Partnerstvo

Projekt SP4CE je realizovaný konzorciom zloženým zo 6 inštitúcií zo 4 krajín Európy.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Poľsko (vedúci projektu, www.piap.pl) je výskumný inštitút a má bohaté skúsenosti z koordinácie a účasti na rôznych projektoch odborného vzdelávania a výskumu. Okrem toho má PIAP skúsenosti zo spolupráce s priemyselnými podnikmi a vzdelávacími inštitúciami.http://www.piap.pl/

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) ako technická univerzita, ktorá sa zaoberá vysokoškolským vyučovaním a medzinárodnou spoluprácou v oblasti výskumu a vzdelávania, posilňuje väzby s inštitúciami v súkromnom a verejnom sektore a tým reaguje na ich potreby a potreby spoločnosti vo všeobecnosti. http://www.tuke.sk/

PRO-MED sp. z o. Poľsko (http://pro-med.com.pl) má skúsenosti z vývoja inovatívneho prístupu k vyučovaniu a učeniu sa na základe e-learningu a kombinovanej metodológie, budovania spoločnej vízie celoživotného vzdelávania v európskych krajinách, zbierania a zavádzanie rôznych metód používaných na vzdelávanie zamestnancov a študentov, vývoj metód na podporu prístupu a zvyšovanie účasti na celoživotnom vzdelávaní pre zamestnancov a študentov, uplatňovania flexibilných metód vzdelávania a odbornej prípravy a prístupov k vytváraniu kultúry učenia sa. http://www.pro-med.org.pl/

ASTRA – Združenie pre inováciu a rozvoj (http://www.astra-ngo.sk) má rozsiahle skúsenosti so školením manažérov, má dobré kontakty s inými vzdelávacími inštitúciami a podieľala sa na viacerých medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektoch. http://www.astra-ngo.sk/index.php/en/

TREBAG – Property and Project management Ltd, Maďarsko (www.trebag.hu) má bohaté skúsenosti z vývoja inovatívnych vzdelávacích materiálov a metodík vrátane e-learningu (napr. v oblasti odborného vzdelávania) a implementácie transferu technológií a riadenia reťazca inovácií ako prenosu technológií.http://www.trebag.hu/

IDEC – Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia, Grécko (http://www.idec.gr) má bohaté skúsenosti s európskymi projektmi, a to buď ako koordinátor, alebo ako partner rôznych európskych programov a iniciatív. IDEC má konzultačné skúsenosti s vývojom systémov riadenia kvality v gréckych školiacich strediskách. http://www.idec.gr/