A kreatív eredmények értékelése

A modul célja

 

A modul célja hogy megmutassa, a kreativitás nem egy absztrakt koncepció, illetve önmagában nem egy eredmény. Egy tervet hivatott szolgálni, a kreativitás eredményének egy specifikus céllal kell találkoznia.

A modul tanulási eredményei

 • A kreativitás értékelésének tanulása
 • Praktikus visszajelzési módszerek
 • Értékelési kritériumok azonosítása a kreatív munkához
 • Az értékelés karakterisztikái

Bevezetés

A kreativitás egy koncepció, amelyre sok különböző definíciót lehetne találni, utalhatna pl. arra, amikor valami újat csinálunk, valami eredetit alkotunk, egy érzést idézünk elő, egy gondolatot generálunk, stb. A kreativitás értékelési folyamata egy feladat legelején történik, és három lépést foglal magába:

 1. A célok / elvárt eredmények kijelölése
 2. Az értékelés kritériumrendszerének és a teljesítmény vonatkozó indikátorainak kiválasztása
 3. Megegyezés a visszajelzés gyűjtésének módjáról és az értékelés eredményeinek mérésére szolgáló eszközökről

Miért értékelnénk a kreativitást?

A kreatív és innovatív ötletek nem mindig bizonyulnak hasznosnak kitalálóik számára. Sokuk sosem kerül piacra, vagy amennyiben igen, nem válnak üzleti sikerré. Kreatív ötletünk korai felmérése lehetőséget biztosít arra, hogy fejlesszük ötletünket, vagy időt, gondolatot és energiát spóroljunk egy nem profitábilis folyamat megelőzésével. [49]

Van néhány fontos lépés, melyet meglépve hasonló kérdéskörökben tájékozódhatunk:

 • technikai megvalósíthatóság
 • a kreatív eredményre való kereslet
 • az előállítás valós költsége
 • az üzleti alapokra helyezés lehetősége

Az elérhetőség kezdeti felmérése ötletünket a következő kategóriákba fogja sorolni:

Ábra 3.3.1 Az ötletek kategorizálása megvalósíthatóságuk alapján

 

Hogyan értékelhetőek a kreatív eredmények?

 

Az értékelés folyamata minden projekt fontos részét kell, hogy képezze, mi több, a projekt legelején kell kezdődnie. Az értékelési modellek, melyek egyszerűen a tanulási folyamat legvégén adnak visszajelzést a tanulóknak, elveszik a lehetőséget attól, hogy a folyamat közben fejlődjenek. Ezzel ellentétben, az értékelési módszer feladata hogy támogassa a folyamatos igazításokat, tanácsokat adjon, új ötleteket vezessen be, problémákat azonosítson és megoldási javaslatokat tegyen.

 

Az értékelés módszere ideális esetben rugalmas, és a tanulási folyamat valamilyen stratégiához van igazítva.

 

Egy kreatív folyamat értékelése még összetettebb, hiszen itt jellemzően nem létezik jó vagy rossz válasz. Az értékelés célja, hogy azonosítsa az erős illetve gyenge pontokat és utakat mutasson az eredmények javításához. További fejlesztéshez új ötleteket inspirál, és motivál a nagyobb energia befektetésére.

 

Néhány praktikus visszajelzési módszer:

Figure 3.3.2 Praktikus visszajelzési módszerek a kreatív eredmények értékelésére

 

Az értékelés kritériumrendszere és az eredmények indikátorai

 

Amikor kreatív munkát értékelünk, a következő indikátorokat kell figyelembe vennünk:

 

 • Mi volt az eredeti ötlet?
 • Mennyi ötlet származott ebből?
 • Mik az ötlet perspektívái?
 • Mi(k) lesz(nek) a végső eredmény(ek)?
 • Mi a várt hatás jelentősége?

 

Többek közt, az értékelés kritériumrendszere a következőkben foglalható össze:

Ábra 3.3.3 Kritériumok a kreatív munka értékeléséhez

 

Konklúzió

 

A kreativitás három terület találkozása: a szakértelemé, a kreatívan gondolkodás képességéé és a motivációé. Egy tudatalatti folyamat, ám a megfelelő környezetben elősegíthető. Az együttműködést igénylő feladatok kreativitást igényelnek és a folyamat eredményei konstruktív módon értékelendők.

 

A megfelelő értékelési módszert nagyon körültekintően kell kiválasztanunk, ugyanis így biztosíthatjuk, hogy az értékelés motivációt és megerősödött önbizalmat eredményezzen a tanulóban, ne pedig az ellenkezőjét. A tesztelésre és kritizálásra való fókuszálás könnyen növelheti az idegességet, és negatív eredményt érhet el a kreativitás terén [50].