Πώς να χρησιμοποίησετε το SP4CE portal

«Στείλτε μας την πρόταση έργου σας» είναι ο χώρος όπου οι σύμβουλοι που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μπορούν να στείλουν την πρότασή τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν δύο επιλογές «Αφήστε μια απάντηση» (blog) ή «Επικοινωνήστε μαζί μας» (e-mail). Και στις δύο περιπτώσεις, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει ένα θέμα του έργου και μια σύντομη περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών για την αποστολή λύσεων.

Εικ. Αφήστε μια απάντηση

«Σύμβουλος 2016-04-17 στις 07:00

Πρόταση έργου: Υποστηρίζοντας τους αρχαρίους του Moodle με οδηγίες που βασίζονται σε βίντεο στο YouTube.

Περιγραφή: PRO-MED sp. Z o. O. Ενδιαφέρεται να ετοιμάσει τουλάχιστον 10λεπτες ταινίες μικρού μήκους στο YouTube που θα βοηθήσουν έναν εκπαιδευτικό να γίνει διαχειριστής του Moodle. Τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να παρουσιαστούν στην XI International GUIDE Conference 2016: NEW STRATEGIES AND TRENDS.

Παράδειγμα πόρων: https://www.youtube.com/user/moodlehq/videos

Γλώσσα: Αγγλικά, Πολωνικά

Προθεσμία: 31.05.2016»

Παράδειγμα πρότασης έργου

 

Οι τοπικοί διαχειριστές επιτρέπουν την προβολή της πρότασης έργου στο portal.

Εικ. Παράδειγμα πρότασης έργου στην ενότητα «Αφήστε μια απάντηση»

Η πρόταση του έργου θα πρέπει να διατίθεται στους χώρους μάθησης.

Εικ. Παράδειγμα χώρων μάθησης (Τα μαθήματα μας)