Εκπαιδευτικά υλικά

Αυτή η ενότητα περιέχει παραδείγματα σεναρίων χρήσης του portal και των χώρων μάθησης βάσει πραγματικών περιπτώσεων χρήσης που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Το Λεξιλόγιο περιέχει σύνολο ορισμών που εξηγούν τους εξειδικευμένους όρους που χρησιμοποιούνται στα έγγραφα του έργου.