Εργασία με την πύλη SP4CE –PROMED

Μελέτη περίπτωσης:

  1. Επιστημονικοί σύλλογοι φοιτητών

 

α) Επιστημονική λέσχη ακτινολογίας

 

Η πλατφόρμα SP4CE βοηθά στο συντονισμό των δραστηριοτήτων του επιστημονικού συλλόγου ακτινολογίας που λειτουργεί στο 1ο τμήμα ακτινολογίας, στο οποίο συμμετέχουν μαθητές του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Γκντανσκ. Τα μέλη του συλλόγου χρησιμοποιούν το SP4CE για την υλοποίηση πανεπιστημιακών σχεδίων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του συλλόγου, για να εργαστούν σε συνόψεις, παρουσιάσεις συνεδρίων και έγγραφα για επιστημονικά περιοδικά. Ο δικτυακός τόπος του Club περιλαμβάνει εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, χρήσιμους συνδέσμους σε ιστότοπους και ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του συλλόγου. Ο ιστότοπος χρησιμοποιείται επίσης για την αποθήκευση δεδομένων.

 

Η πύλη SP4CE χρησιμοποιείται επίσης για να προετοιμάσει κατάρτιση για την οδοντιατρική και την γναθοπροσωπική ακτινοβολία που απευθύνεται σε φοιτητές ιατρικής.

β) Επιστημονική Ομοσπονδία Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Ο Επιστημονικός Σύλλογος Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής λειτουργεί στην Κλινική Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Γκντανσκ. Οι φοιτητές εργάζονται σε συνόψεις και παρουσιάσεις για επιστημονικά συνέδρια.

γ) Επιστημονική Ομάδα Παιδιατρικής Οδοντιατρικής

 

Ο Επιστημονικός Σύλλογος για την Παιδιατρική Οδοντιατρική λειτούργησε στην Προεδρική Οδοντιατρική Έδρα και την Κλινική του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Γκντανσκ. Τα μέλη του συλλόγου χρησιμοποιούν το SP4CE για την υλοποίηση πανεπιστημιακών σχεδίων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του συλλόγου, για να εργαστούν σε συνόψεις, παρουσιάσεις συνεδρίων και έγγραφα για επιστημονικά περιοδικά. Ο χώρος μάθησης χρησιμοποιείται επίσης για την αποθήκευση δεδομένων.

 

 

δ) Συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Γκντανσκ

  • Τα μέλη της Επιστημονικής λέσχης ακτινολογίας χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα SP4CE για να βοηθήσουν έναν άλλο φοιτητή να γράψει τη διδακτορική του διατριβή. Ο χώρος μάθησης χρησιμοποιήθηκε για επικοινωνία, ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών σχετικά με το έργο. Οι φοιτητές δημοσίευσαν ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της εργασίας, την κοινή βιβλιογραφία και τα υλικά αναφοράς και δημοσίευσαν τα σχέδια εκδόσεων της διατριβής.
  • Το επόμενο στάδιο ήταν η εργασία για μια παρουσίαση για μια ακτινολογική διάσκεψη στην οποία παρέστησαν οι γιατροί. Όλα αυτά τα έργα έγιναν στο διαδίκτυο.

 

Δημιουργήθηκε επίσης ένας χώρος μάθησης, όπου οι σπουδαστές από την Επιστημονική λέσχη ακτινολογίας και την Κλινική της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Γκντανσκ συνεργάζονται με φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής Μηχανικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Γκντανσκ. Συζητούν τεχνικά προβλήματα στην οδοντιατρική και την γναθοπροσωπική χειρουργική. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στο να παράσχει στους τεχνικούς πανεπιστημιακούς σπουδαστές καλύτερη κατανόηση των ιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί και να ενημερώσει τους υποψήφιους επαγγελματίες του τομέα της υγείας για τις τεχνικές πτυχές της εργασίας τους. Η συνεργασία των φοιτητών μπορεί να εμπνεύσει τους φοιτητές να δημιουργήσουν νέες λύσεις για την ιατρική βιομηχανία.