Καλωσήρθατε στο SP4CE

Το έργο «Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship (SP4CE)» αφορά άμεσα τους στόχους και τις ανάγκες για ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι δραστηριότητες του σχεδίου συνδέονται επίσης με τις αρχές συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (C-VET) με προσανατολισμό στην καριέρα.

Όλα τα αποτελέσματα και οι δράσεις του έργου συνδέονται με την προώθηση της υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση με την υποστήριξη εξατομικευμένων μαθησιακών προσεγγίσεων, τη συνεργατική μάθηση και την κριτική σκέψη, τη στρατηγική χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, της ανοικτής και ευέλικτης μάθησης, της εικονικής κινητικότητας και άλλων καινοτόμων μεθόδων μάθησης.

Η διαδικτυακή πύλη SP4CE θα παρέχει χώρο για:

  • προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν,
  • δημιουργία ομάδων που θέλουν να εργαστούν για τη λύση του προβλήματος,
  • εργασία για ομάδες ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τη λύση,
  • καθοδήγηση (mentoring & coaching),
  • παρουσίαση των λύσεων που έχουν εκπονηθεί,
  • δημοσίευση της επιλεγμένης λύσης.