Οδηγοί

Αυτή η ενότητα περιέχει τις οδηγίες για τους χρήστες της πύλης SP4CE. Το πρώτο τμήμα του «παιδαγωγικού πλαισίου» καλύπτει την επισκόπηση των επιτευγμάτων, των αποτελεσμάτων και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από ήδη υλοποιούμενα έργα και τη λεπτομερή περιγραφή του καινοτόμου θεωρητικού και παιδαγωγικού πλαισίου του SP4CE portal. Οι ακόλουθες ενότητες περιλαμβάνουν οδηγίες χρήσης για συγκεκριμένες ομάδες στόχους. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ιδέα του SP4CE portal και τη λειτουργικότητα, τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες συγκεκριμένων ομάδων χρηστών καθώς και μια σειρά οδηγιών για τη χρήση του.