A SP4CE felhasználók típusai

A SP4CE felhasználók típusai

 

Lényegében a portál (mint rendszer) alapvetően nem határozza meg a rendszerben lévő felhasználók által a rendszerben játszott szerepet. A szerepek hozzárendelése általában bizonyos kurzusok / tanulószobák szintjén történik.

A rendszer elsődleges célcsoportja a diákok, akik adott feladatokat oldanak meg. A feladatok szintje és jellege a képzés témájától, annak hatókörétől és a képzés módszertanától függ.

A következő csoport a vállalkozók, akik együttműködve a tanárokkal képzési és egyedi feladatokat javasolnak, valamint részt vesznek a képzésben és az értékelésben.

Az utolsó csoport a feladatokat ellátó tanárok, akik a tanulási folyamatot felügyelik. Ők felelősek a rendszer felhasználók közötti kommunikációért és a végső értékelésért is.

A kifejlesztett rendszer lehetővé teszi a meghatározott felhasználói csoportok szinkron és aszinkron együttműködését a felhasználók és a felhasználók közötti információcsere támogatásával.

Lehetőség van továbbá olyan további felhasználók meghatározására is, akiknek meghatározott szerepei és feladatai vannak. Az ilyen felhasználó példája egy olyan értékelő, akinek szerepe van a tanulási folyamat értékelésében.

 

Szerep a Moodle rendszerben Szerep a SP4CE Platformon Engedélyek

 

Vezető Fő adminisztrátor A fő rendszergazda bizonyos adminisztratív feladatokat végez a tanulószobákkal, a felhasználókkal, az osztályozási beállításokkal stb. kapcsolatban.
Kurzuskészítő Helyi adminisztrátor A helyi rendszergazda új oktatási helyeket hozhat létre, módosíthatja őket, beleértve a bezárást is.
Szerkesztő tanár Mentor A mentorok mindent megthetnek a tanulóteremben, beleértve a tevékenységek megváltoztatását és a diákok osztályozását.
Nem szerkesztő tanár Tanácsadó A tanácsadó konzultációt folytathat a tanulószobában és osztályozhatja a tanulókat, de nem változtathatja meg a  tevékenységét.
Tanuló Tanuló A hallgatók általában kevesebb kiváltságot élveznek a tanulószobában, részt vesznek a mentorok által meghatározott tevékenységekben .
Vendég Vendég A vendégek minimális jogosultsággal rendelkeznek, és általában nem tudnak szövegeket bevinni.

táblázat – SP4CE felhasználók típusai