Tanulószobák használati forgatókönyve_TUKE és T-systems

Esettanulmány a tanulószobák használatához a TUKE Egyetemen

 

10.1.Az esettanulmány célja

A sp4ce.eu portál használatával közzétettek egy felhívást egy esetleges együttműködés lehetőségére a projektmenedzsment területén. Mindkét oldal – a T-Systems és a TUKE Gazdasági Kara beleegyezett az együttműködésbe és a megegyeztek a részletekben is. A megbeszélések folyamán kiderült, hogy néhány fontos anyagot nem tehetnek közzé nyilvánosan, így szükségük lenne egy olyan helyre, ami csak regisztrált felhasználók számára érhető el, ahol anyagokat, projekt javaslatokat, vállalati belső folyamatokat, stb. meg tudnak osztani egy korlátozott formában a felhasználói szerepkörök alapján.

 

10.2.A SP4CE Tanulószobák

A SP4CE platform és a tanulószobái (elérhető a http://sp4ce.moodle.pl/ oldalon) lehetővé teszik a felhasználói regisztrációt és a különböző szerepek tanulószobákhoz való rendelését (22. kép). A tanulószobák használatához regisztrálni kell a rendszerben. Az elérhető funkciók és eszközök egy tanulószobában a felhasználói szerepektől függnek. A következő szerepek lehetségesek: menedzser, kurzus designer, tanár, diák, vendég és regisztrált felhasználó. A szerepektől függően különböző források és eszközök érhetők el.

 1. 2 kép: A SP4CE Tanulószobák kezdő képernyője

Minden SP4CE tanulószoba egy speciális problémával foglalkozik, amivel egy vállalatnak szembe kell néznie és nyilvánosan közzétehető információkkal látja el a diákokat a probléma jobb megértéséhez. A tanárok segítenek a coachoknak olyan anyagok közzétételével, melyek hasznosak a diákok számára, illetve lehetőséget biztosítanak a beszélgetésre, az interaktív együttműködésre, az új megoldási javaslatoknak és értékelésnek.

 

Kik a felhasználók?

 • Coach – HR menedzser a T-Systems vállalatnál, aki a diákok számára hasznos anyagokat készít elő, előkészíti a helyet a megbeszélésekre, az interaktív együttműködésekhez, új megoldási javaslatokhoz és az értékeléshez.
 • Mentor – bemutatja a témakört, a főbb ötleteket és a célokat, amiket el kell érni, segít a diákoknak egy sikeres együttműködést létrehozni a vállalati coachokkal, segít a coachoknak kialakítani a tanulószobák struktúráját a különböző funkciók használatával.
 • Diákok – A coach-csal és tanárokkal együttműködve próbál megoldást találni az aktuális problémára, értékeléseket dolgoz ki és projekt javaslatokat készít elő.

Hogyan használhatják a portált?

 • A coach a mentorral együttműködve előkészíti a tanulószoba struktúráját. Ebben a fázisban a tanulószoba elérhetőségét, a tanulószoba használható funkcióit, azokat a tevékenységeket, amelyeket a diákoknak véghez kell vinniük (jelentkezés, visszajelzés, chat, fórum, workshop), a forrásokat (könyv, fájl, mappa, címke, weboldal, URL), amit a tanulószobában használni fognak. Megegyeznek a végeredmények értékelési módszerében, hogy hogyan fogják közzétenni azokat és a hozzáférési szinteket is.
 • A mentorok a diákoknak feladatokat adnak, e-mailen keresztül, vagy egyéb módokon regisztrálnak a rendszerbe és előkészítik a tanulószobát.
 • A diákok tanulmányozhatják a különböző tananyagokat és egyéb forrásokat, kommunikálhatnak a mentorokkal, vagy coachokkal, projekt javaslatokon dolgoznak és kiegészítő információkat keresnek, vagy kérnek.
 • A coachok és tanárok koordinálják az összes speciális feladatot, ami a probléma megoldásához szükséges. A tanulószoba felhasználói csapatok különböző, az adott témához illeszkedő szakértelemmel, tudással rendelkeznek. Ez az együtműködő környezet a diákokat kiragadja a szokásos tanulmányaikból és együttmunkára készteti őket az ötletek és tudás megosztásával. Mindenki a saját kompetenciáját és képességeit használja a legjobb eredmény elérése érdekében.
 • A coachok és mentorok értékelik és osztályozzák a diákok tevékenységeit.

Források

A tanulószoba eléréséhez a rendszerbe való regisztráció és a hozzáférési kulcs szükséges. A kulcsot személyesen, e-mailen keresztül, vagy a mentoron keresztül lehet megkapni. A Tanulószobák eléréséhez semmilyen speciális szoftverre nincs szükség, csupán felhasználóbarát böngészők ajánlottak (pl. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE a pod.). Egy-egy speciális problémához, vagy feladathoz esetleg speciális szoftverre is szükség lehet, de a felhasználókat erről tájékoztatni kell a tanulószobán keresztül. A projekt javaslat előkészítéséhez a diákoknak általános MS Office alkalmazásokra van szükségük – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Az eset

A T-Systems egy globális vállalat kiterjedt ügyfélhálózattal, ami a projekt dokumentáció nagy mennyiségét jelenti, tehát minden évben potenciális alkalmazottakat keres ennek kezelésére. A vállalat menedzsmentje döntést hozott arról, hogy a jövő munkavállalóját még tanulmányaik alatt készíti fel a projektmenedzsment területén. A HR részlegnek tehát megfelelő jelentkezőket kell találnia az együttműködésre.

Miután a vállalat HR részlege és a TUKE Gazdasági Karának egy tanára között létrejött a megállapodás, a HR részleg képviselője megkérte a SP4CE platform adminisztrátorát, hogy hozzon létre egy tanulószobát “Projekt javaslat a regionális fejlesztés támogatására” névvel. Végül, a tanulószobában egy coach a T-Systems vállalattól, egy mentor a Tuke Egyetemtől és 16 diák dolgozott együtt.

A tanulószoba használatának fő célja a tanulók érdeklődésének felkeltése a tanulmányi területükkel kapcsolatos projekt iránt, illetve egy valóságos probléma kreatív úton történő megoldásának hatékony megközelítési módját is elsajátíthatták, miközben valóságos vállalattal létesíthettek kapcsolatot. A tanulószobában minden olyan tudásanyag elérhető volt, amire a sikeres projekt javaslat előkészítéséhez szükség volt.

 

Hogyan valósult meg?
 • A coach és a tanár készíti elő a tanulószoba struktúráját (23. kép), ami tartalmaz egy bevezető prezentációt a tanulószoba céljairól, ezenkívül a projekt javaslat fejlesztéséhez szükséges forrásokat, jó gyakorlatokat és a diákoktól elvárt tevékenységekről és eredményekről információkat. Mindezeket összeegyeztetik a vállalati követelményekkel a pedagógiai alapelveket betartva. Emellett leírják, hogy hogyan lehet a kreatív megközelítést is megvalósítani és hogy milyen szoftver eszközök szükségesek az egyes projekt javaslat fejlesztési fázisaiban. (kb. 10 óra)
 1. kép: A tanulószoba kezdőképernyője
 • A források alapján a diákok elkezdik kidolgozni a projekt javaslatukat – meghatározzák a projekt javaslat első változatát (a projekt neve, a projekt időtartama, becsült büdzsé, a projekt célja, a jelentkezés leírása, célcsoport) (kb. 20-24 óra).
 • A projekt javaslat kidolgozásának ideje alatt a diákoknak érdemes megbeszélniük a folyamatot és ötleteiket a tanárával, a coach-csal, vagy egyéb társakkal az osztályban. Ehhez használhatnak on-line chatet, vitafórumot, vagy azonnali üzenetküldő funkciót is.
 • Ezután a diákoknak a javaslatukat alcélokra és külön projekt tevékenységekre kell bontaniuk, ami részletesebb információt tartalmaz a projektről (kb. 20-24 óra – a projekt komplexitásától is függ).
 • A diákok elektronikus prezentációt készítenek a projektről, ami tartalmazza a projekt célját, az alcélokat, a projekt céljának indoklását, a tevékenységek leírását, az eredményeket, a szükséges költségeket, a hatást és fenntarthatóságot (3-8 óra – ami függ a diákok IKT kompetenciáitól is).
 • A diákok bemutatják az eredményeket az osztályban, ahol egy megbeszélés keretein belül visszajelzést adhatnak egymásnak és értékelhetik egymás munkáját. Ezek a visszajelzések a coach és tanár által adott végső értékelés részét képezik majd.

 

10.3.Megállapítások, ajánlások és változatok

 

Főbb következtetések

A SP4CE Tanulószobák használatakor a tanár mediátor szerepkörben van és segít a vállalatok képviselőinek (coachok) meghatározni a megoldandó feladatokat és forrásokat, amik egy probléma mélyebb megértéséhez szükségesek. Másrészt a tanár segít a diákoknak a megoldások kidolgozásában és a cégek képviselőivel való kommunikációban személyre szabott tanulási módszerek alkalmazása, illetve az együttműködő tanulás és a kritikai gondolkodás módszerének segítségével. A legfőbb pozitív aspektusa mindennek, hogy a diákok ismerős környezetben tanulhatnak.

Hogyan fejleszti mindez a partneri együttműködéseket?

A diákok egy-egy probléma kreatív megoldásainak kidolgozása során olyan módszereket és eszközöket sajátítanak el, amit a mindennapi életük során is alkalmazni tudnak.

Lehetséges kockázatok

A projekt javaslat kidolgozása hosszabb időt vesz igénybe (különösen ha a projekt javaslat kidolgozásának a fázisai egy egész szemeszteren keresztül végighúzódnak – kb. 4 hónap), mivel ez a feladat a legkomplexebb az összes közül. A munka nagy részét házifeladatként meg lehet csinálni, ez kb. 50 órát vesz igénybe. Abban az esetben, ha a munka tanulmányozásához IKT eszközre is szükség van, lehetőség van az anyagok tanulmányozására otthon is miközben online/offline támogatást kapnak a coachtól, vagy tanártól a TSZ-en keresztül.

Mit ne tegyünk /legyünk tudatában a következőknek

Ne adjunk túl komplex projekt felhívásokat, amivel a diákoknak nincs kapcsolatuk. Az ötletek hiánya így esetleg frusztrációhoz, vagy demotivációhoz vezethet. Sokszor nehéz a diákoknak elkezdeni a feladatot, az agyuk leblokkolódik egy-egy probléma, vagy megoldási javaslat keresésekor, ilyenkor sokszor segít, ha példákat adunk nekik a folytatáshoz.

Egy nagy komplexitású projekt esetében minden fázist és elvárást pontosan le kell írni, biztosítani kell példákat és folyamatos visszajelzést kell adni számukra a tevékenységeikre vonatkozóan.