Σενάριο χρήσης των χώρων μάθησης σε συνεργασία της T-Systems και της TUKE

Σκοπός του case study

Χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή πύλη sp4ce.eu δημοσιεύθηκε πρόσκληση για σύσταση συνεργασίας στον τομέα διαχείρισης έργων. Και οι δύο πλευρές – η εταιρεία T-Systems και η Οικονομική Σχολή, TUKE (FoE, TUKE) – συμφώνησαν για αυτή τη συνεργασία και τις λεπτομέρειες της. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σχετικά με τις λεπτομέρειες συνεργασίας ανακάλυψαν ότι ορισμένα σημαντικά υλικά δεν μπορούν να δημοσιευθούν δημοσίως, αλλά χρειάζονται χώρο μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες, όπου υλικά, νέες προτάσεις έργων, εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας κλπ. θα μπορούσαν να διατεθούν περιορισμένα βάσει του ρόλου των χρηστών το σύστημα.

Εφαρμογή των χώρων μάθησης του SP4CE

Η πλατφόρμα SP4CE και οι χώροι μάθησης (διαθέσιμα στη διεύθυνση http://sp4ce.moodle.pl/) επιτρέπουν την εγγραφή και την ανάθεση ρόλων (Εικ. 21). Για τη χρήση αυτού του χώρου, κάθε χρήστης πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα. Το φάσμα των λειτουργιών και των εργαλείων εξαρτάται από το ρόλο του χρήστη στο συγκεκριμένο χώρο. Οι πιθανοί ρόλοι είναι διαχειριστής, σχεδιαστής μαθημάτων, καθηγητής, σπουδαστής, επισκέπτης και εγγεγραμμένος χρήστης. Με βάση το ρόλο που έχει ο χρήστης έχει στη διάθεσή του διαφορετική ομάδα πηγών, εργαλεία.

Εικ. 2 Οθόνη καλωσορίσματος στους χώρους μάθησης SP4CE

Κάθε χώρος μάθησης SP4CE αφορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εταιρεία και δημοσιεύει πηγές για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν το ίδιο το πρόβλημα. Ο καθηγητής βοηθά το σύμβουλο να παρέχει υλικά χρήσιμα για τους φοιτητές, να προετοιμάσει χώρο για συζήτηση, διαδραστική συνεργασία, νέες προτάσεις λύσεων και αξιολόγηση.

 

Ποιοι είναι οι χρήστες;

 • Σύμβουλος – Διευθυντής HR της εταιρείας T-Systems, ο οποίος παρέχει υλικά χρήσιμα για τους φοιτητές, προετοιμάζει χώρο για συζήτηση, διαδραστική συνεργασία, νέες λύσεις και αξιολόγηση.
 • Μέντορας – δίνει μια εισαγωγή στο θέμα, τις βασικές ιδέες και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, βοηθά τους μαθητές να καθιερώσουν μια επιτυχημένη συνεργασία με συμβούλους από τις εταιρείες, βοηθά στην ανάπτυξη της δομής του χώρου μάθησης χρησιμοποιώντας διαφορετικά διαθέσιμα χαρακτηριστικά.
 • Σπουδαστές – σε σχέση με τον σύμβουλο και τον καθηγητή προσπαθούν να βρουν λύση στο παρεχόμενο πρόβλημα, να επεξεργαστούν εκτιμήσεις, να προετοιμάσουν προτάσεις έργων.

Πώς χρησιμοποιήθηκαν οι χώροι μάθησης;

 • Ο σύμβουλος σε συνεργασία με τον μέντορα (καθηγητή) προετοιμάζει τη δομή του χώρου μάθησης. Σε αυτή τη φάση συζητούν τα διαθέσιμα και χρήσιμα χαρακτηριστικά του χώρου μάθησης, τα είδη των δραστηριοτήτων που πρέπει να γίνουν από τους φοιτητές (Assignments, Feedback, Chat, Forum, Workshop), τους πόρους (Book, File, Folder, Label, Page). Συμφωνούν ως προς τις μεθόδους αξιολόγησης των τελικών αποτελεσμάτων, τον τρόπο δημοσίευσης και το επίπεδο πρόσβασης.
 • Ο μέντορας απευθύνεται στους φοιτητές – σε διαλέξεις, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο για να εγγραφούν στο σύστημα και προετοιμάζει το χώρο μάθησης.
 • Οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν τα παρεχόμενα υλικά και άλλους πόρους, να επικοινωνήσουν με το μέντορα ή το σύμβουλο, να εργαστούν σε προτάσεις έργων, να αναζητήσουν ή να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες.
 • Οι σύμβουλοι και οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται όλα τα συγκεκριμένα καθήκοντα που πρέπει να γίνουν κατά τη λύση του προβλήματος. Η ομάδα χρηστών αποτελείται από μέλη με δική τους εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη, γνώση σχετικά με το πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. Χρησιμοποιώντας αυτό το συνεργατικό περιβάλλον, οι φοιτητές απομακρύνονται από τις συνήθεις σπουδές τους για να συνεργαστούν με άλλους με διαφορετικές ιδέες και γνώσεις και με ανθρώπους από πραγματικές εταιρείες. Όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους ικανότητες και δεξιότητες για να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα.
 • Οι σύμβουλοι και οι μέντορες μπορούν να αξιολογήσουν τη δραστηριότητα των φοιτητών.

Πόροι

Για να έχετε πρόσβαση στο χώρο μάθησης απαιτείται η εγγραφή στο σύστημα και κλειδί πρόσβασης. Το κλειδί παρέχεται μέσω επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον σύμβουλο. Για την εργασία στο χώρο μάθησης δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό, απλά ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού (δηλ. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE a pod.). Ίσως η επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και εργασιών απαιτεί κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό, αλλά οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με αυτό μέσα στο χώρο μάθησης. Για την προετοιμασία των προτάσεων έργων οι φοιτητές πρέπει να χρησιμοποιούν συνήθεις εφαρμογές MS Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Η μελέτη περίπτωσης

Η εταιρεία T-Systems είναι μια παγκόσμια εταιρεία με μεγάλη πελατεία, που σημαίνει μια σειρά εγγράφων έργου, επομένως ψάχνει για πιθανούς υπαλλήλους κάθε χρόνο. Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να προετοιμάσει τους μελλοντικούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της μελέτης τους στον τομέα της διαχείρισης έργων. Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων πρέπει να βρει κατάλληλους υποψήφιους για τη συνεργασία αυτή.

Μετά από συμφωνία μεταξύ του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και του καθηγητή του FoE TUKE, ο εκπρόσωπος του τμήματος HR ζήτησε από τον διαχειριστή πλατφόρμας SP4CE να δημιουργήσει ένα χώρο μάθησης με τίτλο «Tvorba projektov pre podporu regionálneho rozvoja». Τέλος, ο χώρος χρησιμοποιήθηκε από 1 σύμβουλο από την εταιρεία T-Systems, 1 μέντορα από το FoE TUKE και από 16 φοιτητές.

Ο κύριος στόχος της χρήσης του χώρου μάθησης ήταν να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το αντικείμενο σπουδών τους και ταυτόχρονα να προσεγγίσει την επίλυση κάποιου υπάρχοντος προβλήματος στην πραγματικότητα με δημιουργικό τρόπο, να αναπτύξει επαφή με πραγματική εταιρεία. Ο χώρος μάθησης συγκέντρωνε όλες τις γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο συμμετέχων κατά την επιτυχή προετοιμασία της πρότασης έργου.

 

Πώς πραγματοποιήθηκε;
 • Ο σύμβουλος και ο καθηγητής προετοιμάζουν τη δομή του χώρου μάθησης (Εικ. 22) που περιέχει εισαγωγικές παρουσιάσεις για τους κύριους στόχους, τους στόχους του χώρου μάθησης, πόρους σημαντικούς για την ανάπτυξη προτάσεων έργων, βέλτιστες πρακτικές και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που απαιτούνται από τους φοιτητές. Προσαρμόζουν το χώρο μάθησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας σε σχέση με τις παιδαγωγικές αρχές. Ταυτόχρονα, περιγράφουν τον τρόπο συμμετοχής της δημιουργικής προσέγγισης και τα είδη των εργαλείων λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν στις συγκεκριμένες φάσεις ανάπτυξης προτάσεων έργου (περίπου 10 ώρες).

Εικ. 3 Screenshot του χώρου μάθησης “Tvorba projektov pre podporu regionálneho rozvoja“

 • Βάσει των παρεχόμενων πόρων, οι φοιτητές αρχίζουν να επεξεργάζονται τις προτάσεις έργων τους – καθορίζουν το πρώτο σχέδιο της πρότασης έργου (όνομα του έργου, διάρκεια του έργου, εκτιμώμενος προϋπολογισμός, στόχος του έργου, περιγραφή του αιτούντος, ομάδα στόχος) 20-24 ώρες – εξαρτάται από την έρευνα των φοιτητών στο περιβάλλον τους για το τι θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρόταση έργου).
 • Στη συνέχεια οι φοιτητές πρέπει να χωρίσουν την πρότασή τους σε επιμέρους στόχους και συγκεκριμένες δραστηριότητες του έργου που περιέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες (περίπου 20-24 ώρες – εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του έργου).
 • Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας ανάπτυξης προτάσεων έργου, θα πρέπει ο φοιτητής να συζητά την πρόοδο και τις ιδέες του με τον καθηγητή, το σύμβουλο και άλλους συναδέλφους της τάξης. Μπορούν να χρησιμοποιούν on-line συνομιλία, φόρουμ συζητήσεων ή τη δυνατότητα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.
 • Οι φοιτητές σχεδιάζουν την παρουσίαση του έργου τους χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική παρουσίαση που αφορά ειδικά τους στόχους του έργου, τους επιμέρους στόχους, την αιτιολόγηση του σκοπού του έργου, την περιγραφή των δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα, τον απαιτούμενο προϋπολογισμό και τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα (3-8 ώρες ανάλογα τις δεξιότητες ΤΠΕ του φοιτητή).
 • Οι φοιτητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε κοινό μάθημα, όπου κατά τη συζήτηση άλλοι φοιτητές πρέπει να προσθέσουν σχόλια και να αξιολογήσουν το έργο άλλων. Αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν μέρος της τελικής αξιολόγησης του έργου των φοιτητών από το σύμβουλο και τον καθηγητή.

Ευρήματα, συστάσεις και παραλλαγές

Βασικά ευρήματα

Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του SP4CE, ο καθηγητής παίζει ρόλο διαμεσολαβητή που βοηθά τον εκπρόσωπο της εταιρείας (σύμβουλο) να καθορίσει τα καθήκοντα που πρέπει να επιλυθούν και τις πηγές που χρειάζονται για να κατανοήσουν βαθύτερα το πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, ο καθηγητής βοηθά τους φοιτητές, μέσω της χρήσης προσαρμοσμένων μαθησιακών προσεγγίσεων, μεθόδων συνεργατικής μάθησης και κριτικής σκέψης, στην ανάπτυξη λύσεων και επικοινωνιών με εκπροσώπους της εταιρείας. Βασική θετική πτυχή είναι ότι οι φοιτητές χρησιμοποιούν οικείο περιβάλλον στο οποίο είναι εξοικειωμένοι.

Πώς αναπτύσσεται η συνεργασία της κοινοπραξίας

Οι φοιτητές αναπτύσσουν την άποψή τους για το θέμα και τη δημιουργική τους προσέγγιση στις λύσεις του. Μαθαίνουν μεθόδους και εργαλεία που μπορούν να εφαρμόσουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Πιθανοί κίνδυνοι

Η ανάπτυξη της πρότασης του έργου διαρκεί περισσότερο (ιδιαίτερα εάν οι φάσεις της ανάπτυξης προτάσεων έργων κατανέμονται σε όλο το εξάμηνο – περίπου 4 μήνες), λόγω του πιο περίπλοκου στόχου της εργασίας. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας γίνεται στο σπίτι, περίπου 50 ώρες. Σε περίπτωση ανάγκης για μελέτη του έργου με εργαλεία ΤΠΕ, υπάρχει η δυνατότητα μελέτης αυτών των υλικών από το σπίτι και η υποστήριξη από το σύμβουλο ή τον καθηγητή on-line / off-line μέσω του χώρου μάθησης.

Τι να μην κάνεις / προσέχεις

Μην επιλέξετε υπερβολικά πολύπλοκες προκλήσεις έργου οι οποίες δεν αφορούν τους φοιτητές. Η έλλειψη ιδεών μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε απογοήτευση και αποθάρρυνση. Μερικές φορές είναι δύσκολο για τους φοιτητές να ξεκινήσουν, το μυαλό τους μπλοκάρει στην διερεύνηση ενός προβλήματος και την πρόταση λύσεων, σε τέτοιες περιπτώσεις συχνά βοηθά να δώσετε παραδείγματα για το πώς να προχωρήσουν.

Λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας του έργου, είναι απαραίτητο να περιγράφονται με ακρίβεια όλες οι φάσεις και οι προσδοκίες του αποτελέσματος, να παρέχονται παραδείγματα και ενεργητική ανατροφοδότηση στους φοιτητές σχετικά με τη δραστηριότητα.