Σενάριο χρήσης του SP4CE portal – PRO-MED The European Fusion 360 Designathon

Σκοπός του Case study

 

Οργάνωση του SP4CE -The European Fusion 360 Designathon στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Γκντανσκ

 

Πώς υλοποιήθηκε;

 

Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο Σχεδιασμού – Fusion 360 Designathon. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Autodesk Fusion 360, διοργάνωσαν διήμερα εργαστήρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Γκντανσκ για την προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας σε συνδυασμό με το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Autodesk Fusion 360.

Ο γενικός στόχος αυτής της δέσμευσης ήταν να παρουσιάσει το πρόγραμμα SP4CE και να καταστήσει τους συμμετέχοντες εξοικειωμένους με ένα εργαλείο συνεργασίας, την πλατφόρμα Moodle, που χρησιμοποιήθηκε από τους εταίρους του έργου και τους συμμετέχοντες, για να πραγματοποιήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρωμένο στα βασικά εγχειρίδια της Autodesk Fusion 360 να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο Σχεδιασμού – DesignNow, Ευρωπαϊκός σχεδιασμός Fusion 360 Designathon.

Η PRO-MED, μια εταιρεία που συνεργάζεται με επαγγελματικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει σχεδιάσει το πρωτότυπο SP4CE. Η λειτουργία του εστιάζεται στα εξής:

  • Προώθηση του έργου SP4CE σε διεθνή συνέδρια
  • Δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων έργων που εκτελούν έργα στην ειδική πλατφόρμα Moodle
    • Ανάπτυξη μαθησιακών χώρων για τη διευκόλυνση της εργασίας σε πολλαπλά προγράμματα από διαφορετικά πεδία γνώσης

Χάρη στη συνεργασία με την εταιρεία PRO-MED sp. z oo, το εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό κέντρο Autodesk του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Γκντανσκ και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Εξ Αποστάσεως Μαθηματικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Γκντανσκ, διήμερα σεμινάρια SP4CE διοργανώθηκαν στις 20-21 Ιανουαρίου 2017 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Γκντανσκ, αφιερωμένα σε φοιτητές, διδακτορικούς και πανεπιστημιακούς καθηγητές του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Γκντανσκ και του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Γκντανσκ.

Πώς χρησιμοποιήθηκε το SP4CE portal

Η πύλη http://sp4ce.moodle.pl/ χρησιμοποιήθηκε σε κάθε στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών και κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. Δημιουργήθηκαν 3 χώροι μάθησης.

Δημιουργήθηκε αρχικά ένας χώρος μάθησης για τους διοργανωτές. Εδώ δημοσιεύθηκαν οι βασικές πληροφορίες για το έργο:
• ημερομηνία και τόπος των εργαστηρίων,
• διάρκεια των εργαστηρίων,
• υποχρεωτικός αριθμός συμμετεχόντων,
• πόροι που παρέχονται από την Autodesk.

Οι διοργανωτές χρησιμοποίησαν το φόρουμ ειδήσεων και το φόρουμ συζήτησης για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και επικοινωνίας.

 

Χώρος μάθησης του Fusion 360 Designathon

 

Ο δεύτερος χώρος μάθησης δημιουργήθηκε για τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο, με τις απαραίτητες οργανωτικές πληροφορίες, ένα πίνακα ανακοινώσεων και λειτουργίες του φόρουμ συζητήσεων.

 

Χώρος μάθησης του Fusion 360 Designathon

Ο ίδιος χώρος μάθησης χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση της συμμετοχής και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο.

 

Οι συμμετέχοντες του Fusion 360 Designathon

Η δεύτερη μέρα των εργαστηρίων διοργανώθηκε στον τρίτο χώρο μάθησης. Επικεντρώθηκε στο μαραθώνιο DesignNow και σε ομαδικά προγράμματα. Αξιοποιώντας τις λειτουργίες της πλατφόρμας Moodle, οι διοργανωτές των εργαστηρίων χώρισαν τους συμμετέχοντες σε ομάδες και δημιούργησαν χωριστά φόρουμ συζήτησης για κάθε ομάδα.

 

Χώρος μάθησης για συμμετέχοντες στη δεύτερη μέρα του εργαστηρίου Fusion 360 Designathon

Τα αρχεία με έργα που σχεδιάστηκαν από μεμονωμένες ομάδες φορτώθηκαν στη συνέχεια στο χώρο μάθησης στην πλατφόρμα Moodle.

Ποιοι είναι οι χρήστες;

 

Σύμβουλος- εκπρόσωπος της εταιρείας PRO-MED, υπεύθυνος για τη διοργάνωση εργαστηρίων

Μέντορας – εκπαιδευτής της Autodesk Fusion 360, εκπαιδευτής που διοργανώνει εργαστήρια

Φοιτητής – παρακολουθεί εργαστήρια

 

Πώς γίνεται η χρήση του SP4CE Portal;

 

  • Ένας σύμβουλος (δάσκαλος) δημιουργεί τη δομή του χώρου μάθησης σε συνεργασία με τον καθηγητή (μέντορα). Σε αυτό το στάδιο, ο σύμβουλος και ο μέντορας συζητούν τα υπάρχοντα και χρήσιμα χαρακτηριστικά και εργαλεία του χώρου μάθησης, τους τύπους των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί στους φοιτητές (ομάδες έργου, συνομιλία, φόρουμ και εργαστήριο) και τους πόρους (βιβλία, αρχεία, online πόροι) που χρησιμοποιούνται στο χώρο μάθησης. Επίσης, και οι δύο συμφωνούν πως πρέπει να αξιολογηθεί η τελική απόδοση των φοιτητών και να καθοριστούν επίπεδα πρόσβασης.
  • Ο σύμβουλος εισάγει τους συμμετέχοντες στο χώρο μάθησης, οι συμμετέχοντες εγγράφονται στο σύστημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο και ο σύμβουλος αποδίδει κλειδί πρόσβασης στο χώρο μάθησης.
  • Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους και άλλα υλικά, να επικοινωνήσουν με το σύμβουλο, τον μέντορα και άλλους σπουδαστές, να εργαστούν για τις ανατεθείσες εργασίες ή / και τα έργα, να περιηγηθούν ή να ζητήσουν νέες πληροφορίες.
  • Όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για να επιτύχουν την καλύτερη τελική απόδοση.
  • Οι σύμβουλοι (δάσκαλοι) και οι μέντορες μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά όλα τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους φοιτητές.
  • Οι σύμβουλοι και οι μέντορες μπορούν επίσης να αξιολογήσουν τις επιδόσεις των φοιτητών.

 

Πόροι

 

Οι χρήστες πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο σύστημα για να αποκτήσουν ένα κλειδί πρόσβασης για να έχουν πρόσβαση στους Χώρους Μάθησης. Υπάρχει μια επιλογή ηλεκτρονικής εγγραφής και το κλειδί μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον μέντορα ή τον διαχειριστή του συστήματος. Δεν απαιτείται ειδικό λογισμικό για τη χρήση όλων των λειτουργιών των Χώρων Μάθησης, εκτός από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο με επιλογή του χρήστη (Google Chrome, Mozilla Firefox και Microsoft Edge). Η επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και εργασιών μπορεί να απαιτεί ειδικό λογισμικό, αλλά οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων. Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν τα MS Office – MS Word, MS Excel και MS PowerPoint – όταν εργάζονται σε προτάσεις έργων ή / και αναφορές.

Ευρήματα, συστάσεις και παραλλαγές

Περίληψη

 Η τρέχουσα έκδοση του συστήματος προσφέρει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική υποστήριξη της ενεργού μάθησης. Οι ρόλοι των χρηστών διακρίνονται σαφώς. Το σύστημα απλοποιεί τη μάθηση καθώς παρακολουθεί ενεργά τη διαδικασία μάθησης και τη διάδοση των πόρων. Επιπλέον, η διαδικασία εκμάθησης μπορεί να είναι ευρέως εξατομικευμένη, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο δεδομένων των ευρέων και ποικίλων πεδίων γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης που καλύπτονται από τις εργασίες της PRO-MED.

Συνεργασία εταίρων

Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα εργαστήρια ευρωπαϊκού σχεδίου Fusion 360 Designathon έλαβαν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης. Μερικοί από τους εκπαιδευόμενους δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται για άλλα προγράμματα της PRO-MED.

Πιθανοί κίνδυνοι

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την ανάθεση καθηκόντων στους συμμετέχοντες στο εργαστήριο: ανεπαρκής κατάρτιση πριν από την ανάθεση καθηκόντων στους εκπαιδευόμενους. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν επίσης μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων που συμμετέχουν στα εργαστήρια, οπότε θα ήταν δύσκολο να υιοθετηθεί μια ατομική προσέγγιση στους εκπαιδευόμενους ή το ανεπαρκές επίπεδο δυσκολιών των καθηκόντων σε σχέση με τα επίπεδα δεξιοτήτων και γνώσεων των συμμετεχόντων στα εργαστήρια.

Τι να μην κάνετε / Τι να γνωρίζετε

Οι εκπαιδευόμενοι δεν πρέπει να ανατίθενται πολύπλοκες / ασαφείς εργασίες. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές δεν λαμβάνουν καθήκοντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές μπορεί να αισθάνονται απογοητευμένοι από καθήκοντα τα οποία βρίσκουν πολύ δύσκολα. Συχνά συμβαίνει επίσης οι φοιτητές να δυσκολεύονται να αρχίσουν να εργάζονται για το έργο και ο σύμβουλος θα πρέπει να παρακινήσει ενεργά τους φοιτητές και να τους προσφέρει πλήρη υποστήριξη, ιδιαίτερα στην αρχή, παραδείγματος χάριν παρουσιάζοντας παραδείγματα λύσεων σε παρόμοια προβλήματα.

Είναι σημαντικό να τοποθετήσετε τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς πόρους και τα αρχικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους με το δικό τους ρυθμό και με θέματα που επιλέγονται από τους ίδιους.