Σενάριο χρήσης του SP4CE από την IDEC

Στόχος του case study

Σήμερα, οι ΤΠΕ διακατέχουν όλο και περισσότερο τους διάφορους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Πολλοί σπουδαστές συμμερίζονται την άποψη ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση δεν συνδέεται επαρκώς με την πρακτική. Για να μπορέσουν τα πανεπιστήμια και οι επαγγελματικές σχολές να προετοιμάσουν τους σπουδαστές για την αγορά εργασίας, είναι απαραίτητο να ενταχθεί ενεργά στην εκπαίδευση. Στην περίπτωσή μας, ένα ωραίο παράδειγμα παρουσιάζεται από τη συνεργασία μεταξύ τριών μερών: εταιρείες, σύμβουλοι, σπουδαστές.

Η IDEC Α.Ε. είναι μια εταιρεία συμβούλων για επιχειρήσεις όλων των οικονομικών τομέων, ιδιωτικών ή δημόσιων. Μεταξύ άλλων υπηρεσιών, η IDEC παρέχει καθοδήγηση σε άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να αναζητήσουν χρηματοδότηση επενδύσεων. Στη βάση αυτή, οι σύμβουλοι της IDEC αναπτύσσουν επιχειρηματικά σχέδια για τους πελάτες τους.

Η IDEC συνεργάζεται επίσης με διάφορους οργανισμούς κατάρτισης, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη διοίκηση και τη διαχείριση της ποιότητας και / ή την υλοποίηση έργων.

Πολύ συχνά, η IDEC ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ οργανισμών κατάρτισης και εταιρειών. Οι πάροχοι μάθησης μπορούν να ανταλλάξουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και τα φρέσκα μυαλά των σπουδαστών τους με πραγματικές επιχειρηματικές προκλήσεις για τους σπουδαστές τους. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας από τους σπουδαστές στις διαδικασίες R&D και να εκμεταλλευτούν τη δημιουργικότητα νέων μυαλών με τη δυνατότητα να σκέφτονται έξω από το κουτί. Επιπλέον, τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιρειών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αλληλεπίδραση με τους σπουδαστές προκειμένου να βρουν τον καλύτερο υποψήφιο για μια θέση εργασίας. Δοκιμάζοντας τους υποψήφιους στις πραγματικές δραστηριότητες της εταιρείας, οι εργοδότες μπορούν να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες των σπουδαστών να μεταφέρουν τις θεωρητικές γνώσεις τους στην πράξη, ενώ οι σπουδαστές μπορούν να μάθουν αν αυτή η συγκεκριμένη δουλειά ταιριάζει καλύτερα στις δυνατότητές τους.

Η συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο κοινοτήτων συνεπάγεται μια διαδικασία δυναμικής ανταλλαγής πληροφοριών και αυτό συμβαίνει συνήθως μέσω ενός διαδικτυακού δικτύου.

 

Εφαρμογή του SP4CE portal

Το Portal SP4CE (που διατίθεται στο sp4ce.eu) παρουσιάζει ενδιαφέρουσες λύσεις για τη συνεργατική μάθηση που περιγράφεται παραπάνω. Η πύλη περιέχει ηλεκτρονικές πληροφορίες για το ίδιο το έργο SP4CE, οδηγούς για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (συμβούλους, μέντορες, σπουδαστές), ενδιαφέροντα μαθησιακά υλικά, συνεισφορές στα διάφορα συνέδρια και ένα ειδικό μέρος – πρόκληση / πρόσκληση: «Στείλτε μας την πρότασή σας». Μέσω αυτής της πρόκλησης μπορεί κανείς να ζητήσει βοήθεια. Πρόκειται για ένα εργαλείο αναζήτησης ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την επίλυση διαφορετικών προβλημάτων ή για την αναζήτηση εταίρων για μελλοντική συνεργασία που λειτουργεί σε διαφορετικές περιοχές. Όταν οι συμμετέχοντες αποδέχονται μια πρόκληση, ο διαχειριστής δημιουργεί ένα χώρο μάθησης, ένα εξειδικευμένο μέρος, όπου όλοι μαζί μπορούν να συνεργαστούν μετά την εγγραφή σε ένα σύστημα. Αυτή η διαδικασία πρόκλησης βασίζεται στην αρχή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «OpenInn2.0: Μονάδα Δημιουργίας Γνώσης και μοντέλο ηλεκτρονικής αξιολόγησης», όπου η πλατφόρμα δημιουργίας Γνώσης χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ομάδων ερευνητών και καινοτόμων λύσεων σε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα.

Ποιοι είναι οι χρήστες;

 • Σύμβουλοι – ιδιοκτήτες ή / και διαχειριστές εταιρειών. Θέτουν την πρόκληση και παρέχουν πληροφορίες όπως η ιδέα του έργου, η περιγραφή, οι διαθέσιμοι πόροι και η προθεσμία για την επίτευξη της λύσης / των αποτελεσμάτων.
 • Μέντορας, απαντά στην πρόκληση, προσθέτει σχόλια, παρέχει εργαλεία, προτείνει χρονοδιάγραμμα.
 • Φοιτητές του Πανεπιστημίου και σπουδαστές της ΕΕΚ που ενδιαφέρονται για τα θέματα της πρόκλησης.

Πώς χρησιμοποιούν το portal;

 • Διαβάζουν τις γενικές πληροφορίες – όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες (σχετικά με το έργο SP4CE, διαφορετικό είδος οδηγών, εκπαιδευτικό υλικό, έγγραφα συνεδρίου κλπ.).
 • Αναζήτηση εταίρου – μέσω συνδέσμου: «Στείλτε μας την πρότασή σας» οποιοσδήποτε μπορεί να δημοσιεύσει μια πρόκληση για την αναζήτηση νέων συνεργατών, λύση προβλήματος.

 

Πόροι

Δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικό λογισμικό για τη χρήση του portal sp4ce.eu. Η πύλη είναι προσβάσιμη μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης ιστού (π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE κ.λπ.)

Η μελέτη περίπτωσης

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων με πελάτες που επιθυμούν να αναπτύξουν δικά τους επιχειρηματικά σχέδια, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση επενδύσεων. Η IDEC αποφάσισε να εμπλέξει σπουδαστές της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να τους καθοδηγήσει για την προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων για ορισμένους πελάτες της. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία τόσο για τους σπουδαστές να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε πραγματικά εργασιακά καθήκοντα και για τις εταιρείες να έρχονται σε επαφή με νέους μελλοντικούς υπαλλήλους και να βρουν πιθανούς υποψήφιους για εργασία.

Πώς υλοποιήθηκε;
 • Χρησιμοποιώντας την πύλη sp4ce.eu, ο σύμβουλος της IDEC δημοσιεύει μια πρόκληση (Εικ. 1).

 

Πρόταση έργου: Επιχειρησιακό σχέδιο χρηματοδότησης επενδύσεων

Περιγραφή: Η IDEC αναζητά δραστήριους νέους που ενδιαφέρονται για τη διαχείριση έργων, για την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για επιχειρήσεις. Θα παρασχεθούν όλες οι πληροφορίες και οι πόροι που απαιτούνται για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Γλώσσα: Ελληνικά

 

Εικ. 1 Screenshot του sp4ce.eu portal και παράδειγμα δημοσιευμένης πρόσκλησης

 • Η πρόκληση προωθείται στους οργανισμούς κατάρτισης με τους οποίους συνεργάζεται η IDEC.
 • Μέσω εργαλείου συζήτησης στην πύλη, ο σύμβουλος περιγράφει την απαίτηση λεπτομερέστερα και το συζητά με τις εταιρείες.
 • Δεδομένου ότι αμφότερες οι πλευρές της επικοινωνίας συμφωνούν με το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για υλικά που δεν μπορούν να δημοσιευθούν δημοσίως, ο σύμβουλος ζητά από τον διαχειριστή της πύλης να ανοίξει ένα νέο χώρο μάθησης (LR) για νεοσυσταθείσα ομάδα.

Ευρήματα, συστάσεις και παραλλαγές

Πώς αναπτύσσεται η συνεργασία κοινοπραξίας

Μέσω της δημοσιευμένης πρόκλησης, το portal SP4CE παρουσιάζει μια πύλη για την καθιέρωση συνεργασίας. Στη συνέχεια, η πρόσκληση μετατρέπεται σε χώρο μάθησης, όπου η συνεργασία μπορεί πραγματικά να πραγματοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα χρησιμοποιώντας διάφορα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας SP4CE. Το πλεονέκτημα αυτής της ανοιχτής πύλης SP4CE είναι ότι οι χρήστες από διαφορετικά ιδρύματα μπορούν να απαντήσουν σε μία πρόκληση και μπορούν να συνεργαστούν περαιτέρω και σε άλλα έργα σε άλλους τομείς.

Πιθανοί κίνδυνοι

 • Ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους χρήστες, δηλαδή παρά τη δημοσίευση της πρόσκλησης, κανείς δεν θα απαντήσει και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους συνεργασίας.
 • Ένας άλλος κίνδυνος μπορεί να προκύψει από το μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία και θα ακολουθήσει μια σκληρή απόφαση σχετικά με το ποιος πρέπει να συνεργαστεί.
 • Περιορισμοί χρόνου – σε περίπτωση που τεθεί ένα χρονικό όριο για την επίτευξη της απάντησης ή της λύσης, μπορεί να συμβεί κανείς να μην καταφέρει να απαντήσει στο κάλεσμα στον αναμενόμενο χρόνο.

Τι να μην κάνετε/ τι να προσέχετε

Είναι σημαντικό να ορίσετε την πρόκληση με μεγάλη ακρίβεια με χρήσιμες λεπτομέρειες για να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Μια πολύ γενική πρόκληση δεν θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα για τους χρήστες.