέματος, οι συμμετέχοντες εισάγουν τις ιδέες τους, επιπλέον σχόλια και αξιολογήσεις των προτάσεων στην οθόνη. Ιδέες, αμφιβολίες σχετικά με τις προτάσεις και ψήφιση αποτελεσμάτων εμφανίζονται στην οθόνη προβολής στο δωμάτιο. Τα βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν ανωνυμία, ειλικρίνεια και ταχύτητα, καθώς αποκλείονται συζητήσεις, περιορίζει τις παρεκβάσεις και επιτρέπει σε όλους να μιλάνε ταυτόχρονα. Μια συνεδρία μισής μέρας στο i-Lab έχει αποδείξει ότι παράγει περισσότερες ιδέες και αποτελέσματα από μια συνήθη εβδομάδα συναντήσεων ενός τμήματος.

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το i-Lab είναι ιδιωτικότητα, πολλαπλά πολυμέσα για εργασία και ένα ιδιαίτερο πλαίσιο σχεδιασμού που δημιουργεί ένα ζωντανό, εμπνευσμένο και δημιουργικό περιβάλλον. Τοίχοι που γράφονται, παιχνίδια και άλλα εργαλεία προς χρήση, εντυπωσιασμένοι συμμετέχοντες με ατμόσφαιρα που τους φέρνει πίσω στην παιδική τους ηλικία.

Τα i-Labs αποτελούν ευέλικτους χώρους και εφαρμόζονται από διαφορετικά είδη οργανισμών και ιδρυμάτων. Επιχειρήσεις (από μικρές επιχειρήσεις έως μεγάλες πολυεθνικές), δημόσιοι οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων), καθώς και κοινωφελή ιδρύματα χρησιμοποιούν τις δυνατότητες και τις ευκολίες που προσφέρουν τα i-Labs.

Τα εργαστήρια καινοτομίας αποτελούν υποστήριξη για την ομαδική εργασία, περιλαμβάνοντας εκτός άλλων σχεδιασμό (π.χ. σενάρια δράσης), διαχείριση (π.χ. αλλαγών, διαμαχών, έργων), ανάπτυξη (π.χ. στρατηγικών, προϊόντων, υπηρεσιών), χαρτογράφηση μυαλού, οργάνωση συμβουλευτικής ή focus groups, εκπαιδεύσεις και πολλά άλλα.

Επιπλέον, το i-Lab είναι χρήσιμο στην ενσωμάτωση ετερογενών ομάδων, για παράδειγμα στην εργασία διεθνών έργων, κοινωνικών συνεδριών με συμμετοχή μελών από διαφορετικές ομάδες υποστήριξης.