Κίνητρα των χρηστών του SP4CE

Σημαντικό μέρος του συστήματος είναι το κίνητρο των χρηστών για την αποτελεσματική χρήση του συστήματος για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.

Αυτό το έργο απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των χρηστών του συστήματος, κάτι που δεν είναι εύκολο και απαιτεί μεγάλη δέσμευση.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί:

  • ανάθεση στους μαθητές καθηκόντων που αντιστοιχούν στα προσόντα τους
  • προσέλκυση της προσοχής των μαθητών μέσω ενδιαφέροντων προκλήσεων
  • συνεχής παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών του συστήματος
  • ακριβής αξιολόγηση των επιτευγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανατροφοδότησης σε περιγραφική μορφή, μια συγκεκριμένη βαθμολογία σίγουρα δεν είναι αρκετή
  • έντεχνη χρήση των συστημάτων επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στο σύστημα, κυρίως των ειδήσεων και του φόρουμ για τη διανομή πληροφοριών και την επιβολή της δραστηριότητας του συστήματος.

 

Η εμπειρία από τη χρήση του συστήματος SP4CE δείχνει ότι το σύστημα υποστηρίζει διάφορες μορφές συνεργασίας όχι μόνο στον άξονα εκπαιδευτικών-επιχειρηματιών-σπουδαστών αλλά και στην κοινότητα επίλυσης προβλημάτων καθώς και στην αμοιβαία αξιολόγηση της προόδου με τη σύγκριση διαφορετικών λύσεων.

Οι ενέργειες κινήτρων μπορούν να βασιστούν σε στοιχεία ανταγωνισμού και παιχνιδιού. Το σύστημα υποστηρίζει badges και μπορείτε επίσης να οργανώσετε τον κατάλογο των βραβευμένων νικητών στο σύστημα. Το σύστημα έρευνας επιτρέπει την αξιολόγηση από ομοτίμους της προόδου και της συμπεριφοράς όλων των συμμετεχόντων στο σύστημα.

Εικ. Παράδειγμα χρήσης badges για κινητοποίηση των χρηστών του συστήματος.