Ενίσχυση των δυνατοτήτων με MOOCs

Σκοπός της ενότητας

 

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει μια συνοπτική ματιά της θέσης των MOOCs στο πλαίσιο της ιστορίας και της θεσμικής συμμετοχής. Προτείνουμε τον ορισμό των MOOCs ως ανοικτό, ευέλικτο, καινοτόμο περιβάλλον μάθησης για εκείνους που ψάχνουν για νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας.

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

 

 • Κατανόηση της ιδέας των MOOC και των οφελών τους για οργανισμούς και ιδιώτες
 • Αναγνώριση των MOOCs ως καλή πρακτική

 

Εισαγωγή

 

            “Η εκπαίδευση δεν είναι πλέον ένα εφάπαξ γεγονός, αλλά μια δια βίου εμπειρία. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι λιγότερο παθητική ακρόαση (να μην υπάρχουν μεγάλες διαλέξεις) και πιο ενεργή. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ενδυναμώσει τους μαθητές να επιτύχουν όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στη ζωή.” https://www.udacity.com/us 

“Οι νέες δεξιότητες και οι γνώσεις σας κάνουν έναν πιο πολύτιμο υπάλληλο, είτε δουλεύετε για τον εαυτό σας, για έναν εργοδότη ή για μελλοντικό εργοδότη. Με το σημερινό χώρο εργασίας που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, είναι σημαντικό ο καθένας να συνεχίζει να μαθαίνει νέες και επικαιροποιημένες παλιές δεξιότητες για να παραμένει ή να γίνει ανταγωνιστικός στο χώρο εργασίας. Η ALISON είναι για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήμα για μια νέα ή καλύτερη δουλειά.”

 http://alison.com/subsection/?section=about

 

Δύο παραδείγματα ορισμών MOOC

 

“Ένα Μαζικό, Ανοικτό, Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) είναι ένα online μάθημα με στόχο την απεριόριστη συμμετοχή και την ανοιχτή πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Εκτός από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά υλικά, όπως μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, αναγνώσματα και προβλήματα, πολλά MOOCs παρέχουν διαδραστικά φόρουμ χρηστών για την υποστήριξη των κοινοτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ φοιτητών, καθηγητών και βοηθών διδασκαλίας (TAS). Τα MOOCs είναι μια πρόσφατη εξέλιξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που εισήχθη για πρώτη φορά το 2008 και αναδείχθηκε ως ένας δημοφιλής τρόπος μάθησης το 2012. »[30]

«Online μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί για ένα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε και οπουδήποτε εφ ‘όσον έχει σύνδεση στο internet, είναι ανοιχτά σε όλους χωρίς προσόντα εισόδου, και προσφέρουν μια online πλήρη / ολοκληρωμένη εμπειρία μαθήματος δωρεάν». Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχει ισχυρή υποστήριξη του ορισμού αυτού [31].

 

Η αρχή των MOOCs

 

Τα Μαζικά, Ανοικτά, Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) ξεκίνησαν στον Καναδά και τις ΗΠΑ. Έχουν λάβει σημαντική κάλυψη των μέσων ενημέρωσης από τις αρχές του 2012. Η άνοδός της αναγνώρισης τους υποστηρίχθηκε από γνωστούς φορείς παροχής υπηρεσιών, όπως Udacity, Coursera και EDX.

Τα MOOCs εμφανίστηκαν στην Ευρώπη το 2013. Άρχισαν με την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία OpenupEd και διαφορετικές (περιφερειακές) πλατφόρμες MOOC όπως FutureLearn, Iversity, FUN, UNEDcoma, Miriada X. Τον Σεπτέμβριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία Opening Up Education για την περαιτέρω ενίσχυση της Ανοικτής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε μια σειρά έργων MOOC για παράδειγμα τα EMMA.

 

Παραδείγματα αποτελεσμάτων ερευνών για τα MOOCs

 

Από τις 24 Ιουλίου 2012, έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2014, κατά μέσο όρο 1.300 νέοι συμμετέχοντες προσχώρησαν σε ένα μάθημα στο HarvardX ή MITx ανά ημέρα, για συνολικά 1.000.000 μοναδικούς συμμετέχοντες και 1,7 εκατομμύρια συνολικά συμμετέχοντες. Με την αύξηση στη δεύτερη και την τρίτη έκδοση των μαθημάτων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συμμετοχή στις δεύτερες εκδόσεις μειώθηκε κατά 43 τοις εκατό, ενώ υπήρχε σταθερή συμμετοχή μεταξύ των εκδόσεων δύο και τρία. Υπήρχαν ακραίες τιμές, όπως το μάθημα HarvardX CS50x (Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών), το οποίο διπλασιάστηκε σε μέγεθος, ίσως λόγω της αυξημένης ευελιξίας των φοιτητών: Οι μαθητές σε αυτό το μάθημα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια πολυετή περίοδο με το δικό τους ρυθμό, και να ολοκληρώσουν το μάθημα ανά πάσα στιγμή.

 

Για να συνοψίσουμε την έρευνα οι ακόλουθες δηλώσεις διατυπώθηκαν:

 1. Η συμμετοχή σε επαναλαμβανόμενα μαθήματα μειώθηκε και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε.
 2. Μια μικρή πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε MOOC επιδιώκουν την πιστοποίηση, και πολλοί συμμετέχοντες είναι καθηγητές.
 3. Οι ακαδημαϊκοί τομείς έχουν σημασία στη συμμετοχή, την πιστοποίηση, και τη δικτύωση του μαθήματος.
 4. Όσοι επιλέγουν τα fee-based ID-verified πιστοποιητικά πιστοποιούνται σε υψηλότερα ποσοστά.

Οι Hollands & Tirthali (2014) αξιολόγησαν την λογοτεχνία και πήραν συνέντευξη από 83 άτομα από 62 ιδρύματα των ΗΠΑ για MOOCs. Αναφέρουν μια σειρά θεσμικών στόχων, οι οποίοι πέφτουν σε μία από τις έξι κατηγορίες:

 1. Επέκταση της εμβέλειας του ιδρύματος και της πρόσβασης στην εκπαίδευση
 2. Οικοδόμηση και διατήρηση της επωνυμίας
 3. Βελτίωση της οικονομίας μέσω της μείωσης του κόστους ή της αύξησης των εσόδων
 4. Βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες των MOOC και των φοιτητών στις πανεπιστημιουπόλεις
 5. Καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση
 6. Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση

 

Συμπεράσματα

 

Τα MOOCs είναι μια νέα μορφή η οποία βοηθά να εκπαιδεύσει πολλούς ανθρώπους και να προσφέρει μια λύση για την αυξανόμενη ανάγκη για προσιτή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τη χρήση των ΤΠΕ για την ψηφιοποίηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, επιτρέποντας μαζική διανομή και εξατομικευμένη μάθηση μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τη μείωση του κόστους της εκπαίδευσης. Ευέλικτες, καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και φιλικές προς το χρήστη μέθοδοι παράδοσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα MOOCs υποστηρίζουν εγκάρσιες ικανότητες, e-δεξιότητες για την ψηφιακή εποχή, τη δημιουργικότητα και ευελιξία και μια σταθερή κατανόηση του επιλεγμένου τομέα και, τέλος, βοηθούν στην εύρεση θέσεων εργασίας [31].

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) και άλλες μορφές ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OERs) μπορείτε να βρείτε στο [34].