Nyílt Oktatási Erőforrások

A modul célja

A modul gyors áttekintést biztosít a korszerű Nyílt Oktatási Erőforrásokról történelmi kontextusban, illetve a szervezeti bevonódás szemszögéből. Véleményünk szerint a NyOE-t érdemes valós tanulási tapasztalatok megszerzésének eszközeként tekinteni, mely később összekapcsolható a munkáltatói és professzionális szektor elvárásaival.

Az oktatási modul elvárt eredményei

  • A Nyílt Oktatási Erőforrások koncepciójának és előnyeinek megértése
  • Képesség arra, hogy kitaláljunk, kifejlesszünk specifikus NyOE-kat
  • A NyOE jó gyakorlatának megismerése

Bevezetés

2001-ben A Massachusetts Institute of Technology (MIT) bejelentette, hogy kurzusainak nagy része az interneten elérhetővé vált (34).

Mivel az ingyenesen elérhető, vagy nyitott kurzusokkal szolgáló szervezetek száma növekedésnek indult, az UNESCO megszervezte az első Global OER Forum-ot 2002-ben, ahol a Nyílt Oktatási Erőforrások fogalmát alkalmazták, és a következőképp definiálták:

“Oktatási, tanulási és kutatási anyag valamely médiafelületen, legyen az digitális, vagy egyéb, amely publikus domain alatt elérhető, avagy nyitott licenc alatt tették közzé, mely ingyenes hozzáférést, használatot, alkalmazást és újbóli terjesztést biztosít a felhasználóknak, korlátozások nélkül, vagy kevés korlátozással.  A nyitott licenc a szellemi tulajdonjogok meglévő keretrendszerébe épül, ahogy azt a vonatkozó nemzetközi konvenciók és a szerzőség iránti tisztelet meghatározzák” (35).

Az UNESCO úgy hiszi, a Nyílt Oktatási Erőforrások nem csupán az oktatás minőségét elősegítő stratégiai lehetőséget támogatják, hanem mindemellett a szabályozások körüli párbeszédét és a tudásmegosztást is facilitálják.

A Hewlett Alapítvány támogatását élvezve az UNESCO létrehozta a globális NyOE Közösség wiki-t 2005-ben azzal a céllal, hogy lehetőség legyen információ megosztásra és kollaborációra a Nyílt Oktatási Erőforrások előállítása és használata körül felmerülő problémák, feladatok kapcsán. Az UNESCO egy új, innovatív NyOE platform fejlesztésén dolgozik,melyen keresztül elérhetővé tesznek majd válogatott UNESCO publikációkat NyOE-ként, és felhatalmaznak vonatkozó közösségeket, többek közt tanárokat, tanulókat és oktatási szakembereket, hogy szabadon másolják, felhasználják és megosszák a forrásokat. Az UNESCO tagja az Open Educational Quality Initiative (OPAL) – nak (Nyílt Oktatási Minőség Kezdeményezés), melynek felelőssége kialakítani egy keretrendszert a NYOE Gyakorlatoknak, hogy ezáltal még tovább fejlesszék a minőséget és az innovációt az oktatásban. Az UNESCO számos értékes linket ajánl látogatásra [36], [37], [38], [39].

A legnépszerűbb definíciók egyike szerint, melyet a William és Flora Hewlett Alapítvány fogalmazott meg, követi a “tanítást, tanulást és kutatási forrásokat amelyek közkincsnek számítanak, avagy olyan szellemi tulajdon licenc alatt publikálták, amely lehetővé teszi ingyenes használatukat és új célokra való felhasználásukat. Nyílt Oktatási Erőforrásnak számítanak teljes kurzusok, kurzus anyagok, modulok, munkafüzetek, videók, tesztek, szoftverek, illetve bármilyen egyéb eszköz, anyag vagy technika, amely a tudáshoz való hozzáférést támogatja”[40]

Az Alapítvány a Gazdasági Együttműködésért és Fejlesztésért (OECD) a következőképp definiálja a NyOE-t: “digitalizált anyagok nyitottan és ingyenesen rendelkezésre bocsátva oktatóknak, diákoknak, autodidakta tanulóknak használatra és újrahasznosításra tanításhoz, tanuláshoz és kutatáshoz. Nyílt Oktatási Erőforrás többek közt bármely oktatási tartalom, szoftver eszköz amely a tartalom fejlesztésére, használatára és terjesztésére alkalmas; illetve a kivitelezési források, mint amilyenek a nyitott licencek” [41]

A WikiEducator projekt szerint a NyOE “oktatási erőforrásokat (tanterveket, quizeket, kivonatokat, instrukciós modulokat, szimulációkat, stb.) jelent, amelyek szabadon elérhetőek használatra, újrahasznosításra, adaptációra és megosztásra” [42].

Hogyan lehet megtalálni egy specifikus NyOE-t?

Meglévő NYOE újrahasznosítása időt és energiát spórol. Nem szükséges valamit az alapjaitól elkészíteni. Sok oktató egyes média elemeket keres amelyet meglévő kurzusán belül használhat, mint például képeket, illusztrációkat, hanganyagokat.

Az Open Professional Education Network (OPEN) által működtetett honlap [43]

https://open4us.org/find-oer/#GeneralSearch segíti a kizárólag engedélyezett média elemeket megtalálni.

 

 

 

 

Kép 3.2.1 Hogyan találjunk meg egy specifikus NYOE-t

 

 

Két NYOE ajánlás példája

 

“A W3Schools egy oktatási honlap amely web fejlesztési szemináriumokat ajánl. Témái közé tartozik pl. a HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP.Net, SQL, sok egyéb között. A W3Schools honlapot havonta több, mint 35 millióan látogatják, ez a legnépszerűbb web fejlesztéssel foglalkozó honlap a világhálón.” [44]

 

 
“Mi történik agyunkban, amikor valamiről döntést hozunk? Mi késztet egy neuront arra, hogy jelet küldjön? Mi a neurális kód? Ez a munkafüzet haladó egyetemistáknak és kezdő diplomás tanulóknak egy alapos és aktuális bevezetést biztosít a gyakorlati és elméleti idegrendszeri tudományhoz.” [45]  

Kép 3.2.2 Példa a NYOE ajánlásokról

 

Konklúzió

A NYOE előnyei közé sorolhatóak az alábbiak:

 

  • A minőségi tanulás és a rugalmas erőforrások lehetőségeinek növelése
  • A hozzáférés szabadsága (pl. munkahelyen / otthon / helyszínen)
  • A tanuló-központú, egyéni, tanulók közti kapcsolatra épülő és szociális/informális tanulási módszerek támogatása
  • Készségfejlesztés NYOE kiadáson keresztül, mely később újrafelhasználható és új kontextusba helyezhető különböző tárgykörökben
  • Lehetőség a kurzus anyagainak tesztelésére a bevonódás előtt
  • Valódi tanulási tapasztalat szerzése amely a munkáltatói és professzionális szektorhoz kapcsolódik