PIAP gyakornoki programok a SP4CE Portálon keresztül

Az esettanulmány célja

 

Ennek az esettanulmánynak az a célja, hogy bemutassa az SP4CE portálhasználati forgatókönyvet, amely során a PIAP Automatizálási és Mérési Ipari Kutató Intézete gyakornoki programjainak szervezését bonyolította le.

Az PIAP Automatizálási és Mérési Ipari Kutató Intézet egy tudományos központ, amely ipari kutatási és fejlesztési projekteken dolgozik.

A PIAP szakértelme a következőkre összpontosul:

 

 • a gyártási folyamatok automatizálása és robotizálása,
 • az interoperációs szállítás automatizálása,
 • minőség-ellenőrzési rendszerek, látástechnika
 • mobil robotok specifikus alkalmazásokhoz,
 • ipari mérőrendszerek,
 • speciális ellenőrző és mérőberendezések,
 • autómobil újrahasznosítás,
 • multinacionális projektek megvalósítása.

 

A PIAP évente kb. 20 diák számára nyújt gyakorlati lehetőséget. A PIAP gyakornokok általában a műszaki egyetemek hallgatói. Néhány szakmai gyakorlat az IAESTE (a Nemzetközi Műszaki Szakmai Találkozók Csereprogramja, http://www.iaeste.org/) keretében szerveződik. Ők külföldi gyakornokok; ebben az esetben a nyelvi akadályokat és a kulturális különbségeket ügyesen kell kezelni. A belföldi egyetemek hallgatói gyakrabban vesznek részt gyakornoki programokban a szemeszterrel vagy a diplomamunkájukkal kapcsolatos területeken.

A PIAP együttműködik az egyetemeken működő tudományos diákklubokkal is. A hallgatók tudományos klubjainak tagjainak gyakran kínálnak fel gyakornoki lehetőségeket.

 

A belső szabályzatok és a helyi törvények szerint a hallgatók szakmai gyakorlatát rendkívül formalizált módon kell megszervezni. A gyakornokoknak részt kell venniük egy OHS-képzésen, amely foglalkozik a szakmai gyakorlat során felmerülő kockázatokkal. Mindegyik gyakornoknak van egy oktatója, aki rendelkezik a szükséges készségekkel, hogy felügyelje és figyelemmel kísérje a szakmai gyakorlatot. A PIAP minden résztvevővel hivatalos megállapodást köt, részletesen meghatározva az egyes szerződő felek jogait és kötelezettségeit. A jogi szempontok különösen fontosak, amikor a gyakornokok vesznek részt a szellemi tulajdon létrehozásában.

A PIAP szakmai gyakorlatok időtartama 2 hét és 5 hónap között van. A PIAP arra törekszik, hogy bevonja a gyakornokokat az Intézetben zajló mindennapi műveletekbe és tevékenységekbe, hogy a gyakornokoknak lehetőségük nyílik gyakorlati készségek elsajátítására.

 

Az SP4CE portál használatának módja

 

Az SP4CE portál a coach és a gyakornok közötti kommunikáció során használható. Ez a folyamat más olyan érdekelt feleket is magában foglalhat, akik részt vesznek a szakmai gyakorlatok szervezésében és felügyeletében, mint például a projektvezetők vagy a műhelyvezetők. A rendszeren belül a gyakornokok hozzáférhetnek az OHS ismeretekhez és erőforrásokhoz, a PIAP belső szabályzatához, amelyeket a gyakornokoknak be kell tartaniuk, a munkafolyamatokhoz és a kézikönyvekhez, valamint a gyakorlatra vonatkozó egyéb ismeretekhez.

 

Ezenkívül a tanulószobák funkciója, hogy további feladatokat biztosítsunk a gyakornokok számára. A gyakornok feladatait a gyakornokok képességei és a szakmai gyakorlat időtartamára kell szabni. Előnyösen praktikusnak kell lenniük, és szoros kapcsolatban kell lenniük a PIAP jelenlegi tevékenységével.

 

A gyakornok teljesítményét ezután értékelhetjük a rendszerben. A SP4CE rendszer egy másik funkciója, hogy olyan felhasználókat hozzanak létre, akik nem oktató vagy mentor szerepkörben vannak, ellenben felelősek a feladatok értékeléséért, azonban ezt a feladatot az kompetens személyekre kell bízni. A gyakornoki teljesítmény értékelését a Internship File tartalmazza.

 

A rendszer gyakornoki monitoring és jelentéskészítési lehetőségeket is kínál, mely sokkal könnyebbé teszi a szakmai jelentések összeállítását (Internship File).

 

Gyakornoki célokra önálló tanulószobákat kell létrehozni. Ha van bármilyen csapatmunka, a gyakornokok, akik ugyanazt a tanulószobát használják, együtt dolgozhatnak ugyanazon a projekten.

1.ábra – Rendszer nézet, mely elérhető a http://sp4ce.moodle.pl/ oldalon bejelentkezett felhasználók számára. Kérjük, hogy a tanulószobába történő bejelentkezéshez kattintson a jobb oldalon található képre

 2. ábra – Aktív tanulószobák listája

 

Példa az SP4CE platform használatára – egy tanulószoba létrehozása és egy gyakornok számára feltöltött erőforrások

 

Kik a felhasználók?

 

Coach – a PIAP munkatársa, aki gondoskodik a hallgatóról

Mentor – az alma mater/delegáló szervezet munkatársa

Diákok – PIAP gyakornokok

 

További lehetőségek – a gyakornoki és gyakornoki tevékenységekben részt vevő projektvezetők vagy műhelyvezetők; a gyakornokok teljesítményének értékeléséért felelős személyek.

 

Hogyan használjuk a SP4CE portált?

 

 • A coach (tutor) a tanárral együttműködve kialakítja a tanterem szerkezetét. Ebben a szakaszban a tanár és a tanár megvitatják a tanulószoba meglévő és hasznos funkcióit, a hallgatókhoz rendelt tevékenységek típusát (feladatok, javaslatok, csevegés, fórum, workshop) és a tanulószobában használt forrásokat (könyvek, fájlok, katalógusok, címkék, weboldalak). Mindketten megegyeznek abban, hogyan fogják értékelni a hallgatók végső teljesítményét, és meghatározzák a specifikus hozzáférési szinteket.
 • A coach (tutor) bemutatja a gyakornokoknak a tanulószobát, ezután a gyakornokok e-mailen vagy más módon regisztrálnak a rendszerben, és a coach hozzárendeli a hozzáférési kulcsokat a tanulószobához.
 • A hallgatók felhasználhatják a rendelkezésre álló forrásokat és egyéb anyagokat, kommunikálhatnak a coach-csal, a tanárral és más hallgatókkal, dolgozhatnak a kijelölt feladatokon és vagy projekteken, böngészhetnek vagy új információkat kérhetnek.
 • Az coach-ok (tutorok) és a tanárok kezelhetik a hallgatókhoz rendelt feladatokat. Minden érdekeltnek lehetősége van arra, hogy a legjobb képességeit kihasználva a legjobb végső teljesítményt nyújtsa.
 • A coachok és a tanárok értékelhetik a hallgatók teljesítményét.

 

Források

 

A TSZ eléréséhez regisztráció szükséges a TSZ-ek rendszeréhez, és hozzáférési kulcs. Létezik online regisztrációs lehetőség is, így a kulcsot a mentor vagy a rendszer adminisztrátora biztosítja e-mailen keresztül. A TSZ-en keresztüli együttműködéshez nem szükséges speciális szoftver, csak a felhasználó által preferált web böngésző (azaz Google Chrome, Mozilla Firefox, IE, stb.). Lehet, hogy bizonyos problémák és feladatok megoldása speciális szoftvert igényel, de a felhasználókat erről tájékoztatni kell a TSZ-en belül. A projektjavaslatok vagy jelentések elkészítéséhez a hallgatóknak egyszerű MS Office alkalmazásokat kell használniuk – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

 

Az eset

 

A rendszert a Gdański Műszaki Egyetem Orvosi Műszaki Főosztály hallgatójának szakmai gyakorlatának megszervezésére használták fel. A hallgató egy olyan cég alkalmazottja volt, amely őt jelölte ki arra, hogy részt vegyen a PIAP szakmai gyakorlatán. A gyakornoki programot a gyakornok profiljának elemzése és a gyakornok jelenlegi munkáltatójával folytatott megbeszélés alapján dolgozták ki; a szükséges források kiosztásra kerültek a rendszerben; felelős személyeket neveztek ki, akik feladata, hogy elérhető rehabilitációs felszerelést biztosítsanak a gyakorlathoz kapcsolódó célokra. Elektronikus erőforrások kerültek hozzárendelésre (lásd az alábbi nyomtatási képernyőt).

3. ábra: Példa az SP4CE platform használatára – egy tanulószoba beállítása és a gyakornok számára szükséges források feltöltése

 

Hogyan került megvalósításra?

 

 • Az edző és a tanár megtervezi a tanulási hely struktúráját (3. ábra), mely tartalmazza az Internship File-t, a fogadó intézményre vonatkozó háttérinformációkat és egy külön fejezetet azoknak a forrásoknak, amelyekre a felhasználónak szüksége lehet a hozzárendelt feladatok teljesítéséhez.
 • A rendelkezésre álló erőforrások alapján a diákok konkrét problémákon és/vagy gyakorlati feladatok végrehajtására vonatkozó megoldásokon dolgoznak, elkészítik a megoldási projekt első tervezetét.
 • A szakmai gyakorlat során a diákok megbeszélhetik a feladatokat, ötleteket és előrehaladást a tanárral, a coach-csal és más gyakornokokkal. A felhasználók online csevegést, fórumokat és egyéb kommunikációs módszereket használhatnak a rendszerben.
 • A tanulók folyamatosan töltik ki a Internship File-t, amelyet a mentor áttekint, és szükség van a szakmai gyakorlat teljesítésének megerősítésére.
 • A tanulók feltöltik projektjeiket és feladataikat a tanulószobába. Ezután a gyakornok teljesítményét a coach és a mentor értékeli.

 

Összegzés, ajánlások és változatok

 

Összegzés

A jelenlegi rendszerverzió számos olyan funkciót kínál, amely az aktív tanulás hatékony támogatásához szükséges. A felhasználói szerepek egyértelműen megkülönböztethetők. A rendszer rugalmasabbá teszi a tanulást, mivel aktívan figyeli a tanulási folyamatot. Ezenkívül a tanulási folyamat nagymértékben személyre szabható, ami különösen értékes funkció, mivel a PIAP gyakornoki programjába széles körű és változatos tudásterületek tartoznak.

 

A partnerek közötti együttműködés

 

A szakmai gyakorlat során az információk többségét elektronikus úton osztották meg a SP4CE rendszer segítségével. Minden érintett fél hozzáférhetett a rendszerhez, és a szakmai gyakorlat a gyakornok, a PIAP és a delegáló szervezet igényeihez igazodott.

Hangsúlyozni kell, hogy a szakmai gyakorlat befejezése után a PIAP folytatta az együttműködést a gyakornokkal, és a munkáltató delegálta a gyakornokot más feladatok elvégzésére.

 

Lehetséges kockázatok

 

Vannak olyan kockázatok, melyek a feladatok gyakornokhoz való hozzárendelésével járnak. Pontosabban, aggodalomra adhat okot, ha a gyakornok háttérismerete és elvárásai olyan forrásokhoz való hozzáférést igényelnek, amelyeket a PIAP nem tud vagy nincs jogosultsága megosztani. Végezetül hangsúlyozni kell, hogy a PIAP erőforrásai és a szakmai gyakorlatok megvalósíthatósága szorosan kapcsolódik a PIAP külső és belső kedvezményezettjei által folytatott tevékenységi körökhöz.

 

 

Mit ne tegyünk / Mire kell odafigyelni?

 

A hallgatókat nem szabad túl bonyolult/nem tisztázott feladatok megoldására kérni, különösen a szakmai gyakorlat kezdetén, mielőtt a coach jobban megismerné a gyakornokot. Ily módon a hallgatók nem kapnak olyan feladatokat, amely nem tartozik kompetenciájuk hatáskörébe. A coachnak továbbá kapcsolatban kell lennie a mentorral, aki mélyebb ismeretekkel rendelkezik a hallgató képességeiről.

Másrészről a hallgatók elégedetlenek lehetnek az olyan feladatokkal, amelyeket túl nehéznek találnak. Gyakran előfordul, hogy a diákok nehezen kezdenek el dolgozni egy feladaton, és a coachnak aktívan motiválnia kell a hallgatókat, és teljes körű támogatást kell nyújtania számukra, különösen az elején, például példák bemutatásával, hasonló problémák megoldására.


Összegzés

Ajánlások
Oktatási forma
Nem formális Szakképzés Középfokú Egyetem
X X
Felhasználói szerepek
Coach (üzlet) Mentor (tanár) tanuló – gyakornokok
X X X
Témák
A PIAP által tervezett orvosi berendezések (rehabilitáció)
Fő célok és feladatok
PIAP
·         Orvosi felszerelések biztosítása a szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó célokhoz

·         Gyakornokok képzése (OHS, berendezések gyakorlati használatával kapcsolatos képzés)

Feladatok hozzárendelése a gyakornokhoz

·         Oktató hozzárendelése

·         Források hozzárendelése az SP4CE platformhoz

·         A gyakornok által végzett feladatok ellenőrzése

Mentorok (PRO-MED és PG)
·         Gyakornokok delegálása

·         A gyakornokok képzési szükségleteinek azonosítása

·         Együttműködési feltételek, ellenőrzési módszerek létrehozása és nyilvántartás vezetése a megszerzett tudás dokumentálásához

Tanuló – gyakornok
·         Gyakorlati készségek elsajátítása a rehabilitációs berendezések üzemeltetésében

·         Olyan gyakorlati feladatok elvégzése, amelyek egy kutató cég mindennapi üzleti tevékenységének részét képezik

·         Együttműködés a multinacionális projektek megvalósításában és megszervezésében

·         A szerzett gyakorlati készségek dokumentálása