Σενάριο χρήσης του SP4CE portal από την T-Systems

Σκοπός του case study

Σήμερα, οι ΤΠΕ διακατέχουν όλο και περισσότερο τους διάφορους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Υπάρχουν ενστάσεις από τους φοιτητές ότι η εκπαίδευση δεν συνδέεται επαρκώς με την πρακτική. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα πανεπιστήμια να προετοιμάσουν τους φοιτητές για πρακτική άσκηση, είναι απαραίτητο να ενταχθούν ενεργά στην εκπαίδευση. Στην περίπτωσή μας, ένα καλό παράδειγμα παρουσιάζεται από τη συνεργασία με την εταιρεία T-Systems. Η T-Systems χρησιμοποιεί συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για πολυεθνικές εταιρείες και ιδρύματα του δημόσιου τομέα. Σε αυτή τη βάση, η T-Systems προσφέρει στους εταιρικούς και επιχειρηματικούς πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις για το δικτυωμένο μέλλον των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Η T-Systems παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις σε όλες τις βιομηχανίες. Στην T-Systems καθοδηγούνται από τρεις βασικές αξίες: την καινοτομία, την απλότητα και την ικανότητα. Οι λύσεις για τους πελάτες βασίζονται σε αποδοτικές και καινοτόμες τεχνολογίες και σε μια σαφή κατανόηση των αναγκών των πελατών.

Αυτή η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία στην σχολή μας (Οικονομική Σχολή, TUKE) μέσω πρακτικών διαλέξεων, ασκήσεων και εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και τις διαδικασίες της εταιρείας, μέσω πρακτικής άσκησης των φοιτητών μας απευθείας στην εταιρεία ή μέσω διαφόρων φοιτητικών διαγωνισμών και την προμήθεια εργασίας. Πολύ συχνή μορφή συνεργασίας είναι η εργασία σε πραγματικά έργα, όπως συμμετοχή στη λύση διαφορετικών προβλημάτων μέσω της πτυχιακής εργασίας και του μεταπτυχιακού διπλώματος. Η αναζήτηση φοιτητών για τέτοιου είδους εργασία δεν είναι εύκολη. Προς το παρόν, η διαδικασία αυτή διεξάγεται ως εξής: η εταιρεία προσφέρει ένα πρόβλημα / συνεργασία στη διοίκηση των διδασκόντων. Στη συνέχεια, αναζητείται ο καθηγητής που ενδιαφέρεται για τέτοια εργασία χρησιμοποιώντας τη λίστα αλληλογραφίας της σχολής. Στη συνέχεια ο καθηγητής προσπαθεί να βρει τους φοιτητές. Αυτή η διαδικασία διαρκεί πολύ χρόνο (περίπου λίγες εβδομάδες) όταν κανείς δεν γνωρίζει αν θα υπάρχει ζήτηση από την πλευρά των φοιτητών για ένα τέτοιο έργο / συνεργασία. Σε πολλές περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι οι εταιρείες να σταματούν να προτείνουν ένα τέτοιο είδος συνεργασίας στα πανεπιστήμια παρά το ενδιαφέρον των πανεπιστημίων. Παρά το γεγονός ότι και στις δύο πλευρές της διαδικασίας υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία, η συνεργασία συχνά δεν συμβαίνει επειδή οι πιθανοί συμμετέχοντες δεν ενημερώνονται επαρκώς και εγκαίρως.

Εφαρμογή των χώρων μάθησης SP4CE

Το Portal SP4CE (που διατίθεται στο sp4ce.eu) παρουσιάζει ενδιαφέρουσες λύσεις του παραπάνω περιγραφέντος προβλήματος. Το portal περιέχει ηλεκτρονικές πληροφορίες για το ίδιο το έργο SP4CE, οδηγούς για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (συμβούλους, μέντορες, φοιτητές), ενδιαφέροντα μαθησιακά υλικά, συμβολές σε διάφορα συνέδρια και από την άποψη της παραπάνω περιγραφόμενης προβληματικής λύσης, περιγραφή της πρόκλησης / κλήσης: «Στείλτε μας την πρότασή σας». Μέσω αυτής της πρόκλησης μπορεί κανείς να ζητήσει βοήθεια. Είναι εργαλείο αναζήτησης ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την επίλυση διαφορετικών προβλημάτων ή για την αναζήτηση εταίρων για μελλοντική συνεργασία σε διάφορους τομείς. Στην περίπτωση της αντιστοιχίας των συμμετεχόντων στην πρόκληση, ο διαχειριστής δημιουργεί ένα χώρο μάθησης, εξειδικευμένο χώρο, όπου όλοι μπορούν να συνεργαστούν μετά την εγγραφή τους σε ένα σύστημα. Αυτή η διαδικασία πρόκλησης λειτουργεί βάσει της αρχής που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου EACEA «OpenInn2.0: Μοντέλο δημιουργίας γνώσης και μοντέλο ηλεκτρονικής αξιολόγησης», όπου η πλατφόρμα Γνώσης δημιουργήθηκε με σκοπό τη δημιουργία ομάδων ερευνητών και καινοτόμων λύσεων σε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα.

 

Ποιοι είναι οι χρήστες;

 • Σύμβουλος – υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στην T-Systems, ο οποίος καθορίζει την πρόκληση. Η πρόκληση περιλαμβάνει πληροφορίες όπως η πρόταση έργου, η περιγραφή, οι πόροι του παραδείγματος, η γλώσσα και η προθεσμία για την επίτευξη της λύσης / των αποτελεσμάτων.
 • Μέντορας – καθηγητής πανεπιστημίου, απαντά στην πρόκληση, προσθέτει σχόλια, προτείνει χρονοδιάγραμμα και πιθανή ομάδα μαθητών.
 • Φοιτητές – φοιτητές με ενδιαφέρον για θέματα πρόκλησης

Πώς χρησιμοποιήθηκαν οι χώροι μάθησης;

 • Διαβάστε γενικές πληροφορίες – όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες (σχετικά με το έργο SP4CE, διαφορετικό είδος οδηγών, εκπαιδευτικό υλικό, έγγραφα συνεδρίου κλπ.).
 • Αναζήτηση συνεργάτη μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων – μέσω συνδέσμου: «Στείλτε μας την πρότασή σας», μπορεί κάποιος να δημοσιεύσει μια πρόκληση για την αναζήτηση νέων συνεργατών, λύση προβλήματος.

 

Πόροι

Δεν υπάρχει ανάγκη για κάποιο ειδικό λογισμικό για τη χρήση της πύλης sp4ce.eu. Η πύλη είναι προσβάσιμη μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης ιστού (π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE κλπ.).

Η μελέτη περίπτωσης

Η εταιρεία T-Systems είναι παγκόσμια εταιρεία με μεγάλη πελατεία, που σημαίνει μια σειρά εγγράφων έργου, επομένως ψάχνει για πιθανούς εργαζόμενους κάθε χρόνο. Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να προετοιμάσει τους μελλοντικούς υπαλλήλους της κατά τη διάρκεια της μελέτης τους στον τομέα της διαχείρισης έργων. Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων πρέπει να βρει κατάλληλους υποψήφιους για τη συνεργασία αυτή.

Πώς πραγματοποιήθηκε;
 • Χρησιμοποιώντας το portal sp4ce.eu, αντιπρόσωπος του τμήματος HR δημοσιεύει την πρόκληση.

HR Σύμβουλος 2016-04-15 στις 06:51

Πρόταση έργου: Πώς να γράψετε ένα καλό IT project.

Περιγραφή: Η T-Systems ψάχνει για νέους που ενδιαφέρονται για τη διαχείριση έργων να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη προτάσεων έργων στην εταιρεία μας. Θα παρασχεθούν όλοι οι πόροι που απαιτούνται για την ανάπτυξη προτάσεων έργων.

Γλώσσες: Αγγλικά, Σλοβακικά

Προθεσμία: 20.09.2016

Εικ. 1 Screenshot του sp4ce.eu portal και παράδειγμα της δημοσιευμένης πρόκλησης

 • Ο καθηγητής πανεπιστημίου απαντά στην πρόκληση.
 • Μέσω εργαλείου συζήτησης στο portal περιγράφεται λεπτομερώς η απαίτηση και η επιχείρηση συζητεί με τον καθηγητή.
 • Δεδομένου ότι και οι δύο πλευρές της επικοινωνίας συμφωνούν στο γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για υλικά που δεν μπορούν να δημοσιευθούν δημοσίως, ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων ζητά από τον διαχειριστή του portal να ανοίξει ένα νέο Χώρο Mάθησης (LR) για νεοσυσταθείσα ομάδα
Ευρήματα, συστάσεις και παραλλαγές

Πώς αναπτύσσεται η συνεργασία της κοινοπραξίας

Με τη δημοσίευση της πρόκλησης, το SP4CE portal παρουσιάζει μια πύλη για την καθιέρωση συνεργασίας. Στη συνέχεια η κλήση αυτή μετασχηματίζεται σε χώρο μάθησης, όπου η συνεργασία μπορεί πραγματικά να πραγματοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα χρησιμοποιώντας διάφορα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας SP4CE. Το πλεονέκτημα αυτής της ανοικτής πύλης SP4CE είναι ότι σε μια πρόκληση μπορούν να απαντήσουν χρήστες από διαφορετικά ιδρύματα, τα οποία μπορούν να συνεργαστούν και σε άλλα έργα σε άλλους τομείς.

Πιθανοί κίνδυνοι

 • Ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους χρήστες, δηλαδή παρά τη δημοσίευση της πρόσκλησης, κανείς δεν θα απαντήσει και ο οργανισμός που έθεσε την πρόκληση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους συνεργασίας.
 • Ένας άλλος κίνδυνος μπορεί να παρουσιαστεί από το μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία και να γίνει δύσκολη η απόφαση έναρξης συνεργασίας.
 • Περιορισμοί χρόνου – σε περίπτωση που καθοριστεί χρονικό όριο για την επίτευξη της απάντησης ή της λύσης, μπορεί να συμβεί κανείς να μην καταφέρει να ανταποκριθεί στην πρόκληση κατά τη διάρκεια του αναμενόμενου χρόνου.

Τι να μην κάνεις / προσέχεις

Είναι σημαντικό να καθορίσετε την πρόκληση με ακρίβεια με χρήσιμες λεπτομέρειες για να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Μια πολύ γενική πρόκληση θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη ενδιαφέροντος άλλων χρηστών.