Σενάριο χρήσης των χώρων μάθησης από την IDEC

Στόχος του case study

Χρησιμοποιώντας την πύλη sp4ce.eu, δημοσιεύθηκε πρόκληση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Και οι δύο πλευρές – η εταιρεία συμβούλων και οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο – συμφώνησαν σε αυτή τη συνεργασία και στις λεπτομέρειες της. Κατά τη διάρκεια συζητήσεων σχετικά με τις λεπτομέρειες συνεργασίας, ανακάλυψαν ότι ορισμένα από τα σημαντικά υλικά δεν μπορούν να δημοσιευθούν δημοσίως, αλλά χρειάζονται κάποιο χώρο μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες, όπου τα υλικά θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα με περιορισμένο τρόπο βάσει του ρόλου των χρηστών στο σύστημα.

Εφαρμογή των χώρων μάθησης του SP4CE

Η πλατφόρμα SP4CE και οι χώροι μάθησης (διαθέσιμοι στο http://sp4ce.moodle.pl/) επιτρέπουν την εγγραφή του χρήστη και την ανάθεση ρόλου (Εικ. 2). Για τη χρήση αυτού του χώρου, κάθε χρήστης πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα. Το διαθέσιμο φάσμα λειτουργιών και εργαλείων εξαρτάται από το ρόλο του χρήστη στο συγκεκριμένο χώρο μάθησης. Οι πιθανοί ρόλοι είναι διαχειριστής, σχεδιαστής μαθημάτων, δάσκαλος, σπουδαστής, επισκέπτης και εγγεγραμμένος χρήστης. Με βάση το ρόλο του, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του διαφορετική ομάδα πηγών, εργαλεία.

 

Εικ. 2 Οθόνη καλωσορίσματος στους χώρους μάθησης

Οι χώροι μάθησης SP4CE περιλαμβάνουν δημοσιεύσιμες πληροφορίες για όλες τις εταιρείες για να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν το γενικό πλαίσιο κάθε εταιρείας. Ο σύμβουλος παρέχει λεπτομερέστερες (εμπιστευτικές) πληροφορίες και υλικά που είναι χρήσιμα για τους σπουδαστές για την προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων.

Ποιοι είναι οι χρήστες;

 • Εκπαιδευτής – ιδιοκτήτης ή / και διευθυντής εταιρειών, ο οποίος παρέχει πληροφορίες, ανοίγει θέματα συζήτησης, αξιολογεί το επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Μέντορας – σύμβουλος, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εργασία, προσδιορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, βοηθά τους σπουδαστές να καθιερώσουν επιτυχημένη συνεργασία με τους εκπαιδευτές των εταιρειών και αναπτύσσει τη δομή του χώρου μάθησης χρησιμοποιώντας διαφορετικά διαθέσιμα χαρακτηριστικά.
 • Οι σπουδαστές – σε σχέση με τον μέντορα προσπαθούν να βρουν λύση στο παρεχόμενο πρόβλημα, να επεξεργαστούν εκτιμήσεις και να προετοιμάσουν επιχειρηματικά σχέδια.

Πώς χρησιμοποιούν τους χώρους μάθησης;

 • Ο μέντορας (σύμβουλος) σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή προετοιμάζει τη δομή του χώρου μάθησης. Σε αυτή τη φάση συζητούν τα διαθέσιμα και χρήσιμα χαρακτηριστικά του χώρου, τα είδη των δραστηριοτήτων που πρέπει να γίνουν από τους σπουδαστές (Assignments, Feedback, Chat, Forum, Workshop), τους πόρους (Book, File, Folder, Label, Page, URL ) που θα χρησιμοποιηθούν. Συμφωνούν σχετικά με τις μεθόδους αξιολόγησης των τελικών αποτελεσμάτων, τον τρόπο δημοσίευσης και το επίπεδο πρόσβασης.
 • Ο μέντορας απευθύνεται στους σπουδαστές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο να εγγραφούν στο σύστημα και να προετοιμάσουν το χώρο μάθησης.
 • Οι σπουδαστές μπορούν να μελετήσουν τα παρεχόμενα υλικά και άλλους πόρους, να επικοινωνήσουν με το μέντορα ή τον εκπαιδευτή, να εργαστούν σε επιχειρηματικά σχέδια, να αναζητήσουν ή να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες.
 • Η χρήση αυτού του συνεργατικού περιβάλλοντος απομακρύνει τους σπουδαστές από τις συνήθεις σπουδές τους και τους δίνει την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλα άτομα, με διαφορετικές ιδέες και γνώσεις, και με ανθρώπους από πραγματικές εταιρείες. Όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους ικανότητες και δεξιότητες για να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα.
 • Οι εκπαιδευτές και οι μέντορες αξιολογούν και επισημαίνουν τη δραστηριότητα των σπουδαστών.

Πόροι

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο χώρο μάθησης, απαιτείται η εγγραφή στο σύστημα και ένα κλειδί πρόσβασης. Το κλειδί παρέχεται μέσω επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον μέντορα. Για την είσοδο στο χώρο μάθησης, δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό, απλά ένας web-browser (δηλ. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE a pod.). Ίσως η επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και εργασιών απαιτεί κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό, αλλά οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με αυτό μέσα στο χώρο μάθησης. Για την προετοιμασία των προτάσεων έργων οι σπουδαστές πρέπει να χρησιμοποιούν συνήθεις εφαρμογές MS Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Η μελέτη περίπτωσης

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων με πελάτες που επιθυμούν να αναπτύξουν δικά τους επιχειρηματικά σχέδια, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση επενδύσεων. Η IDEC αποφάσισε να εμπλέξει σπουδαστές της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να τους καθοδηγήσει για την προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων για μερικούς από τους πελάτες της. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία τόσο για τους μαθητές να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε πραγματικές εργασίες εργασίας και για τις εταιρείες να έρχονται σε επαφή με νέους μελλοντικούς υπαλλήλους και να βρουν πιθανούς υποψήφιους για εργασία.

Μετά από συμφωνία μεταξύ της εταιρείας συμβούλων και των ιδιοκτητών / διαχειριστών εταιρειών, ο σύμβουλος της IDEC ζήτησε από τον διαχειριστή πλατφόρμας SP4CE να δημιουργήσει ένα χώρο μάθησης με την επωνυμία «Επιχειρηματικά σχέδια για χρηματοδότηση επιχειρήσεων». Τέλος, ο χώρος μάθησης χρησιμοποιήθηκε από 15 εκπαιδευτές από 15 εταιρείες, 1 μέντορα από την IDEC και 15 σπουδαστές.

Ο κύριος στόχος της χρήσης του χώρου μάθησης ήταν να αυξήσει το ενδιαφέρον των σπουδαστών για το αντικείμενο σπουδών τους και ταυτόχρονα να προσεγγίσει με δημιουργικό τρόπο την επίλυση προβλημάτων της πραγματικής εργασίας και να αναπτύξει επαφή με πραγματική εταιρεία. Περιείχε όλες τις πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για να γνωρίζει ο σπουδαστής κατά την επιτυχή προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου

Πώς υλοποιήθηκε;
 • Ο εκπαιδευτής και ο μέντορας προετοιμάζουν τη δομή του χώρου μάθησης.
 • Με βάση τους πόρους που παρέχονται, οι σπουδαστές αρχίζουν να επεξεργάζονται τα επιχειρηματικά τους σχέδια – καθορίζουν τον πρώτο σκελετό του επιχειρηματικού σχεδίου (περίπου 20-24 ώρες).
 • Στο επόμενο βήμα, οι σπουδαστές πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω το επιχειρηματικό σχέδιο που περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες (περίπου 20-24 ώρες – εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της επιχείρησης).
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης ολόκληρου του επιχειρηματικού σχεδίου, ο σπουδαστής θα πρέπει να συζητά την πρόοδο και τις ιδέες του με τον μέντορα, τον εκπαιδευτή και άλλους συναδέλφους της τάξης. Μπορούν να χρησιμοποιούν on-line συνομιλία, φόρουμ συζητήσεων ή τη δυνατότητα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.
 • Οι σπουδαστές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και άλλοι σπουδαστές μπορούν να προσθέσουν σχόλια και να αξιολογήσουν το έργο άλλων. Αυτές οι αντιδράσεις αποτελούν μέρος της τελικής αξιολόγησης του σχεδίου των σπουδαστών από τον εκπαιδευτή και τον μέντορα.

Ευρήματα, συστάσεις και παραλλαγές

Βασικά ευρήματα

Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον του SP4CE, ο σύμβουλος διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή βοηθώντας τον εκπρόσωπο της εταιρίας να καθορίσει τις πληροφορίες που απαιτούνται εξ ονόματός της για να δώσει μια ευρύτερη εικόνα της εταιρείας και των δυνατοτήτων της. Από την άλλη πλευρά, ο σύμβουλος βοηθά τους σπουδαστές, μέσω της χρήσης προσαρμοσμένων μαθησιακών προσεγγίσεων, μεθόδων συνεργατικής μάθησης και κριτικής σκέψης, στην ανάπτυξη λύσεων και επικοινωνιών με εκπροσώπους της εταιρείας. Βασική θετική πτυχή είναι ότι οι σπουδαστές χρησιμοποιούν ένα περιβάλλον με το οποίο είναι εξοικειωμένοι.

Πώς αναπτύσσεται η συνεργασία κοινοπραξίας

Οι σπουδαστές αναπτύσσουν τις ιδέες τους και εφαρμόζουν τη δημιουργικότητά τους για να προσφέρουν λύσεις. Μαθαίνουν μεθόδους και εργαλεία που μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινή τους ζωή.

Πιθανοί κίνδυνοι

Η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων απαιτεί περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο, λόγω του πιο περίπλοκου στόχου του έργου. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας γίνεται στο σπίτι, περίπου 50 ώρες. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν αυτά τα υλικά από το σπίτι και να έχουν υποστήριξη από το μέντορα μέσω του χώρου μάθησης on-line / off-line.

Τι να μην κάνετε/ τι να προσέχετε

Μην θέσετε μια πολύ περίπλοκη πρόκληση με την οποία οι σπουδαστές δεν έχουν καμία σχέση. Η έλλειψη ιδεών μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε απογοήτευση και αποθάρρυνση. Μερικές φορές είναι δύσκολο για τους σπουδαστές να ξεκινήσουν, το μυαλό τους μπλοκάρει στην εύρεση της πρότασης κάποιων λύσεων, σε τέτοιες περιπτώσεις συχνά βοηθά να δώσετε παραδείγματα για το πώς να προχωρήσουν.

Είναι απαραίτητο να περιγράψουμε με ακρίβεια όλες τις φάσεις και τις προσδοκίες του αναμενόμενου αποτελέσματος, να δώσουμε παραδείγματα και να δώσουμε ενεργητική ανατροφοδότηση στους σπουδαστές.