Έργο TeleCAD

Η ιδέα του μαθήματος TeleCAD εξελίχθηκε από το μάθημα AutoCAD που γινόταν με μορφή ODL (Open Distance Learning) για του φοιτητές Πολιτικούς Μηχανικούς του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Gdansk από το 1996. Το έργο TeleCAD (Teleworkers Training for CAD Systems’ Users) είχε συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Leonardo da Vinci και είχε αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Gdansk (GUT) σε συνεργασία με τέσσερις ξένους οργανισμούς από Ελλάδα (IDEC, ZEUS), Φινλανδία (Pekkala Software Oy), Ιταλία (ARGO) και μια πολωνική εταιρεία (Young Digital Poland S.A). [21].

 

Σκοπός του έργου

 

 • Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Learning Management System) για την προετοιμασία και παράδοση των μαθημάτων εξ αποστάσεως.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών διαθέσιμα σε 3 μορφές: εκτυπωμένα, CD, διαδικτυακά.
 • Διευκόλυνση ομαδικής και εξ αποστάσεως εργασίας για μαθητές, εκπαιδευτές και διευθυντές.

 

Σύντομη περιγραφή

 

Το μάθημα AutoCAD του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Gdansk παραδιδόταν για πολλά χρόνια με τον παραδοσιακό τρόπο – διαλέξεις και δραστηριότητες στο εργαστήριο υπολογιστών. Προκειμένου να μειωθούν οι ώρες της δια ζώσης εκπαίδευσης γεννήθηκε η ιδέα να μετατραπεί το μάθημα σε μορφή εξ αποστάσεως.  Για αυτό το σκοπό πολλοί μαθητές έλαβαν μέρος σε ένα πειραματικό μάθημα εξ αποστάσεως. Τους δόθηκαν εκτυπωμένα υλικά και έπρεπε να είναι σε επαφή με τον καθηγητή μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Η καθοδήγηση και η υποβολή της τελικής αξιολόγησης έγιναν μέσω e-mail. Όλοι οι μαθητές ολοκλήρωσαν το μάθημα με πιστοποιητικά για το Autodesk.

 

Μετά την πρώτη δοκιμή έγινε λεπτομερής έρευνα των πειραματικών αποτελεσμάτων. Τελικά αποφασίστηκε το μάθημα να αποτελείται από 10 ενότητες. Κάθε ενότητα να περιέχει μια ομάδα εργασιών σχεδίασης με τη λύση τους. Τα υλικά του μαθήματος προετοιμάστηκαν ως HTML σελίδες τις οποίες μπορείς να δεις διαδικτυακά ή σε CD ROM [22].

 

Το μάθημα περιέχει επίσης μια ενότητα με τις βασικές έννοιες τηλεργασίας. Η μεθοδολογία τηλεργασίας παρουσιάζεται και τα εργαλεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται στο TeleCAD LMS. Οι μαθητές πρέπει να προετοιμάζουν τις εργασίες σε ομάδες. Η τελική αξιολόγηση του μαθήματος πρέπει να υποβληθεί με εσωτερικό e-mail του συστήματος TeleCAD στον εκπαιδευτή. Για να αποδείξει ο μαθητής ότι το σχέδιο είναι πραγματικά δικό του, μπορεί να του ζητηθεί να κάνει κάποιες αλλαγές στο έργο κατά την παρουσία του εκπαιδευτή.

 

Αποτελέσματα του έργου

 

 • Από το τέλος του έργου Leonardo da Vinci, το μάθημα TeleCAD προσφέρθηκε ως ένα περιβάλλον για τη διδασκαλία AutoCAD και την τηλεργασία για μαθητές και άλλους.
 • Τα εκπαιδευτικά υλικά δημοσιεύτηκαν από την πολωνική εκδοτική εταιρεία MIKOM (Βαρσοβία) τον Οκτώβριο 2002 [22] σε βιβλίο και CD.
 • Τα εκπαιδευτικά υλικά είναι επίσης διαθέσιμα διαδικτυακά ως Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Μέσα (OER) [23].
 • Το μάθημα TeleCAD και η πλατφόρμα προσφέρθηκαν και σε άλλα ευρωπαϊκά έργα όπως το EMDEL (Leonardo da Vinci), Meeting of Generations (Grundtvig) και CURE (6 Framework) [29].
 • Η μεθοδολογία TeleCAD συμπεριλήφθηκε στην προσφορά του αναγνωρισμένου Autodesk εκπαιδευτικού κέντρου του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας στο Gdansk (ATC στο GUT) [24].
 • Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) TeleCAD ήταν έμπνευση για την εφαρμογή μάθησης εξ αποστάσεως και μικτής μάθησης στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Gdansk.
 • Το 2003 λόγω έλλειψης πόρων για τεχνική ανάπτυξη και βελτιώσεις του λογισμικού TeleCAD, το TeleCAD αντικαταστάθηκε με το Moodle [25] .
 • Στον Πίνακα 1 υπάρχει λίστα με τη χρήση του TeleCAD LMS κατά την περίοδο 2000-2002 [21].

 

TeleCAD εφαρμογή Αριθμός χρηστών
Διεθνής πιλοτική εφαρμογή (2000/2001) 89
Πιλοτική εφαρμογή Πολωνία (2000/2001) 35
Εξετάσεις μαθητών  (εξ. 2, 2000/2001) 240
Εξετάσεις μαθητών  (εξ. 2, 2000/2001) 166
Επιπλέον εξετάσεις μαθητών (εξ. 4, 2000/2001) 62
Επιπλέον εξετάσεις μαθητών (εξ. 3, 2001/2002) 24
Επιπλέον εξετάσεις μαθητών (εξ. 4, 2001/2002) 40
Εξετάσεις μαθητών  (εξ. 2, 2001/2002) 259
Καλοκαιρινό μάθημα 2002 4

Πίνακας 1.4.1 TeleCAD LMS χρήση κατά την περίοδο 2000-2002

 

Αξιολόγηση / ανατροφοδότηση από τους χρήστες

 

Στο TeleCAD LMS χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης. Τα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν και τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες των διευθυντών και των χρηστών. Το εσωτερικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υλικών, συγκεντρώνοντας τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και την αξιολόγηση των πιλοτικών μαθημάτων [21].

Αφού συμπεριλήφθηκε το μάθημα στην προσφορά του Autodesk εκπαιδευτικού κέντρου στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Gdansk University, χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αξιολόγησης που πρότεινε το Autodesk [24], [25].

 

Εικ. 1.4.1 Εικόνα καλωσορίσματος στο Autodesk του συστήματος αξιολόγησης

 

 

Εικ.1.4.2 Παράδειγμα αξιολόγησης της απόδοσης του ATC στο GUT

 

Διδάγματα από το έργο

 

 • Κατά το σχεδιασμό του έργου το πιο σημαντικό ζήτημα ήταν να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των δυνητικών χρηστών.
 • Συνιστάται να υλοποιηθούν τα παραδοτέα του έργου με εμπορικό ή μη κερδοσκοπικό τρόπο, προκειμένου να στηριχτεί η βιωσιμότητα του έργου.
 • Λόγω των οικονομικών περιορισμών όσον αφορά στην ανάπτυξη λογισμικού και τη βελτίωση συνιστάται να χρησιμοποιούνται οι λύσεις ανοιχτών πόρων που βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος των επαγγελματικών κοινοτήτων.
 • Για τη βιωσιμότητα συνιστάται να προσφέρεται ένα πιστοποιητικό που είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και βοηθά στην αποτελεσματική προώθηση [27], [28], [29].